top of page

Naiset suomalaisessa työelämässä

Kansainvälisenä Naistenpäivänä julkaistiin mm. tilastoja naisten sijoittumisesta suomalaisessa työelämässä.


Suomen väestöstä lähes 2,8 miljoonaa (50,6 %) on naisia. Naisten keski-ikä on 44,5 vuotta ja eniten on 71-vuotiaita naisia, joita on noin 39 000.


Tilastokeskuksen mukaan 75 prosenttia yli 15-vuotiaista suomalaisnaisista on suorittanut jonkin peruskoulun jälkeisen tutkinnon. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista naisia on 58 prosenttia.


Vuonna 2020 työllisiä 15–74-vuotiaita naisia oli noin 1,2 miljoonaa, ja naisten työllisyysaste oli 70,7 prosenttia (15–64-vuotiaat). Jatkuvassa työssä työskenteli lähes 83 prosenttia 15–74-vuotiaista palkansaajanaisista viime vuonna. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleviä oli yli 17 prosenttia. Kokoaikatyötä teki 80 prosenttia ja osa-aikatyötä 20 prosenttia palkansaajanaisista.


Naisten osuus yrittäjistä oli viime vuonna 33 prosenttia.


Tilastot: Tilastokeskus 2021

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page