top of page

Alumnikartoitus: vinkkejä alumnitoimintaan

Perho Liiketalousopistossa tehtiin keväällä 2019 oppilaitosten alumnitoiminnan kartoitus. Kartoituksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi kehittämispäällikkö Johanna Perkiö. Kartoitus toteutettiin, koska Tunne Työ –hankkeessa on havaittu alumnien olevan tärkeä ja sitoutunut osa oppilaitosten työelämäverkostoa.

Kartoitus aloitettiin lähettämällä kysely 34 oppilaitokseen huhti-toukokuussa. Kysely osoitettiin pääasiassa toisen asteen oppilaitoksille, mutta myös korkeakouluja osallistui kyselyyn. 16 oppilaitosta osallistui puhelinhaastatteluihin, sähköpostitse lähetetyn kyselyn lisäksi.

Kuva: Pinja Maaranen

Kyselyn tulokset pähkinänkuoressa

Alumnitoiminta on hyvin monipuolista. Osalla oppilaitoksista on aktiivisesti toimiva alumniyhdistys, toiset tekevät yhteistyötä satunnaisemmin, esimerkiksi kutsumalla alumneja alumni-iltoihin. Yleensä alumneja tavattiin kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Monet oppilaitoksista käyttivät alumnien kontaktointiin ja verkoston ylläpitoon alumnirekistereitä, sähköpostituslistoja ja Facebook-ryhmiä. Myös alumnitoiminnan pituuksissa oli paljon vaihtelua, pisin alumniyhteistyö oli aloitettu oppilaitoksessa jo vuonna 1969. Tuoreimmat alumniverkostot ovat syntyneet Tunne Työ – suunnittele ura –hankkeen yhteydessä 2018.

Monet kokivat alumnitoiminnan hyödyllisenä osana opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämistä. Alumnit jakavat opiskelijoille tietoa jatko-opinnoista ja urapoluista sekä voivat tarjota konkreettisia työelämäkontakteja esimerkiksi harjoittelupaikoilla. Myös opetushenkilöstö koki saavansa alumnitoiminnasta lisätyökaluja opetuksen kehittämiseen.

Alumnikartoituksen aineisto on koottu oppilaitosten käyttöön. Aineistoon voi tutustua Materiaalipankissamme.

Hankkeen aikana toteutettuja alumniyhteistyömalleja löytyy myös Tralla.fi –palvelusta:

Kallion lukion alumni-ilta

Sotungin lukion tulevaisuuspäivä

Aineryhmät alumnitilaisuuksien järjestäjinä

Työkaluja työelämäverkoston rakentamiseen

Kielilukion alumnitapahtuma opiskelijoille ja opettajille

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page