top of page

Kallion lukio - työelämätaitojen vahvistaminen - Tunne Työ 2.0

Kallion lukiossa vahvistetaan työelämätaitoja teatterin, kielten ja yhteisen toiminnan keinoin.


Syyslukukauden 2021 käynnistyessä kävi ilmi, ettei teatterin ja saksan kielen yhteistä kameranäyttelemisen Vor der Kamera -opintojaksoa voitaisikaan toteuttaa edellisvuoden tapaan Kallion lukiossa. Matka Berliiniin ei onnistuisi eivätkä asiantuntijat Yhdysvalloista ja Saksasta pääsisi vierailulle Suomeen.


Opiskelijat opintojaksolle oli jo valittu. Samaan aikaan koulussa oli aloitettu suunnitelmat koulun erityistehtäväaineitten opetuksen ja toiminnan esittelemiseksi videoitten avulla. Niinpä opintojaksosta päätettiin tehdä koulun työssäoppimisen Tunne Työ 2.0 -kehittämishanke, jossa kameranäyttelemisen ja saksalaisen kulttuurin opiskelu yhdistettäisiin koulun esittelyvideoiden valmistamiseen. Se, mitä aiemmassa VDK-hankkeessa oli harjoiteltu vielä studio-olosuhteissa, tehtäisiin nyt jaettavaksi julkisesti You Tube -kanavalla. Yhteistyökumppanina toimi tapahtumatekniikkayritys Voup Oy.


Päätettiin valmistaa kaksi videota, pituudeltaan 3 ja 16min. Opiskelijat osallistuivat käsikirjoitusten ideointiin ja siihen perustuen Emilia Lehtinen ja Ellimaija Virtanen valmistivat käsikirjoitukset. Opiskelijat harjoittelivat kohtaukset etukäteen teatteritunneilla ja kuvaukset tehtiin yhden viikon aikana.


Meidän opettajien toimiessa ohjaajina, kameranäyttelemisen opiskelijat esiintyivät esittelyvideoiden päärooleissa ja pääsivät harjoittelemaan elokuvatuotannon monia töitä kuten kuvaussihteerin, maskeeraajan ja puomittajan tehtäviä. Opiskelijat saivat tehdä töitä kuvausalan ammattilaisten kanssa ja oppivat monia työelämätaitoja rakentavasta vuorovaikutuksesta omien näkökulmien ilmaisuun ja aikatauluttamisesta yhteisiin sopimuksiin sitoutumiseen. Vaikka elokuvakaupunki-Berliiniin ei päästykään matkustamaan, opiskelijat tutustuivat virtuaalisesti Berliiniin, saksalaisiin elokuva-alan oppilaitoksiin ja saksalaiseen kulttuuriin.


Videot valmistuivat joulun alla ja osoittautuivatkin suunniteltua tarpeellisemmiksi, kun koronarajoitukset estivät perinteisten koulun avointen ovien ja tutustumispäivien järjestämisen.


Videot ovat nähtävissä:


https://www.youtube.com/watch?v=-qMcfu6WfpQ

https://www.youtube.com/watch?v=jBuFhBKmR8o


Opiskelijat kommentoivat projektia näin: “Pääsi työntämään kädet saveen toden teolla ja oikeasti tekemään ja näkemään läheltä. / Pääsi näyttelemään (ja muutenkin työskentelemään) huipputyyppien kanssa. / Oppi hurjasti elokuvan tekemisestä ja kameranäyttelemisestä! / Parasta oli, että sai kokemusta oikeista kuvaustilanteista tosi perusteellisesti, koska pääsi sekä kameran eteen, että taakse. / Olen hyötynyt kokemuksesta paljon. / Koin että tämä tietyllä tavalla myös valmisti minua mahdollisiin seuraaviin projekteihin. / Upeaa myös tietää että on ollut osana jotain koulun omaa projektia, jota tullaan hyödyntämään vielä mahdollisesti senkin jälkeen kun olen valmistunut koulusta.


Syksyn kuluessa me Tunne Työ 2.0 -hankeopettajat valmistelimme koulun työelämälähtöistä toimintasuunnitelmaa. Kävimme rehtorin ja opinto-ohjaajien kanssa neuvotteluja ja keskustelimme kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa selvittääksemme Kallion lukion työelämälähtöisen toiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita.


Kallion lukio on tekemisen koulu


Toteutamme lukuvuosittain useita projekteja koulun ulkopuolisten ammattilaisten ja ryhmien kanssa ja eri oppiaineissa tuetaan monin tavoin niihin liittyvää työelämätietoisuutta. Tätä toimintaa tukemaan halusimme laatia suunnitelman, joka samalla lisäisi koulun yhteisöllisyyttä ja annoimme sille nimen “Joustoa elämään!”


Toimintakulttuurin muutoksen ytimessä on viikoittain koulussamme kesken koulupäivän järjestettävä joustotunti. Sen aikana on perinteisesti ollut koulun esityksiä ja yhteisiä tilaisuuksia. Ongelmaksi on muodostunut se, ettei koululla ole enää yhtään niin suurta tilaa, johon kaikki opiskelijat mahtuisivat samaan aikaan. Sen vuoksi joustotunti on voinut joillekin olla turhauttavakin hyppytunti.


Syksystä 2021 alkaen joustotunnilla on edelleen taide-esityksiä, mutta niiden ohella opiskelijoilla on mahdollisuus kartuttaa muitakin työelämätaitoja ja harjoitella vaikkapa ansioluettelon tai työhakemuksen tekoa. He voivat myös tutustua erilaisiin urapolkuihin, tavata alumneja ja korkeakouluopiskelijoita ja vierailla työpaikoilla. Tämän lisäksi joustotunnin ohjelmaan voi kuulua Liikettä koulupäivään -hankkeen toimintaa. Ja kaikesta tästä opiskelija voi kerryttää itselleen aktiivipolkusuorituksia.


Tätä kirjoittaessamme näin kevätlukukauden päätteeksi, on katseemme jo tulevassa. Ensi lukuvuotena jatkamme VDK-toiminnan kehittämistä ja lisäämme kansainvälisen työskentelyn ja korkeakouluyhteistyön määrää. Joustoa elämään! -toimintakulttuurin jalkauttaminen käynnistyy elokuussa lukion yhteisellä Kick off -tilaisuudella.


Teksti: Annemari Untamala ja Hanna Saari, Kallion lukio

Kuva: Annemari Untamala

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page