Sitran yritys-oppilaitoskysely 2021

Teksti: Heidi Hannikainen

Kuva: Anu Paajanen, Sitra


Lähteet ja kaikki tutkimuksen tulokset: https://www.sitra.fi/julkaisut/yritys-oppilaitoskysely-2021/


Miten yritykset suhtautuvat oppilaitosyhteistyöhön alueellaan ja ennakoivat tarvitsemaansa osaamista? Miten megatrendit vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan? Sitran laaja haastattelututkimus kertoo yli 2000 yrityksen näkemykset eri puolilta Suomea.


Yhteenveto - Oppilaitosyhteistyön motiivit:


- Yhteistyötä tekevistä tai siitä kiinnostuneista 60 prosenttia toteaa keskeisimmäksi vaikuttimeksi yhteistyölle uusien osaajien löytämisen.


- 57 prosenttia tulevaisuuden osaamistarpeisiin varautumisen.


- Yli puolet mainitsee vielä alueellisen elinvoiman edistämisen ja yhteiskuntavastuun toteuttamisen ja noin puolet oman tai henkilöstön osaamisen täydentämisen, kehittämisen ja uudistamisen.


Yhteistyön motiiveihin liittyvät havainnot:


– Ei suuria toimialakohtaisia eroavaisuuksia, uusien osaajien löytäminen, tulevaisuuden osaamistarpeisiin varautuminen ja alueellisen elinvoiman edistäminen ja yhteiskuntavastuun toteuttaminen ovat tärkeimpiä syitä yhteistyölle kaikilla toimialoilla.


– Yrityksen kokoon liittyen voidaan sanoa, että suurimmissa yrityksissä mainitaan muita useammin lähes kaikki esitetyt vaihtoehdot, pienimmissä yrityksissä muita harvemmin erityisesti uusien osaajien löytäminen (tosin sekin on yksi tärkeimmistä yhteistyön vaikuttimista).


– Alueelliset erot yhteistyön motiiveille ovat yleisesti tarkasteltuna melko pieniä. Voimakkaimmin hajontaa alueiden välillä löytyy vaihtoehdosta ”Uusien kasvumahdollisuuksien tunnistaminen”.Viimeisimmät
Arkisto

© 2020-2021 Tunne Työ 2.0.

 Sivut: Heidi Hannikainen

 Päivitetty viimeksi 7.4.2021

Seuraa #tunnetyö

  • Instagram Social Icon