top of page

Etu-Töölön lukion kurssiuudistukset - Tunne Työ 2.0

Tunne Työ 2.0 -hankkeessa kehitettiin tänä vuonna kaksi suurempaa uudistusta Etu-Töölön lukiossa.


Ammattien ja alojen esittely osana pakollisia kursseja


Havaitsimme, että monilla kursseilla esitellään oppiaineeseen liittyviä aloja ja ammatteja vasta syventävillä kursseilla ja niilläkin usein pintapuolisesti. Yliopistokoulutukset tulevat jossain määrin tutuiksi, mutta harva opettaja tuntee ammattikorkeakouluja, ja osaa ohjata opiskelijoita niihin.


Uudessa mallissamme jokainen aineryhmä sai tehtäväkseen pohtia, millä kunkin aineen pakollisella kurssilla oppiaineeseen liittyvät alat ja ammatit esitellään. Aineryhmät koostivat opettajien yhteiset diat aiheesta. Jokainen koulun opettaja saa ne käyttöönsä ja dioja voidaan kehittää jatkossa sitä mukaa, kun parannuksia tulee mieleen. Ensi syksystä alkaen nämä ammattiesittelyt ovat siis osa pakollisia kursseja.


Jokainen aineryhmä ja opettaja voi ratkaista itse paljonko ammattien ja jatko-opintojen esittelyyn käytetään aikaa. Jokainen opettaja voi halutessaan myös itse kertoa oman tarinansa alalle päätymisestä. Kun aloja esitellään pitkäjänteisesti jo lukion alusta lähtien, saavat opiskelijat aikaa miettiä rauhassa erilaisia vaihtoehtoja ilman painetta tehdä päätöstä alan valinnasta. Opettajat voivat myös itse päättää, kuinka suuren osan opintojakson tunneista aineasia vie. Se voi olla yksittäinen tehtävä, oppitunti tai vaikka laajempi projekti osana opintojaksoa.


Uusi kurssi itsensä johtamisesta


Etu-Töölön lukiossa on yrittäjyyspainotus. Kaikki yrittäjyysopintojaksot ovat valinnaisia. Oppiaineena yrittäjyys on kuitenkin melko tuntematon, eivätkä kaikki osaa valita opintojaksoja osin väärienkin mielikuvien vuoksi. Uusi ensimmäisen vuosikurssin ensimmäisessä periodissa tarjottava itsensä johtamisen kurssi - YR1 Minä oman elämäni johtajana (1op) auttaa uusia aloittavia lukiolaisia ryhmäytymisessä, tiimityötaidoissa sekä itsensä johtamisen taidoissa.


Uuden opintojakson myötä opiskelijat pääsevät pohtimaan omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan heti lukion alussa. Oppitunneilla on aikaa keskustella ja tutustua muihin, mikä edistää uusien ystävien löytämistä ja kasvattaa monenlaisia taitoja. Kaikki kurssin sisällöt sidotaan Eurooppalainen yrittäjyyden viitekehys -malliin (EntreComp), jonka avulla työstetään erilaisia tärkeäksi koettuja yrittäjyystaitoja.


Jenni Korte, Etu-Töölön lukio
Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page