Miksi kunnat tarvitsevat yrittäjyyskasvatusta?

Teksti: Heidi Hannikainen


Tralla.fi toteutti 7.4. teemawebinaarin: Miksi kunnat tarvitsevat yrittäjyyskasvatusta?


Webinaarissa kuultiin mm. muutamia nostoja LUT-yliopiston toteuttamasta Ysimittari-tutkimuksesta.

Tutkija Anu Raappana kertoi, että nuorten harrastuneisuuden voidaan nähdä korreloivan positiivisiin asenteisiin yrittäjyyttä kohtaan. Sillä, mitä lajia tai aihetta nuori harrastaa, ei katsota olevan vaikutusta. Harrastuneisuus ja oman perheen asenteet vaikuttavat nuoren ajatuksiin yrittäjyyden tarjoamista mahdollisuuksista.


Virpi Utriainen Nuori Yrittäjyys ry:stä sanoi, että nuoria tulisi kuulla enemmän ja ottaa heidät konkreettisemmin keskusteluun mukaan, kun kunnat laativat yrittäjyyskasvatusstrategioitaan.


Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää on mm. kokeileminen ja projektinhallintataitojen oppiminen sekä yhteistyö työelämän ja yrittäjien kanssa. Yrittäjyyskasvatus kehittää nuorten tulevaisuustaitoja ja itsetuntemusta.
Viimeisimmät
Arkisto

© 2020-2021 Tunne Työ 2.0.

 Sivut: Heidi Hannikainen

 Päivitetty viimeksi 7.4.2021

Seuraa #tunnetyö

  • Instagram Social Icon