top of page

Brändö gymnasiumin hankevuosi - Tunne Työ 2.0

Alla tiivistys Tunne Työ 2.0 -hankkeen kehittäjäopettaja Kenneth Persson hankevuodesta. Alkuperäinen ruotsinkielinen teksti löytyy tekstin lopusta.


Aloitin uutena Brändö gymnasiumissa samaan aikaan, kun hanketyö alkoi. Sain pallotella ajatuksia rehtori Mikael Nyholmin kanssa ja tein myös paljon yhteistyötä Tölö gymnasiumin Henrik Litoniuksen ja Joel Gräfningsin kanssa. Henrikin ja Joelin apu oli korvaamatonta.

Projektipäällikkö Piritta Ekroth oli myös aina tavattavissa, ja hän oli aina valmis auttamaan, keskustelemaan ja myös joustamaan. Tämä oli hankkeen toteuttamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Suunnittelutyö pääsi vauhtiin neljännen periodin aikana, jolloin aloitin yrittäjyyskurssin kehittelyn. Viidennen periodin aikana alkoi suunnitelmien hiominen ja teemakurssin kehittely.

Idea oli yhdistää Tunne Työ 2.0:n ajatukset hiilineutraalia Helsinkiä käsittelevään johdantokurssiin.

Vielä ei ole varmaan voidaanko kurssi toteuttaa Brändö gymnasiumissa, mutta ehdotus on toteuttamiskelpoinen ja muut lukiot voivat soveltaa opetukseensa teemakurssin ajatuksia.

Kiitos hankkeesta, oli kiinnostavaa ja toivottavasti panoksestani oli hyötyä.


Mitt år som medverkare i Tunne Työ 2.0


När jag började i projektet så visste jag nästan ingenting om det och jag fick inte veta så mycket från skolan. Dessvärre hade jag fem kurser per period den första perioden och de två följande. Det var mitt första hela år på ett gymnasium och fastän jag hade dragit gymnasiekurser tidigare så var omfattningen något att vänja sig vid.

Jag kände mig väl emottagen både på gymnasiet och Tunne 2.0 projektet. Allt satte igång med fart och det var bara att hänga med så bra som man kunde.


Som tur handlade det om saker som man redan hade en del insikt i och vi hade en mängd med skolningstillfällen.

Jag var ensam med mitt projekt i min skola men alltid nu och då så fick jag bolla idéer med vår rektor, Mikael Nyholm. Jag måste tacka för att jag hade så fria händer och det kändes att man litade på en.


Från första början så fick jag höra att min goda vän Henrik Litonius, som arbetar vid Tölö gymnasium, också var med i projektet och vi bestämde att samarbeta så mycket som vi kunde.


Mången eftermiddag satt vi på meet, eller i telefonen och talade, skrev och planerade tillsammans. Han introducerade mig till sin grupp kamrat, Joel Gräfnings, och jag kan kort säga att utan deras hjälp så hade detta projekt varit betydligt svårare.


Vår projektledare, Piritta Ekroth, var också alltid anträffbar, hittade alltid tid och satt ofta längre än vad vi kommit överens om så att man fick svar på alla frågor som man grubblade över. Detta var en av hörnstenarna till att projektet gick att genomföra.


För min del så gick hösten och den tidiga vintern mest åt till det vanliga lärararbetet. Jag hade som sagt fem kurser per period de tre första perioderna, men vår projektledare var förstående och man lyckades oftast passa in mötestiderna på något sätt i sitt schema.


I period fyra hade jag bara två kurser och då kunde jag äntligen sätta igång med att planera och skriva rent delar av planen. Jag påbörjade också planeringen av en företagarkurs som man kunde verkställa på valfritt gymnasium.


I period fem hade jag inga kurser och detta gav mig en hel del mera tid att sätta på Tunne 2.0. Förutom stödundervisning och att rätta sena kursarbeten så fanns det inte så mycket vanligt lärararbete att göra.

Åter igen får jag tacka mina vänner i Tölö gymnasium för allt stöd som jag fått och den tillit som min rektor och vår projektledare hade i mig med att genomföra projektet.


Det blev en del finjusterande av planerna, tema-kursen och en hel del av planerande med tålmodiga vänner.

Mitt ursprungliga förslag var att introducera idéerna från Tunne 2.0 i en introduktionskurs tillsammans med kolneutrala Helsingfors. Det kan vara att detta inte blir av i vår skola, trots att det nog finns som ett genomförbart förslag och som alternativ så finns det en företagar temakurs. I kombination med en introduktionskurs såklart. Ämneslärarna kunde dessutom presentera sina ämnen i grundkurserna, var för sig. Ledningsgruppen får ta ställning till dessa frågor. Temakursen får såklart vilket som helst gymnasium plocka upp och genomföra.


Jag ber att få tacka för ett mycket intressant år och jag hoppas att min medverkan har varit till nytta.


Mvh,

Kenneth Persson
Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page