top of page

Vuosaaren lukion "Minä Brändinä" -kurssi - Tunne Työ 2.0

Osallistuimme kahden opettajan voimin Vuosaaren lukiosta Tunne Työ 2.0 -hankkeeseen. Lukiollamme on vahva pohja työelämä- ja korkeakouluyhteistyön toimivista käytänteistä, ja käytännössä kaikki aineryhmät toteuttavat nykyisellään yhteistyötä laaja-alaisesti.


Lähtökohdistamme katsottuna koimme järkeväksi lähteä syventämään tätä osaamista täsmätoteutuksella: hanketyön keskeisenä projektina laadimme lukiomme käytettäväksi pohjan ”Minä Brändinä” -opintojaksolle. Helsingin kuvataidelukion vastaava opintojakso toimi inspiraationamme.


Opiskelijakunnastamme merkittävä osa tekee töitä lukio-opintojensa ohella, joten lähdimme miettimään opintojaksoa juuri meille parhaiten sopivista lähtökohdista. Lukiossamme on valmiiksi tarjolla yrittäjyyden soveltava opintojakso, jossa tarkastellaan yleisellä tasolla yrittäjyyttä, ja halusimme jatkaa tästä suoraan syvempään päätyyn.


Minä Brändinä -jakso toimii yrittäjyyden jatkokurssina, eli yhteiskuntaopin soveltavana opintojaksona. Emme vielä päässeet toteuttamaan tätä käytännössä, mutta tarkoituksena on saada jatkossa opintojakso mahtumaan tarjottimelle. Opintojaksolle rakennettiin pohja koulukohtaiseen LOPS:iin.


Laatimamme opintojakso tuo työelämän kouriintuntuvasti lähemmäs opiskelijaa. Jakson tarkoitus on tuoda nuorten työelämä ja yrittäjyys niin lähelle opiskelijaa, että hän voi suoraan jakson puitteissa perustaa esimerkiksi toiminimi- tai kevytyrityksen, tai hakea töitä ohjatusti.


Työnhakutaitoja käsitellään yksilökohtaisesti ja käytännön kautta, ja verotuksen kaltaista ulottuvuutta käsitellään niin että opiskelijat sisäistävät verotustekniset toimintamallit suunnittelemissaan vaihtoehdoissa. Konkreettisten työnhaku- ja yrittäjyystaitojen lisäksi opintojaksolla tutustutaan eri korkeakouluihin ja niiden linjoihin työelämän lähtökohdista. Opiskelijat saavat jaksolla valita, miltä koulutushaaroilta kutsumme edustajia avaamaan urapolkujen kirjoa. Viimeisenä joskaan ei vähäisimpänä opiskelijat saavat kutsua työmaailmasta haluamiaan asiantuntijoita paikalle.


Opintojakso on siis soveltavuudessaan käytännönläheinen ja hyvin osallistava, ja toimii näin hyvänä päätöslinkkinä yhteiskuntaopin opintojaksojen jatkumoon.


Erkki Kulovesi

Vuosaaren lukio, Helsinki
Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page