top of page

Työnhaun ja oman osaamisen sanoittamisen valmennus

Helsingin kielilukiossa järjestettiin (kesä)työnhaun ja oman osaamisen sanallistamisen valmennus joulukuussa 2017 ja 2018. Valmennus järjestettiin osana opinto-ohjauksen kurssia niin, että HR-asiantuntijat vierailivat jokaisessa ryhmässä 75 minuutin oppitunnin ajan.

Nordean HR-asiantuntijat valmensivat vapaaehtoistyön päivänään opiskelijoita vuonna 2017. He antoivat käytännön vinkkejä työnhakuun ja opiskelijat pohtivat yhdessä Nordean antamia työelämän tapausesimerkkejä. Tässä pilottivaiheessa valmennukseen osallistui neljä ryhmää ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita. Totesimme, että seuraavana vuonna valmennus kannattaa suunnata kaikille toisen vuoden opiskelijoille. Kesätyönhaun kannalta joulukuu oli sopiva ajankohta.

AYY:n HR- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Pietiläinen ja koulutuspoliittinen asiantuntija Minna Mäkitalo valmensivat opiskelijoita vuonna 2018. He pitivät valmennuksen kolme kertaa, jolloin yhdistimme rinnakkaiset opinto-ohjauksen ryhmät samaan luokkaan. Opiskelijat saivat linkit Johannan blogiin, jossa on käytännön vinkkejä työnhakuun. Tästä linkistä löydät vinkkejä työhakemuksen tekemiseen. Tässä linkissä puolestaan on vinkkejä työhaastatteluun.

Jatkamme tarpeelliseksi todettuja valmennuksia, sillä erityisesti oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen ovat tärkeitä taitoja, joissa moni opiskelija kaipasi apua. HR-asiantuntijoiden antamat konkreettiset vinkit esimerkiksi työhaastattelussa toimimisesta olivat myös hyödyllisiä. Jatkossa pyrimme toteuttamaan valmennukset saman yhteistyökumppanin kanssa vuosittain.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page