top of page

Tunne Työ 2.0 -hankkeen eteneminen – Nuori Yrittäjyys ry:n terveiset!

Tunne Työ 2.0 -hanke etenee suunnitellusti, vaikka alkuperäisiä suunnitelmia onkin jouduttu hieman muuttamaan. Livetapahtumien sijaan on toimittu etänä. Olemme huomanneet, että yrittäjyyskasvatukseen on tullut ”etäilyn” myötä uudenlaisia mahdollisuuksia. Suomen jokaisessa kolkassa on nyt kouluissa tarvittava tekniikka ja siten mahdollisuus osallistua monenlaisiin tapahtumiin ja hankkeisiin etätoteutusten myötä.

Tunne Työ 2.0 -hankkeen toinen koulutuspäivä häämöttää aivan lähitulevaisuudessa. Osallistujat tottuivat jo ensimmäisellä kerralla etäkoulutuskäytänteisiin, jotka projektipäällikkö Piritta Ekroth on luonut selkeiksi ja johdonmukaisiksi. Koulutus on sisältänyt yhteisen koulutusosion lisäksi tiimityöskentelyä pienryhmissä, tiimitöiden purkua, keskustelua ja sopivan määrän taukoja – sekä piristyksenä hauskaa taukojumppaa : ) Saadun palautteen mukaan tunnelma on ollut innostava ja mukava, ja osallistujat ovat kokeneet saaneensa koulutuksesta paljon hyvää.

Hankkeen esitelmöitsijät ja kouluttajat ovat olleet erittäin ammattitaitoisia, aiheet ajankohtaisia ja kiinnostavia. On ollut myös hienoa huomata, miten auliisti opettajat jakavat kokemuksiaan ja vinkkejään toimivista käytänteistä kollegoilleen.

Nuori Yrittäjyys ry:n materiaalit ovat laadukkaita, testattuja, maksuttomia ja kätevästi jokaisen opettajan saatavilla. Tarjoamme pedagogisesti toimivaa materiaalia, jolla voidaan vahvistaa käytännön työelämätaitojen omaksumista sekä yrittäjyyteen valmentautumista. Olemme mukana Tunne Työ 2.0 -hankkeessa myös tukemassa lukioiden kansainvälisyystoimintaa ja verkostoitumista. Järjestämme kouluille esimerkiksi kansainvälisiä kontakteja työelämä- tai kouluyhteistyöhön opettajien toivomusten mukaisesti. Järjestämme opettajille myös ilmaisia koulutuksia materiaaliemme jouhevaan käyttöönottoon ja tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Nuori Yrittäjyys ry:n roolina Tunne Työ 2.0 -hankkeessa on avata kouluille portti sellaisten monipuolisten materiaalien maailmaan, joiden avulla saadaan nuoret omaksumaan työelämässä tarvittavia, hyödyllisiä taitoja sekä kiinnostumaan omien taitojensa kehittämisestä niin, että eteenpäin pyrkiminen ja omien tavoitteiden asettaminen sekä niitä kohti eteneminen muodostuu luontevaksi osaksi nuoren elämää. Portti on nyt auki, yrittäjyystaitojen opettaminen laajenee ja oppilaiden työelämätaidot kehittyvät hyvää vauhtia.

Toivotan iloa ja valoa sekä voimia ja tsemppiä kaikille hankkeeseen osallistuville!

Teksti ja kuva: Mari Laakso-Suutari, Nuori Yrittäjyys ry, https://nuoriyrittajyys.fi/Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page