top of page

Työelämä - mistä tulet, minne menet? - Tunne Työ 2.0

Tunne Työ 2.0 -hankkeen Muutoksen tekijät -koulutuksessa osallistujien tuli laatia työelämälähtöisyyttä oppilaitoksessa edistävä toimintamalli.


Opetan itse lukiossa yhteiskuntaoppia ja historiaa. Ensin mainitussa työelämälähtöisyys on hyvinkin vahvasti läsnä, jälkimmäisessä vähemmän. Siksi päätin haastaa itseni ja suunnitella tehtävän historian ensimmäiselle pakolliselle kurssille HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa. Kyseessä on talous-, ympäristö- ja väestöhistorian kurssi, jossa ajallinen tarkastelu ulottuu esihistoriasta nykypäivään sekä tulevaisuuden arviointiin.


Esittelen seuraavaksi lyhyesti suunnittelemani toimintamallia. Tarkemmat ohjeet sen toteutukseen löytyvät laatimastani Tralla-tuotekortista.


Toimintamallin tiedollisena tavoitteena on tarkastella, millaisia työtehtäviä ja ammatteja on eri aikoina ollut, mistä tarve niihin on syntynyt sekä millaisia taitoja ja ominaisuuksia työntekijöiltä on historian eri vaiheissa vaadittu. Lisäksi tavoitteena on tarkastella jo kadonneita ammatteja ja pohtia syitä tähän. Tiedollisena tavoitteena on myös perehtyä skenaarioihin tulevaisuuden ammateista sekä taidoista, joita työelämässä tullaan todennäköisesti tulevaisuudessa painottamaan.


Toimintamallilla on myös useita taidollisia tavoitteita. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan eri aikakausien ihmisten elämään samaistumista. Lisäksi he voivat pohtia ammattihaaveitaan sekä omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Jo toteutuneella kurssilla harjoiteltiin mallin avulla myös työpaikan etsimistä ja työhakemuksen kirjoittamista. Koska tehtävä sisälsi tiimityöskentelyä, se toimi hyvin ykkösiä ryhmäyttävänä elementtinä. Lisäksi toimintamalli sisälsi esiintymisharjoitusta.


Suunnittelin ja toteutin tehtävästä erimittaisia toteutusmalleja. Suppein malli kesti yhden oppitunnin ja käsitteli vain yhtä aikakautta (esim. löytöretkien aikakausi). Laajinta toteutusmallia käytimme kurssin lopussa kertaavana tehtävänä, ja se kattoi kaikki kurssilla opiskellut aikakaudet. Tehtävän voisi toteuttaa myös koko jakson mittaisena esimerkiksi oppimispäiväkirjan muodossa.


Tehtävää varten jaoin opiskelijat noin viiden hengen ryhmiin. Suppeammassa mallissa jokainen ryhmä pohti saman aikakauden työtehtävää (esim. purjelaivan miehistö löytöretkien aikakaudella). Laajemmassa mallissa jaoin jokaiselle ryhmälle eri aikakauden ja sitä koskevan työtehtävän. Näitä työtehtäviä he voisivat toki miettiä itsekin.


Ryhmien tavoitteena oli laatia kyseistä työtehtävää tai ammattia koskeva rekrytointi-ilmoitus. Siihen he hakivat mallia sanomalehtien työpaikkailmoituksista sekä netistä (esim. TE-keskuksen sivut ja Duunitori). Ilmoituksesta tuli siis löytyä tietoa esimerkiksi työtehtävistä, työnhakijalle asetetuista odotuksista sekä hänelle tarjotuista vastikkeista. Suppeammassa mallissa tuotokset palautettiin opettajalle, laajemmassa ne esitettiin muille “rekrytointimessuilla”. Laajemmassa toteutusmallissa ryhmät myös kirjasivat yhteiseen taulukkoon näkemyksiään siitä, millaisia tietoja, taitoja ja ominaisuuksia kussakin ammatissa tai työtehtävässä on tarvittu.


Perehdyimme esimerkkeihin kadonneista ammateista ja pohdimme, miksi näin on käynyt. Lisäksi tutkimme ennusteita tulevaisuuden ammateista. Kukin valitsi näistä itseään eniten kiinnostavan ja laati sitä koskevan työhakemuksen TE-keskuksen sivuilla olevan mallin avulla. Tehtävän tarkoitus oli erityisesti kannustaa itsetutkiskeluun, mutta myös harjoitella teknisesti työhakemuksen kirjoittamista.


Lopuksi keskustelimme yhdessä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat työntekijöille asetettuihin vaatimuksiin. Entä onko olemassa tietoja, taitoja ja ominaisuuksia, joita työelämässä on aina tarvittu. Opiskelijoiden mielestä erityisesti tiimityötaidot ovat aina olleet tärkeitä ja ovat varmasti sitä tulevaisuudessakin. Ja näitä taitoja harjoittelimme tässäkin toimintamallissa.


Niina Kuhanen

Kimpisen lukio, Lappeenranta


Kuva: Kimpisen lukio
Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page