top of page

Hyviä käytäntöjä lukioiden työelämäyhteistyön toteuttamiseen

Lukioiden työelämälähtöisellä pedagogiikalla ja työelämäyhteistyöllä toteutetaan opiskelu- ja työskentelytapoja, jotka laajentavat opiskelijoiden osaamista jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittaviin taitoihin. Lukioiden työelämäyhteistyö voi olla muun muassa yhteistyökursseja tai -projekteja työelämäkumppanin kanssa, kummiyritystoimintaa, tapahtumia, alumnitoimintaa, yrittäjyyskasvatusta tai työtehtäviin valmentavia lukiokursseja.

Erilaisia työelämälähtöisen pedagogiikan ja työelämäyhteistyön hyviä käytäntöjä kehitettiin ja pilotoitiin Tunne Työ – suunnittele ura -hankkeessa vuosina 2017–2019. Hankkeessa oli mukana 29 Suomen lukiota. Hankkeen toteuttajat ja oppilaitokset ovat kehittäneet erilaisia työelämälähtöisiä käytäntöjä, opettajien työelämäosaamista sekä erilaisia yhteistyömalleja niin työelämän, ammatillisen koulutuksen kuin korkeakoulujen kanssa. Hankkeessa kehitetyt, yli 150 hyvää käytäntöä lukioiden työelämälähtöisen pedagogiikan ja työelämäyhteistyön toteuttamiseen julkaistiin valtakunnallisesti kaikkien lukioiden käyttöön osoitteessa www.tralla.fi/tunnetyo. Sivustolle mallinnettiin lukioiden työelämälähtöisen toimintakulttuurin rakentamisen tueksi kolme lukioiden työelämäpolkua.

Esimerkkejä Tunne Työ –hankkeessa toteutetuista malleista:

Minä brändinä -kurssi

Kurssilaiset mm. jäsensivät osaamistaan, laativat cv:n ja osaamisportfolion. Kurssi huipentui tiimissä toteutettaviin työkeikkoihin, joita löytyi mobiilialustalta. Toteuttajat: Helsingin kuvataidelukio, Work Pilots Oy, sekä 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt ja Tunne Työ – suunnittele ura -hanke

Tiimijakso ja tiimiryhmä

Lappeenrannassa kehitettiin tiimipedagogiikkaa. Kimpisen lukio toteutti tiimijakson, jossa lukiolaiset opiskelivat tiimeissä jakson ajan eri oppiaineita. Lisäksi muodostettiin eri oppiaineiden opettajatiimejä. Lappeenrannan Lyseon lukiossa ryhmä lukiolaisia opiskeli tiimiryhmässä lähes koko lukion ajan sekä teki mm. kummiyritysyhteistyötä.

Työelämäpassi

Helsingin Etu-Töölön lukiossa otettiin käyttöön työelämäpassi, jossa opiskelija sai pisteitä eri työelämään liittyvistä tehtävistä. Kun opiskelijalla oli kasassa tarvittava määrä pisteitä, hän sai passista kurssin.

KesätyöX-messujen tuottaminen lukiokurssilla

Espoon kaupungin lukiot toteuttivat tapahtumajärjestäjäkurssin Barona Oy:n kanssa. Yritys koulutti lukiolaisia ja opiskelijat saivat opintosuorituksen lukioltaan. Osana kurssia tuotettiin lukiolaisten KesätyöX-kesätyömessut.

Työelämätiimit ja –valmennus

Vantaan lukioissa toimii työelämätiimejä, joiden tehtävänä on järjestää ja organisoida lukion työelämälähtöisyyttä ja -yhteistyötä. Tiimeissä toimivien opettajien ja opinto-ohjaajien tueksi toteutettiin valmennus, jossa jaettiin työelämämalleja ja suunniteltiin työelämäyhteistyön tulevaisuutta Vantaalla.

Opiskelijoiden uravarjostus

Lahden lyseo pilotoi uravarjostusta OP02-kurssilla. Lukiolaisella oli mahdollisuus varjostaa mielenkiintoista ammatin edustajaa tai korkeakouluopiskelijaa päivän ajan. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat varjostuksen itse sekä raportoivat kokemuksestaan.

Tutustu materiaaleihin:

www.tralla.fi/tunnetyo

https://tralla.fi/wp-content/uploads/2019/11/tunne-tyo_web.pdf

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page