top of page

Tunne Työ -hankkeen työelämämallit julkaistaan Tralla.fi -palvelussa

StartFragmentMitä saadaan aikaiseksi, kun toteutetaan hanke, jossa kahdeksan eri osatoteuttajaa viidestä eri kunnasta kehittää lukioon työelämälähtöisyyttä? Yli kahden vuoden ajan hankkeessa on ollut mahdollisuus saada koulutusta, tukea ja yhteistyöverkostoja yhteistyökumppanien löytämiseksi ja yhteistyötapojen kehittämiseksi lukiokoulutuksessa. Hankkeen lähestyessä loppuaan toteutettuja työelämämalleja kerätään yhteen ja syksyllä Tunne Työ tulee julkistamaan malleista kootut työelämäpolut Tralla.fi-palvelussa.EndFragment

Elokuun 2019 loppuun mennessä lukion hankkeen työelämälähtöisiä käytäntöjä on jaettu reilu 100! Lämmin kiitos koko hankeverkostolle jo tässä vaiheessa! Syyskuun alusta alkaen dokumentoitavat mallit ja käytännöt sekä syksyn aikana kehitetyt uudet mallit palautetaan suoraan itsenäisesti lukion toimesta Tralla.fi-palveluun. Mallien palautuksesta on lähetetty ohjeet lukioille. Elokuun loppuun mennessä toimitettuja malleja ja käytäntöjä julkaistaa parhaillaan Tralla.fi -palveluun. Ne löytyvät verkkosivuilta kirjoittamalla hakukenttään tunne työ.

Tralla apuna lukioiden työelämälähtöisyyden kehittämisessä

Tralla on Yksityisyrittäjien säätiön tukema digitaalinen palvelu, jonka avulla on mahdollista suunnitella, toteuttaa ja jakaa oppilaitosten työelämälähtöistyön ja yrittäjyyskasvatuksen erilaisia käytäntöjä. Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden toteutumista Yrittäjyyskasvatuksen polku -hankkeella. Tralla-palvelu on syntynyt osana tätä hanketta, jonka toteuttaja on Valtakunnallinen YES ry. Tunne Työ-hanke ja Valtakunnallinen YES ry on lähtenyt tekemään yhteistyötä ja nyt Tunne Työ-hankkeessa kehitetyt työelämälähtöiset mallit saadaan valtakunnallisesti kaikkien oppilaitosten käyttöön.

Tralla-palvelu tarjoaa opetushenkilöstölle yhtenäisen mallin yrittäjyyskasvatuksen ja työelämälähtöisyyden toteuttamiseen esiopetuksesta korkeakoulutukseen. Palvelu tukee oppilaitosten johdonmukaista ja tavoitteellista työelämälähtöisyyttä ja yrittäjyyskasvatusta. Trallalla tavoitellaan sitä, että oppijalla on mahdollisuus päästä entistä enemmän kosketukseen työelämän kanssa kaikilla kouluasteilla.

Koska yrittäjämäinen pedagogiikka on työelämälähtöistä, soveltuu Tralla paremmin kuin hyvin Tunne Työ -hankkeen yhteistyökumppaniksi. Yhteistyön taustalla on yhteiset tavoiteet ja halu keskittää lukion työelämälähtöiset mallit samaan paikkaan, jotta ne ovat helposti lukioiden käytössä.

Luo lukiolle oma Tralla.fi -profiili ja laita ideat jakoon

Tunne Työ -hankkeen mallit kootaan Trallaan, jonka kautta hyvät ideat saadaan kiertoon. Palvelun täyden hyödyn saa kirjautumalla sivustolle, jolloin selailun lisäksi on mahdollista tuottaa omia sisältöjä, kommentoida muiden tuottamia sisältöjä, merkitä itselleen suosikkisisältöjä, jakaa hyviä käytäntöjä ja seurata muita sisällöntuottajia. Trallan avulla on mahdollista suunnitella työelämälähtöisiä toimintatapoja, mutta myös lukiokulttuuria. Trallaan on mahdollista luoda lukiokohtainen käyttäjätunnus, jolloin yhden lukion opetushenkilöstöllä on mahdollista käyttää samaa tunnusta ja luoda lukion profiili. Työelämälähtöisen lukiokulttuurin ja työelämästrategian luominen onnistuu yhteistyössä koko työyhteisön kanssa.

Katso lisävinkkejä Trallan hyödyntämisestä ja lukiokohtaisen profiilin luomisesta täältä.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page