top of page

Työelämätaidot – Marita Paajaste – Tunne Työ 2.0

Barona Groupin henkilöstöjohtaja Marita Paajaste oli puhujana Tunne Työ 2.0 -hankkeen järjestämässä webinaarissa 2.11. hankkeen Teams-kanavalla. Teemana oli Työelämätaidot ja se, mitä opettajan tulee tietää nuorten työnhausta. Webinaari oli kaikille avoin ja maksuton. Videon alla on tiivistys webinaarista. Ota vinkit talteen!Helppoja töitä ei enää ole


Työelämä on muuttunut todella paljon viimeisen 10 vuoden aikana. Tutkijat arvioivat, että nuorilla, jotka ovat nyt astumassa työelämään, on edessään 20–30 muutosta työuransa aikana. Työelämässä mukana luoviminen kysyy tulevaisuudessa entistä enemmän uusiutumiskykyä, epävarmuuden sietokykyä ja joustavuutta.


Yksinkertaiset ja perinteisemmät ammatit ja työt katoavat. Työtehtävät ovat muuttuvia ja epäselvempiä. Teknologia lisääntyy ja tehokkuusvaatimukset kasvavat. Työntekijöiltä odotetaan jatkuvaa oppimista, ja muutokset ovat nopeampia. Työyhteisöt myös monimuotoistuvat. Paajaste nosti esille, että joka päivä 8 alle 35 vuotiasta siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle. Väestön ikääntyessä paineet yhteiskunnassa kasvavat.


Nuorten odotukset työelämästä


Työn arvostus muuttuu. Nuoret haluavat työn ulkopuolista elämää enemmän kuin edelliset sukupolvet. Työn sisällöltä odotetaan paljon, ja työnantajalta odotetaan vastuullisuutta. Tutkimuksissa on noussut esille, että nuoret arvostavat sosiaalisia taitoja sekä rohkeutta ja kykyä oppia uutta. Kriittistä ajattelua sen sijaan ei koeta tarpeelliseksi.


Nuoret odottavat työltä, että he saavat oikeudenmukaista kohtelua, hyvän perehdytyksen ja mielekkäitä tehtäviä. Nuoret odottavat säännöllistä palautetta työnantajalta. Henkilökohtaista palautetta halutaan saada enemmän. Nuoret tarvitsevat luottamusta ja kuuntelemista.


Mitä opettaja voi kertoa työelämästä


Paajaste neuvoo opettajia puhumaan nuorille perusasioista kuten työn odotuksista, palkasta, työn kestosta, työajoista, työn tekemisen muista yleisistä pelisäännöistä ja siitä, mitä työnantaja odottaa heiltä. Nuorille voi kertoa, mistä töitä ylipäänsä voi etsiä. Kannattaa esitellä kootut työpaikkasivustot ja some ja haastaa miettimään lähiympäristön palveluja; voisiko niistä käydä kysymässä töitä. Ei pidä myöskään unohtaa rekrytointitapahtumia, kavereiden vanhempia, kesätyöseteleitä ja muita aktivoivia tukitoimia.


Työnantaja odottaa nuorelta asennetta, innokkuutta, sovittujen asioiden hoitamista ja halua oppia. Barona Groupin rekrytoijat painottavat, että opettajien on tärkeää sisällyttää optimismia työnhakuun liittyviin työelämätarinoihin. Rekrytoijat toivovat enemmän mielikuvitusta vaihtoehtojen punnitsemiseen.


Kuinka onnistua työnhaussa


Nuorelle on tärkeää muistuttaa, että jokaisella on vahvuuksia, joista voi ammentaa. Haku kesätöihin on käynnissä pääsääntöisesti joulukuusta kesäkuuhun.


Hyvä hakemus on enintään 1 sivua pitkä, siitä näkee että työpaikkailmoitus on luettu huolella, kieli on selkeää eikä se vilise kirjoitusvirheitä. Opettaja voi toimia esim. hakemuksen oikolukijana.


CV:ssä on erityisen tärkeää kertoa, miksi hakija on kiinnostunut tehtävästä. Koska monella nuorella ei juurikaan ole työkokemusta, esille voi tuoda esim. mitä harrastuksia ja millainen rooli nuorella on joukkueessa, miksi juuri hän olisi hyvä tehtävään, mistä asioista häntä on kehuttu ja mikä on hänelle helppoa. Suosituksia voi kysyä harrastuksista tai vaikka opettajalta.


Ei tarvitse olla filmitähti


Jos työnantaja pyytää lähettämään video-CV:n, nuoren ei tarvitse olla elokuvatähti vaan oma itsensä. Rekrytoijat ja työnantajat kuuntelevat ja katsovat, että hakija on yleisilmeeltään perussiisti ja videon on kuvattu asiallisessa ympäristössä. Takeltelu ei haittaa. Videolla voi esitellä vaikka jotain taitoa, josta voisi olla hyötyä haetussa työssä.


Vinkit nuorelle työhaastatteluun


Mieti ennen haastattelua, mitä luulet että haastattelussa tapahtuu: mitä siellä tullaan todennäköisesti kysymään ja miten vastaat kysymyksiin. Lue vielä kerran työpaikkailmoitus ja mieti, mistä taidoista on apua juuri tämän työn kannalta; miten osaamisesi näkyy arjessa, esim. koulussa tai harrastuksissa.


Ole ehdottomasti ajoissa haastattelussa. Ota kontaktia haastattelijaan ja kysy asioista jotka askarruttavat. Monesti saatetaan tehdä ryhmähaastattelu, jota varten annetaan aihe. Näissä tilanteissa on tärkeää, että hakija pystyy sanomaan jotakin muttei puhu muiden päälle. Videohaastatteluun pätevät samat neuvot. Haastattelua varten tulee valita rauhallinen paikka.


Miten opettaja voi olla tukena


Opettaja voi sparraa, haastaa ja esittää kysymyksiä. Opettajan on hyvä kertoa yleisistä työelämän pelisäännöistä. Hän voi myös halutessaan lukea hakemuksen ja CV:n ja antaa siitä palautetta. Nuoret hyötyvät myös siitä, kun opettajat itse kertovat tarinoita elävästä elämästä ja varsinkin onnistumisista. Vaikka työelämä saattaa näyttäytyä pelottavaltakin, nuorille on tärkeää levittää optimismia ja painottaa, että riittävän hyvä riittää.

Viimeisimmät