top of page

Organisaatiomuutoskätilö

Risto Sarvas puhui Tunne Työ 2.0 -hankkeen Muutoksen tekijät -koulutuksen iltapäivässä otsikolla Organisaatiomuutoskätilö - Sinä ja työelämätaidot 2020-luvulla. Hankkeessa mukana olevat lukion opettajat saivat sparrausta #lops2021 muutosprosessiin.


Tässä muutamia Riston heittoja: Kulttuurimuutos organisaatiossa. Muutoksen läpivientitaidot. Pioneereja siellä täällä, muutoksen ilmataskuja, iso ratas pyörähtää. Ketkä innokkaat ovat ilmataskussa? Keitä työyhteisössä oikeastaan on? Miten muutosta lähdetään tekemään? Työelämätaidot - katso peiliin! Miksi me tehdään tätä?


Risto painotti, että opettajat ovat muutoksen kätilöitä. Auta muita onnistumaan ja saavuttamaan heidän tavoitteensa. It's not your baby, ei omita asioita. "Tehdään yksin" ei ole työelämätaito.


"Älä unohda, että sinä olet työelämässä. Lukio on työelämää. Työelämäosaaminen on elävä otus teidän lukiossa. Tärkein kysymys on, miten tehdään. Entä miten opimme?" Risto kehotti panostamaan opiskelijoiden kanssa avoimiin aiheisiin, joihin ei vielä ole vastausta.


Pohdittavaksi jäi, mistä tiedämme, olemmeko onnistuneet auttamaan lukion opiskelijaa työelämätaidoissa ja auttaneet häntä ymmärtämään työelämän tarjoamia mahdollisuuksia. Ja miten tätä voidaan mitata.


Lainaukset: Risto Sarvas


Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page