top of page

Teknologia tuo vuoropuhelua kursseille - Qoala.ion pilotti Ressun lukiossa

Lukioyhteistyö Qoalan pääkehittäjä, Miikka Katajan näkökulmasta.

Qoalan idean taustalla on yksinkertainen olettamus: mitä enemmän opettajan ja oppilaiden välillä on interaktiota, sitä paremmin oppilaat oppivat. Kuitenkin luokkahuoneissa sekä oppituntien välissä oppilailla on useimmiten iso kynnys osallistua ja keskustella aiheista opettajan kanssa. Tätä ongelmaa ratkaisemaan helsinkiläinen startup-yritys Pixels & Things Oy kehitti Qoalan. Qoala on parilla klikkauksella Internet-selaimesta avattava anonyymi kysymys-, palaute- ja reflektointi kanava. Olemme kehittäneet Qoala.io palvelua kahden vuoden ajan yhdessä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, kuin lukioidenkin kanssa.

Aloitimme lukioyhteistyön Ressun lukion kanssa tapaamalla Tunne Työ –hankeväkeä, jonka kautta saimme kontaktin sopivaan opettajaan. Pyysimme Marko Halosta kokeilemaan opiskelijoidensa kanssa Qoalaa huhti- ja toukokuun ajan Ressun lukiossa. Ajatuksena oli testata uudenlaista tapaa käydä keskustelua luokkahuoneissa interaktiivisen Qoala.io -palvelun kautta.

Halonen käytti Qoalaa yhteiskuntaopin-, yrittäjyyden- ja filosofian kursseillaan. Palvelun käyttö mahdollisti palautteen keruun oppituntien lopussa, sekä jatkuvan kysymysten keräämisen koko kurssin aikana. “Qoala avulla oli helppo kerätä hyviä kysymyksiä ja palautetta oppilailta”, sanoo Marko. “Qoalan suurin hyöty on opiskelijoiden aktivointi keskusteluun”.

Qoala-tiimimme on tehnyt aiemmin hanketyötä korkeakoulujen kanssa, mutta halusimme kuulla kehitysehdotuksia myös toiselta asteelta. Tämä kokeilu oli meille ensimmäinen kattava pilotti lukio-asteen opetuksessa ja saimme siitä arvokasta palautetta. Aikaisempien yliopistoissa toteutettujen kokeilujemme lisäksi tämä antoi meille nopeasti pääsyn aitoon lukioympäristöön. Ymmärrämme sen vaatimuksia nyt valtavasti paremmin.

Qoala.io- palvelun uusin versio julkistetaan syyskuussa 2019.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page