Oppilaitosyhteistyö 2017-2019

Nordean ja Ohjaamon yhteistyö Alppilan lukion kanssa:

Nordean ja Ohjaamon asiantuntijat tekivät yhteistyötä Alppilan lukion  Työelämätietoutta ja arkielämäntaitoja - kurssilla. Asiantuntijat pitivät tietoiskuja mm. raha-asioista, työpaikan etsimisestä, CV:n päivittämisestä, nuorille suunnattujen asuntojen hakemisesta sekä erilaisista ura- ja koulutusvaihtoehdoista.

 

Voit lukea yhteistyönä toteutetusta kurssista lisää blogista.

Tuottajat -yrityscase Helsingin kielilukiossa:

Tuottajat, eli Storia Productions Oy, toteutti viiden oppitunnin mittaisen casen osana Kielilukion tuunattua kurssia. Opiskelijat saivat oppia sosiaalisen median markkinoinnista ja Tuottajat saivat tietoa nuorten näkemyksistä siitä, miten heitä voisi parhaiten tavoittaa sosiaalisen median kautta.

Lue yritysyhteistyöstä vaikuttavimmillaan blogista.

Barona/Opteam kouluttamassa lukiolaisia tapahtumajärjestämisestä ja Espoon lukioiden yhteinen #kesäksitöihin -messu:

Barona/opteamin tarjoaman tapahtumajärjestäjäkoulutuksen avulla Espoon lukiot toteuttivat lukolaisten työelämätaitoja kehittävät #Kesäksitöihin -messut. Messuilla lukuisat yritykset pääsivät esittelemään omaa toimintaansa, samalla kun lukiolaiset saivat tärkeitä työelämätietoja.  

 

Lue yhteistyöstä lisää blogista.

Yhdeksän yritysjohtajaa ja lukion rehtoria vuoden 2018 uravarjostuksessa:

Tulevaisuustutkija Sirkka Heinonen ja 17 alumnia Sibeliuslukion Tulevaisuuspäivässä:

Alumnit ja huoltajat mukana ammattien aamupäivässä Helsingin luonnontiedelukiolla:

Mitä tapahtuu kun lukiorehtorit ja yritysjohtajat lähtevät varjostamaan toistensa työpäiviä?  Millaisia johtamisen työkaluja rehtorit ja yritysjohtajat voivat saada toisiltaan? 

Tunne työ -hankkeen vuoden 2018 johtamisvarjostuksessa oli mukana yhdeksän yritysjohtajaa ja rehtoria.

Yhdeksän rehtoria ja yritysjohtajaa mukaan Tunne Työ -hankkeen johtamisvarjostukseen, lue täältä.

Yritysjohtajat ja lukioiden rehtorit toistensa peileinä täältä.

Lukiorehtoreiden ja yritysjohtajien johtamisvarjostus päätettiin yhteiseen kokkailuiltaan – yhteistyö kuitenkin jatkuu, lue lisää täältä.

Lukiorehtori Marja Honkaheimon johtamisvarjostuskokemuksesta voit lukea täältä.

Sibeliuslukion Tulevaisuuspäivässä pohdittiin, millaista opiskelu tulevaisuudessa tulee olemaan. Tulevaisuustutkija Sirkka Heinonen luennoin tapahtumassa ja lisäksi 17 alumnia kertoi oman uratarinansa. 

Lue lisää Tulevaisuuspäivästä blogista

Helsingin luonnontiedelukion perinteisessä ammattien aamupäivässä opiskelijat saivat tuntumaa eri aloihin ja ammatteihin ja voivat sitten hyödyntää kokemuksiaan omassa urasuunnittelussaan. Lukio on tänä lukuvuonna pyrkinyt yhä enemmän hyödyntämään alumniverkostoa, ja melkein puolet tapahtuman esiintyjistä olikin nyt vanhoja hellulaisia: kirjailija, hiukkasfyysikko, ilmakemisti, rauhantyön tekijä…

 

Lue lisää alumnien ja huoltajien yhteistyöstä  luonnontiedelukion kanssa blogista.

WorkPilotsin ja kuvataidelukion yhteistyössä syntyneen Minä brändinä - kurssin julkistaminen.

