top of page

Tulevaisuuden työ – Lauri Järvilehto – Tunne Työ 2.0

FT, Aalto yliopiston työelämäprofessori oli 11.11. puhujana Tunne Työ 2.0 -hankkeen järjestämässä webinaarissa hankkeen Teams-kanavalla. Järvilehto puhui teemalla Tulevaisuuden työ. Webinaari oli kaikille avoin ja maksuton. Alla on nostoja webinaarista.


Kutsumuskartta apuun


Työn merkityksellisyys, oppimisen ilo ja sisäinen motivaatio näyttelevät ratkaisevaa roolia tulevaisuuden työssä. Merkityksellinen työ lisää tuottavuutta. Järvilehto puhui myös hyvän tekemisen tärkeydestä ja oman kutsumuksen löytämisestä. Jokainen voi yrittää selvittää esim. kutsumuskartan avulla, mikä on se asia, missä intohimo kohtaa arjen realiteetit ja maailman tarpeet.


Rakenteet muuttuvat


Jatkuva oppiminen tulee olemaan osa arkeamme. Teknologian vyöryminen markkinoille on keinuttanut työmarkkinarakenteita. Esimerkkinä kauppoihin ilmestyneet itsepalvelukassat, joilla korvataan kassatyöntekijän työtä. Monella tämän päivän työntekijällä saattaakin olla edessään uudelleen kouluttautumisen tarve, joka voi olla pelkästään jo ajallisesti haastavaa varsinkin työssä käyville ihmisille. Järvilehto nostikin esille, että olisi tärkeää miettiä ketteriä mobiiliratkaisuja, jotka joustavoittaisivat ja nopeuttaisivat ihmisten uudelleen kouluttautumista. Tällä tarkoitetaan esim. simppeleitä sovelluksia ja ohjelmia, joiden avulla uudelleen kouluttautuva voisi edetä opinnoissaan.


Sisäinen motivaatio


Järvilehto kuvasi sisäistä motivaatiota ympyrällä, joka on jaettu kolmeen yhtä suureen ja jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Osat ovat: vapaus, virtaus ja vastuu. Vapaus liitetään toimintakykyyn, virtaus aikaansaamiseen ja vastuu merkityksellisyyteen.


Tärkeä kysymys on, mitä juuri sinä haluat tehdä tavallisessa arjessa. Kun psykologiset perustarpeet täyttyvät, tuottavuus nousee. Järvilehto kannusti kokeilemaan joka kuukausi jotain uutta. Tämän ei tarvitse olla mitään hirveän isoa, mutta uutta.


Tutustu alla oleviin Lauri Järvilehdon jakamiin linkkeihin.


https://www.elementsofai.com


https://www.starting-up.org


https://www.coursera.com


https://www.udemy.com


https://www.masterclass.com


https://upeaatyota.wordpress.com/

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page