top of page

Miten lukion työelämälähtöisyyttä voi lisätä

Tunne Työ 2.0 -hankkeen kehittäjäopettajien työn hedelmät – 6 vinkkiä, miten lukion työelämälähtöisyyttä voi lisätä


Lukiotyö käynnistyy ensi syksynä uudella tavalla. Koronapandemian ja etäopiskelun jäljiltä riittää tehtävää, lisäksi syksyllä otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat. Tunnetyö 2.0 -hankkeen koulutusohjelmassa kehittäjäopettajat ovat valmistautuneet syksyyn laatimalla lukiokohtaiset työelämälähtöiset toimintasuunnitelmat. Opettajat ovat tehneet erinomaista työtä, ja on sadonkorjuun aika. Poimin opettajien suunnitelmista muutamia mehukkaita maistiaisia siitä, miten työelämälähtöisyys toteutetaan lukioissa sujuvasti. Työelämäelämälähtöisyys toteutetaan sujuvasti, kun… Lukion uniikit ominaispiirteet otetaan huomioon

Joissain lukioissa iso osa opiskelijoista käy töissä ja toisissa ei juurikaan. Eri lukioihin tullaan erilaisista taustoista ja virrat jatko-opintoihin voivat vaihdella. Erilaiset painotukset, kuten kieli, luonnontiede ja kuvataide tuovat oman mausteen lukion toimintaan. Työelämälähtöisyys juurtuu parhaiten, kun toimenpiteet on suunniteltu omaan maaperään sopiviksi. Opettajat otetaan mukaan suunnitteluun

Kehittäjäopettajat tekivät kyselyitä sekä järjestivät työpajoja ja näin opettajat otetaan mukaan suunnitteluun. Yhtä lailla oli tärkeää keskustella muutokseen liittyvistä ennakkoasenteista, tunteista, odotuksista ja uhkakuvista. Jatkossa opettajien kokouksista tai koulutuksista on tärkeä varata säännöllisesti aikaa yhteiselle keskustelulle ja tavoitteiden mittaamiselle.


Suunnitelma mitoitetaan oikein

Opetussuunnitelma on tunnetusti täynnä sisältöä, tunteja on rajallisesti ja aikataulu tiukka. Monessa lukiossa on käynnissä remonttia, muuttoa tai muita uudistuksia. Työelämälähtöisyyden toimenpiteet on mitoitettava sellaisiksi, että niiden toteuttaminen on mahdollista vallitsevissa olosuhteissa. Joskus paras valinta on olemassa olevan ylläpitäminen ja radikaalien muutosten aika on toiste.


Työelämälähtöisen toiminnan kokonaisuus on kaikilla tiedossa

Hyvällä suunnittelulla voi vähentää työelämälähtöisyyden pirstaleisuutta ja kiireen tuntua. Selkeät askelmerkit ja konkreettiset toimet, jotka on ajoitettu oikein, helpottavat jokaisen opettajan työtä. Kun kaikki tietävät, mitä tapahtuu ja milloin, säästyy aikaa ja energiaa.


Työelämälähtöisyyttä on jokaisessa oppiaineessa

Opiskelijan näkökulmasta työelämälähtöisyys on kattavinta, kun se on läsnä jokaisessa oppiaineessa. Yksinkertaisimmillaan jokaista opettajaa voi pyytää nimeämään yksi teko, mitä opetuksessa tapahtuu työelämään liittyen.


Työelämälähtöisyyttä toteutetaan raikkaalla ja nuorekkaalla otteella


Harva nuori innostuu ummehtuneista työelämän esimerkeistä. Kuulijaystävällisiä tapoja ovat esimerkiksi esittelyt erilaisista työpaikoista ja työntekijöistä lukion Instagramissa, työelämäpäivä kestävän kehityksen teemalla tai nuorten itsensä kertomat työelämäopit. Kun opiskelijan katse on vain ylioppilaskirjoituksissa, vaativat työelämän teemat houkuttelevuutta, innostavuutta ja perusteluja. Kyse on kaikille tarpeellisista elämäntaidoista.


Kehittäjäopettajat ovat tehneet pohjatyön laadukkaasti ja jokainen lukio saa sille räätälöidyn työelämälähtöisen suunnitelman. Se on tekemistä vaille valmis. Toivonkin, että rehtorit ja opettajat tutustuvat, kokeilevat ja jatkojalostavat toimintasuunnitelmia kaikissa Tunne työ 2.0 -hankkeen lukioissa.


Päivi Ojala

Suomen YrittäjätViimeisimmät
Arkisto
bottom of page