top of page

Nuorten ja ikäihmisten tapaaminen Lumon lukiolla

Lumon lukion opiskelijat osallistuivat Meidän Korso –hankkeeseen. Hankkeen ideana on tehdä Korsosta yhteisöllisempi ja turvallisempi paikka asua ja olla. Ennen joulua opiskelijat osallistuivat ideointivaiheeseen. Kaikkien koulumme opiskelijoiden ideoiden kesken järjestettiin äänestys ja kaksi parasta ideaa lähetettiin hankkeen nettisivuille avointa äänestystä varten. Ideamme vähentää yksinäisyyttä ja tuoda sukupolvia lähemmäs toisiaan järjestämällä ikäihmisille ja nuorille yhteinen kohtaaminen kahvittelun merkeissä voitti hankkeesta toteutusrahaa.

Lumon lukion opiskelijoista koottiin viiden hengen tiimi toteuttamaan voittanutta ideaa. Tiimi kontaktoi hoivakoteja ja koulumme nuoria, mietti tapahtuman ohjelmaa ja tarjoiluja sekä budjetoi ja teki hankintoja ohjaavan opettajan johdolla. Työskentely muodostui viikoittaisista palavereista, joissa ideoitiin, kerrottiin suunnitelmien edistymisestä ja jaettiin vastuita, jotka tiimiläiset hoitivat palaverien välisenä aikana. Tiimin työskentelyn aikana opiskelijat oppivat muun muassa työelämässä vaadittavia tiimityö ja organisointitaitoja.

Tapahtuma oli suuri menestys. Osallistujat nauttivat kahvista ja herkuista. Nuoret olivat järjestäneet teatteriesityksen ja harjoitelleen musiikin opettajan avustuksella musiikkiesityksiä. Tapahtumassa laulettiin myös perinteisempiä yhteislauluja. Tapahtumaan oli ostettu lautapelejä, joita nuoret ja vanhukset saattoivat yhdessä pelata. Pöydissä kävi puheensorina. Joissain pöydissä pelattiin tiukkoja Kimble otteluita ja joissain vaihdettiin muistoja ja ajatuksia. Paikalla oli myös kuvaustiimi dokumentoimassa tapahtumaa.

Tapahtuman jälkeen opiskelijatiimi kokoontui purkupalaveriin, jossa tapahtuman kulku ja budjetti käytiin vielä läpi ja vaadittavat kaavakkeet lähetettiin Vantaan kaupungille.

Kirjoittaja ja työelämälähtöisen yhteistyöprojektin esittelijä Iina Mäkilä on Vantaan kaupungin Tunne Työ-hankkeen kehittämistiimissä toimiva biologian ja maantieteen lehtori Vantaan Lumon lukiosta, joka on ollut mukana toteuttamassa Meidän Korso -hanketta yhdessä opiskelijoiden, paikallisten toimijoiden sekä asukkaiden kanssa. Meidän Korso – Kaikkien Korso –hankkeessa asukkailta ja järjestöiltä kerätään ideoita yhteisöllisemmän, turvallisemman ja syrjäytymistä ehkäisevän Korson puolesta osallistuvan budjetoinnin menetelmällä.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page