top of page

Sano se kuvin – Kimpisen lukion ja Saimian kuvataideyksikön välinen yhteistyö

Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) kuvataiteen yksikön siirryttyä tänä vuonna Lappeenrantaan yhteistyö paikkakunnan lukioiden kanssa helpottui. Kimpisen lukiossa on kevät- ja syyslukukaudella 2019 tehty yhteistyötä kuvataiteen yksikön kanssa historian, äidinkielen ja kuvaamataidon kurssien osalta. Tämä yhteistyö on toteutettu Tunne työ, suunnittele ura- hankkeen puitteissa eli sen tarkoituksena on ollut lisätä lukiolaisten jatko-opinto- ja työelämätietoutta. Samalla on harjoiteltu tärkeitä jatko-opinto- ja työelämätaitoja, kuten ryhmätyöskentelyä, opponointia ja vastuun ottamista.


Saimian kuvataiteen opiskelija ja sarjakuvataiteilija Juho Sihvonen veti HI06-kurssin (Maailman kulttuurit kohtaavat) päättöpäivän ohjelman. Juho kertoi lukiolaisille omasta urapolustaan, sarjakuvien historiasta sekä sarjakuvatekniikasta. Sen jälkeen lukiolaiset pohtivat ensin itsenäisesti kurssin aikana oppimansa perusteella, millaisia keinoja eurooppalaiset ovat käyttäneet alistaessaan vieraita kulttuureita. Tämän jälkeen he kävivät ajatuksiaan pienryhmissä läpi ja laativat Juhon avustuksella teemasta sarjakuvan. Lopuksi pienryhmät opponoivat toistensa tuotoksia. Päivän päätteeksi opiskelijat antoivat palautetta päättöpäivän ohjelmasta sekä arvioivat sekä omaa että pienryhmiensä jäsenten osallistumista tuotosten tekemiseen. Opiskelijat antoivat päivästä positiivista palautetta.ÄI05-kurssilla (Teksti ja konteksti) opiskelijat puolestaan lukivat valitsemansa länsimaisen kirjallisuuden klassikon. Päättöpäivänä he työstivät kirjan mieleen painuvimmasta kohtauksesta Juho Sihvosen avustuksella juonellisen tarinan sarjakuvan keinoin.Kimpisen lukiossa on pitkä perinne seinämaalausten tekemisessä: niiden kautta opiskelijat ovat päässeet osallistumaan ja tekemään koulusta viihtyisämmän paikan. Kuvaamataidon lehtori Mervi Kokin haaveena oli, että lukiolaiset pääsisivät tekemään yhteisötaidetta kuvataiteilijan kanssa. Tunne työ, suunnittele ura- hankkeen sekä taiteen hankkimiseen korvamerkityn rahan myötä tämä tuli mahdolliseksi. Suunnitteluun ja toteutukseen lukioomme palkattiin sivutoimiseksi tuntiopettajaksi Ella Kettunen, joka valmistuu joulukuussa Saimiasta kuvataiteilijaksi (YAMK). Saimian ohella yhteistyökumppaneita projektissa ovat olleet myös Etelä-Karjalan museo, Etelä-Karjalan taiteilijaseura sekä Kaakon taide.


Yhteisötaideprojekti toteutetaan lukuvuoden 2019 - 2020 aikana KU02-kurssin (Minä ja ympäristö) puitteissa. Projektissa opiskelijat luovat vaneripaloilla kolmiulotteiselta näyttäviä kaksiulotteisia illuusioita. Palojen teemoina ovat esimerkiksi kansainvälisyys, hyvinvointi, liikunta ja luonto.

Yhteisötaideprojektissa jokaisen opiskelijan kyvyt ja vahvuudet tulevat ”omien palojen” kautta osaksi kokonaisuutta. Samalla opitaan taiteen tekemisen eri vaiheita ja murretaan ”yksinäisen taiteilijaneron” myyttiä.


Opiskelijat ovat antaneet projektista hyvää palautetta: heidän mielestään projekti on ollut mielenkiintoinen ja virkistävä. Opiskelijoista on myös ollut mukavaa työskennellä taiteilijan kanssa. Myös Mervin ja Ellan mielestä projekti on sujunut hyvin, ja heidän välinen yhteistyönsä on ollut toimivaa ja toisiaan täydentävää.


Keväällä 2020 aloitetaan palojen sommittelu seinälle ja pidetään avajaiset. Katseet on kuitenkin jo suunnattu tulevaisuuteen: hankkeen päättyessä seinän työstämistä voi jatkaa uusien vuosikurssien voimin. Näin mahdollisimman moni opiskelija pääsisi luomaan kulttuurihistoriaa ja koulun seinälle ”vuosirenkaita”.


Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page