top of page

Tunne Työ 2.0 -hankkeen koordinaattorit Jaana, Antti ja Kalle: tuloksia syntyy

Espoossa Tunne Työ 2.0 -hankkeeseen osallistuu 11 lukiota, ja hanke on niissä saanut mainion vastaanoton. Espoon hankekoordinaattori Jaana Björklund-Vuolaja kertoo, että alkukartoituksissa selvitettiin tarkasti, mitä työelämäyhteistyötä Espoon lukioissa on jo tehty, jotta hanketyö voitaisiin toteuttaa mahdollisimman tuloksellisesti. Nyt lukioilla on omat toimintasuunnitelmat Tunne Työ 2.0 -hankkeen eteenpäin viemiseksi, ja jokaisessa lukiossa toimii oma työelämätiimi.

Espoossa on päätetty keskittyä lukion pakollisten kurssien työelämälähtöisyyteen. Painopisteenä on, että oppilaat saadaan kehitystyöhön mukaan jo hankkeen aikana. Oppilaita haastatellaan jokaisessa lukiossa, näkemykset huomioidaan toimintasuunnitelmissa, ja toteutetut mallit kirjataan lukion opetussuunnitelmaan tulevaisuutta varten.

Jaana kertoo saaneensa paljon kontakteja ja hyviä ideoita yritysyhteistyöhön Työelämätreffeillä, jotka Tunne Työ 2.0 järjesti 6.10. Hän on itsekin kiinnostunut järjestämään tämän tyyppisiä kokoontumisia esim. Teamsissa, jota Piritta käytti alustana Työelämätreffeillä. Espoon hankelukioissa pyritään hyödyntämään Nuori Yrittäjyys ry:n palveluita työelämä- ja yrittäjyysyhteistyön kehittämisessä.

Vantaan hankekoordinaattori Antti Siltanen on tyytyväinen, että Vantaalla on pitkät perinteet työelämäpäivien järjestämisessä. Esimerkkinä mainittakoon Lumon lukion järjestämät Uratarina-viikot. Tikkurilan lukiossa on työelämäpäivinä otettu käsittelyyn myös erilaiset ympäristöteemat.

Tunne Työ 2.0:n aikana useassa Vantaan lukiossa on alettu tuottaa ykkösluokkalaisille materiaalia, jonka avulla oppilaille avataan, millaisiin töihin tai jatko-opintoihin mitäkin ainetta opiskelemalla voi päästä. Tarkoitukseen on varattu yksi oppitunti heti lukukauden alussa. Antti kertoo myös, että Vantaan lukioissa kehitetään aktiivisesti toteutustapoja etäyhteydellä toimimiseen.

Lahden hankekoordinaattori Kalle Nieminen on todella iloinen, että Tunne Työ 2.0 -hankkeeseen osallistuu heillä monen eri aineen edustajia. Tällä tavalla hankkeen tavoitteita voidaan levittää mahdollisimman laajalle joukoille lukiolaisia. Erityisen hienoa on ollut saada hankkeeseen mukaan matemaattisten aineiden edustajia, jotka tuovat työskentelyyn raikkaan tuulahduksen.

Kalle sanoo, että edellisestä Tunne Työ -hankkeesta tuli opittua paljon. Nyt opettajille järjestetään koulutusta Teamsin välityksellä sekä henkilökohtaista ohjausta tarpeen mukaan. Hanketta toteutetaan mahdollisimman käytännönläheisesti, ja tuotoksilta halutaan selkeää konkretiaa. Esimerkkinä Kalle mainitsee mm. ruotsin opetuksen, johon on sisällytetty lisää työelämäsanastoa.

Kallen mielestä Lahden lukioissa on tällä hetkellä myönteinen vire. Opettajat vievät hanketta hyvin eteenpäin ja he ovat kirjoittaneet siitä paljon. Opettajien kirjoituksia tullaan julkaisemaan tässä blogissa pian! Loistava esimerkki konkreettisesta työelämän ja lukio-opetuksen yhdistämisestä on Lahden lyseon yhteiskuntaopin ja historian opettajan Elina Höltän kehittämä kurssi ”Urheilijan brändi ja viestintä”. Kurssille ovat voineet osallistua kaikki Lahden kaupungin lukioiden opiskelijat. Elina on saanut puhujiksi timanttisia urheilualan ammattilaisia ja mm. porukkaa Lahti Basketball -jengistä. Lue kurssin tarkempi kuvaus tämän blogin erillisestä postauksesta myöhemmin!


Kuva: Jaana Björklund-Vuojala


Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page