top of page

Tunne Työ 2.0 -hanke Helsingin aikuislukiossa

Teksti: Kirsi Seppänen, Helsingin aikuislukio


Osallistuimme Euroopan sosiaalirahaston tukemaan Tunne Työ 2.0 -hankkeeseen kehittääksemme uusia malleja lukiolaisten ja opettajien työelämätaitojen ja -tietojen vahvistamiseen sekä jakaaksemme aikuisopiskelijoidemme työelämän kokemuksia.


Kaksi koulumme opettajaa osallistui hankkeen kautta Muutoksen tekijät -koulutusohjelmaan, jonka innoittamana suunnittelimme opettajille kyselyn, miten työelämään liittyvät teemat ja aiheet huomioidaan eri oppiaineiden opetuksessa. Lisäksi halusimme selvittää, miten eri oppiaineiden opetussisältöön vaikuttaa se, että moni opiskelijoistamme käy päivätöissä ja opiskelee iltaisin aikuislukiossamme.


Kyselyn tulokset vahvistivat ennakkokäsitystä, että työelämälähtöisyys on vahvasti läsnä lukiossamme. Lähes kaikkien oppiaineiden tunneilla työelämälähtöisyys on mukana jollakin tavalla, esimerkiksi englannin ja ruotsin tunneilla harjoitellaan työhaastatteluita ja kirjoitetaan ansioluetteloita. Yhteiskuntaopin tunnilla puhutaan mm. työsopimuksista.


Monet nuorimmista opiskelijoistamme ovat ammattilukiolaisia, mikä tarkoittaa sitä, että he tähtäävät samanaikaisesti sekä ammatti- että lukiotutkinnon suorittamiseen. Heidän lukio-opintonsa räätälöidään ammattiopintojen ja työharjoittelun kanssa yhteensopiviksi. Ryhmässä voi olla monen eri ammattialan opiskelijoita, mikä antaa hyvät lähtökohdat vertaisoppimiselle eri ammattialojen vaatimuksista ja tehtävistä. Myös opettajat oppivat paljon uutta työelämästä opiskelijoiltaan.


Hankkeen alkuperäisenä ideana oli järjestää myös CV-paja, jossa opiskelijat pääsevät työstämään työhakemuksia ja ansioluetteloita. Helsingin aikuislukion opetusta järjestetään kuitenkin viidessä eri toimipisteessä klo 9:00 – 20:00 välillä, jonka vuoksi pajan toteuttaminen osoittautuikin ennakoitua haasteellisemmaksi. Korona-ajan etäopetukseen liittyvät lisähaasteet sekä pääkoulumme sijaitseminen väistötiloissa vaikeutti entisestään opiskelijoiden osallistumista oppituntien ulkopuolisiin tilaisuuksiin. Vaikka emme vielä ole onnistuneet löytämään pajalle yhteistä aikaa ja paikkaa, se on kuitenkin suunniteltu ja valmis toteutettavaksi. Aiomme pitää sen, vaikka Tunne Työ 2.0 -hanke onkin osaltamme nyt päättynyt. Kokoonnuimme koulumme remontin jälkeen syksyllä 2021 aikuislukion opiskelijoiden ja opettajien kanssa Tunne Työ 2.0 -hankkeen päätöskahveille, jossa niin opiskelijat kuin opettajat saivat kertoa erilaisista poluistaan ja kokemuksistaan työelämässä. Oli hienoa kuulla sekä työelämän alkutaipaleella olevien että työelämässä vahvasti vaikuttavien ja jo eläkkeelle siirtyneiden työkokemuksista. Opettajilla oli kerrottavanaan ällistyttävän paljon tarinoita työelämästään ennen opettajaksi päätymistään.Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page