top of page

Lukiolaisten Liitolta kaksi teosta edistämään lukioiden työelämäyhteistyötä

Suomen Lukiolaisten Liitto on julkaissut Studia-messuilla kaksi työelämäteosta, jotka ovat syntyneet liiton työelämähankkeen lopputuloksena. Lukiolaisen työelämäopas tukee lukiolaisia tutustumisessa työelämään. Toinen teos, Työelämä ja yrittäjyys haltuun lukioissa, on suunnattu lukioille, ja siihen on kerätty laajasti ideoita ja ehdotuksia lukioiden työelämäyhteistyön edistämiseksi.


Lukioiden työelämäyhteistyötä vahvistetaan uudessa lukiolaissa ja syksyllä 2021 käyttöön otettavissa opetussuunnitelmissa. Lukiolain mukaan opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan lukion aikana.


”Työelämätaitojen opetus on otettava kiinteäksi osaksi lukiokoulutusta. Esimerkiksi yrittäjyyskurssien tarjontaa pitäisi laajentaa, ja jokaisella lukiolaisella tulisi olla mahdollisuus valinnaiseen TET-jaksoon, jonka voi viettää työelämään tai korkeakouluun tutustuen”, sanoo Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Adina Nivukoski.


”Lukio on erinomainen paikka oman tulevaisuuden suunnittelulle. Vain harvalla lukiolaisella on täysin selvät suunnitelmat tulevaisuuden jatko-opinnoista ja työelämästä. Rohkaisemme jokaista lukiolaista tutustumaan työelämään ja yrittäjyyteen sekä eri toimialoihin”, Nivukoski kannustaa.


Lukiolaisten Liiton työelämähankkeeseen on saatu mukaan yli 20 yhteistyökumppania, mikä osoittaa työelämätaitojen kehittämisen suuren yhteiskunnallisen merkityksen. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Teokset on laadittu vahvasti lukiolaisia osallistaen, ja hanketta on johtanut lukiolaisista koostunut työryhmä.


”Lukiolaisen työelämäopas on ainutlaatuinen, koska se on tehty opiskelijalähtöisesti, eli sen suunnittelusta ovat vastanneet itse lukiolaiset. Voimme siis ylpeänä sanoa, että tämä teos on lukiolaisten toiveiden näköinen”, kertovat Lukiolaisten Liiton työelämäjaoksen puheenjohtajat Anssi Moilanen ja Hugo Paananen.


Lukiolaisen työelämäopas on tarkoitettu hyödynnettäväksi lukion opinto-ohjauksessa. Oppaaseen on koottu yhteistyökumppanien kanssa työelämäneuvoja, yrittäjyystarinoita, toimialaesittelyjä ja vinkkejä esimerkiksi työnhakuun liittyen.


”Lukiolaiset ovat hyvin kiinnostuneita työelämästä ja yrittäjyydestä. Hankkeemme kyselyn perusteella yli 80 prosenttia lukiolaisista haluaisi enemmän mahdollisuuksia tutustua työelämään. Toivomme, että lukiolaisilla on tulevaisuudessa yhä enemmän mahdollisuuksia työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen. Siihen nämä teokset toimivat apuna”, kertoo työelämähankkeen projektipäällikkö Toni Ahva.


Lukiolaisten Liiton työelämähanke jatkuu myös ensi vuonna opetus- ja kulttuuriministeriön jatkorahoituksella.

Teokset löytyvät osoitteesta lukio.fi/tyoelama. Ne ovat luettavissa myös näköisjulkaisuina seuraavista linkeistä: Lukiolaisen työelämäopas, Työelämä ja yrittäjyys haltuun lukioissa.

Lisätietoja:


Toni Ahva, työelämähankkeen projektipäällikkö 2020

toni.ahva@lukio.fi, 050 440 9647

Anne-Mari Hietaharju, työelämähankkeen projektipäällikkö 2021 anne-mari.hietaharju@lukio.fi, 040 093 5213
Viimeisimmät
Arkisto