Kuinka tehdä oma osaaminen näkyväksi? Kuinka tuotteistaa omaa osaamistaan? Ja kuinka myydä visuaalista osaamistaan asiakkaille? Minä brändinä -kurssin tarkoitus on auttaa nuoria pohtimaan työllistymiseen liittyviä asioita konkreettisin keinoin. Uusi kurssi on julkistettu!

Lue lisää kurssista:

Helsingin kuvataidelukio ja Work Pilots kehittämään yhdessä lukiolaisten työelämätaitoja, lue lisää täältä.

Kuvataidelukion ja WorkPilotsin yhteistyössä syntyneen Minä brändinä - kurssin julkistaminen, lue täältä.

Minä Brändinä -kurssin alkutunnelmia, lue lisää täältä.

Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia kurssista täältä.

Alumnitoimintaa Perho Liiketalousopistossa

Kallion lukion kupliva alumni-ilta

Perhon alumnitoiminta alkoi palvelumuotoilutapahtumalla, jossa alumnit tuunasivat koulutustarjontaa ja pohtivat lisäksi toiveitaan tulevalle alumnitoiminnalle. Alumnit halusivat toisaalta asiantuntijaluentoja, toisaalta vapaamuotoista toimintaa, ja erittäin mielellään he tulisivat kertomaan omia uratarinoitaan nykyopiskelijoille.

Lue lisää alumniyhteistyön aloittamisesta Perhossa blogista.

Kallion lukio haluaa järjestää oppilailleen tapahtuman, jossa alumnit kertovat omia uratarinoitaan. Alumnien tavoittamiseksi vietettiin kallion lukion  ensimmäinen alumni-ilta, joka käynnistyi vanhojen tuttujen iloisella jälleennäkemisellä. 

Lue lisää blogista

Alumnitoimintaa Perho liiketalousopistossa

Fyysikko vieraana Studia Ressussa

Wärtsilä ja kameratori: Kielilukion vierailut

Perho Liiketalousopistossa alumneja on lähdetty käsittelemään aiempaa systemaattisemmin: heidät on liitetty asiakasrekisteriimme GDPR-säännökset tiedostaen ja heille lähtee säännöllisesti uutiskirjeitä PerhoPron erilaisista täydennyskoulutuksista sekä tapahtumista. 

Lue lisää Perhon alumnitoiminnasta täältä.

Tuukka  Verho on suorittanut tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot silloisessa Teknillisessä Korkeakoulussa Otaniemessä ja väitellyt tekniikan tohtoriksi nykyisestä Aalto-yliopistosta. Hän on ollut vierailevana tutkijana San Sebastianin yliopistossa sekä MIT:ssä (Massachusetts Institute of Technology). Nyt Verho kävi puhumassa Ressun lukion Studia Ressussa.

Lue lisää tästä.

Yritysvierailut muodostavat tärkeän ja antoisan mahdollisuuden kurkistaa aitoon työelämään. Kielilukio toteutti yhdistetyt TET- ja jatko-opintoretket Turkuun, sekä Tampereelle. Retkillä opiskelijat pääsivät tutustumaan yliopistokaupunkeihin ja käymään joko Wärtsilällä, tai Kameratorilla.

Lue  lisää vierailuista tästä.

Lappeenrannan lyseon lukion opettajat tutustumiskäynneillä yrityksissä

Raute, Teknoware, Dooroom ja Ladec: Lahden lukioiden yritysyhteistyö

Panimoyhtiö Tuju ja UPM Kaukaa: Kemianopettaja ope-TETissä

Lappeenrannan lyseon lukiossa on mietitty tapoja päivittää opettajien työelämätuntemusta. Syksyllä opettajat jalkautuivatkin yrityksiin päivän ajaksi ja saivat yrityksistä mukaansa tärkeitä oppeja eri aloilta. Opettajat vierailivat mm. Joensuun yliopiston  kemianlaitoksella, Finnoksella ja Roisterissa.

Lue lisää opettajian yritysvierailuista tästä.

Lahden lukiot ovat toteuttaneet monenlaisia työelämäyhteyksiä, kuten esimerkiksi että Lahden lyseon apulaisrehtori Kalle Nieminen osallistui johtajavarjostukseen ja varjosti RAUTE Oyj:n Sami Mattilaa. Lukion toisen vuositason opiskelijoilla oli mahdollista tehdä työnvarjostusta (jobshadowing) osana opinto-ohjauksen kurssia. ja opettajia on vieraillut paikallisissa yrityksissä esim. Teknowarella, Dooroomissa ja Ladecissa.

