top of page

LUKIOIDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISET TOIMINTASUUNNITELMAT

Tunne Työ 2.0 -hankkeessa mukana olevat opettajat rakensivat lukioilleen työelämälähtöiset toimintasuunnitelmat syksyllä 2021 voimaan astuvan lukion opetussuunnitelman toteuttamiseksi. Toimintasuunnitelmissa kerrotaan, kuinka lukio toteuttaa työelämäyhteistyötä lukuvuonna 2021-2022.

bottom of page