Lue lisää Lahden yritysyhteistyöstä tästä.

Yksi Tunne työ -hankkeen ajatuksista on, että opiskelijoiden työelämätietoutta voidaan lisätä lisäämällä opettajien tietämystä.  Yksi tapa tähän on opeTET.

Lue lisää kemianopettajan kahdesta opeTET-vierailukohteesta Panimoyhtiö Tujuun ja UPM:ään tästä.

Dipolin Työelämätreffeillä törmäytettiin yrityksiä ja lukioita

KesätyöX-messuilla opiskelijoille esiteltiin satoja auki olevia kesätyöpaikkoja

Vuosaaren lukion toinen alumnipäivä

Dipolissa 15.1 pidetyt Työelämätreffit avasivat yhteistyökeskusteluja yritysten ja oppilaitosten välille. Pikadeiteillä ei turhia aikailtu, vaan hypättiin suoraan asiaan.

Lue lisää Työelämätreffeistä täältä.

KesätyöX-messut järjestettiin Dipolissa 15.1.2019 yhteistyössä espoolaisten Tapahtumanjärjestäjä-kurssilaisten ja Baronan kanssa. Baronan kouluttamat tapahtumanjärjestäjät vastasivat tapahtuman käytännön järjestelyistä ja kurssi huipentui 16 eri näytteilleasettajan saapuessa Dipoliin.

Lue lisää KesätyöX-messuista tästä.

Vuosaaren lukiossa järjestettiin toisena vuonna peräkkäin alumnipäivä. Siinä kahdeksan Vuosaaren lukiosta valmistunutta alumnia kertoi lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille omia ura- ja työelämäkokemuksiaan.

Lue lisää tästä.

Vuoden 2019 Rehtorien ja yritysjohtajien uravarjostus

Tunne työ -hanke mukana investEu-kampanjassa

Sibelius-lukion alumnien aamupäivä

Johtamisvarjostuksessa on tavoitteena oppia varjostettavalta win-win -periaatteen mukaisesti sekä saada työkaluja oman organisaation toimintakulttuurin kehittämiseen ja johtamistyöhön. Seuraa hankkeen toista varjostusta.

Johtamisvarjostus alkaa taas, lue lisää täältä.

Rehtoreiden ilmoittautuminen alkaa, lue lisää täältä.

Tunne työ -hankke on Euroopan sosiaalirahaston hanke, eli yksi Euroopan unionin lukuisista rahoitus- ja investointitoimenpiteistä, joiden avulla luodaan mm. elinvoimaista taloutta, vahvistetaan kasvua ja luodaan työpaikkoja.

 

Lue lisää InvestEu-kampanjasta täältä

Kampanjan kautta bloggaaja Jonna vierailu Minä Brändinä -kurssilla, voit lukea siitä lisää täältä.

Opintieltä urapolulle -paneelissa keskusteltiin koulutuksen tulevaisuudesta ja työelämälähtöisyydestä, lue lisää täältä.

Sibelius-lukiosta valmistuneet alumnit olivat jälleen kertomassa nykyisille opiskelijoille opiskelu- ja uratarinoitaan torstaina 10.1.2019.

Lue lisää täältä.

Luonnontiedelukion abi Väinö yrittäjänä

Etu-Töölön lukiolaiset tutustumassa Tallinnan yrittäjyysmessuille

Itseoppinut Väinö aloitti yrittäjänä 15-vuotiaana. "Pitää uskaltaa!", on Väinön viesti lukiolaisille.

Lue lisää täältä.

Etu-Töölön lukio kävi JA Estonian vuosittain järjestämillä messuilla Tallinnan Rocca al Maren kauppakeskuksessa 9.2.2019.

Lue lisää matkasta täältä.

© 2020-2021 Tunne Työ 2.0.

 Sivut: Heidi Hannikainen

 Päivitetty viimeksi 14.1.2021

Seuraa #tunnetyö

  • Instagram Social Icon

VANHOJEN SIVUJEN MATERIAALIT © 2018 

Tunne Työ -suunnittele ura (2017-2019)

Susan Tuulosniemi. 20.12.2018