top of page

Tunne työ - suunnittele ura EU-hanke Olarin lukiossa lukuvuonna 2018-2019

Olarin lukio on mukana kolmivuotisessa Tunne työ-hankkeessa. Hankkeessa on kanssamme Espoosta 9 muuta lukiota. Kulunut vuosi on hankkeen toinen vuosi. Hankkeella on tarkoitus liittää lukio-opetus tiiviimmin lukionjälkeiseen koulutuspolkuun ja työelämään.

Olarin lukio opiskelijoita Aalto yliopiston järjestämälle biotaiteen kärkikurssille Aalto Junior laboratoriossa. Kuva: Susan Tuulosniemi

Luentoja lukuvuoden aikana

Lukiossamme on vieraillut suuri joukko vierailijoita kertomassa työelämästä ja opiskelusta. Eri oppiaineissa on myös tehty runsaasti vierailuja, jotka ovat valottaneet työelämää monesta suunnasta. Esimerkiksi matematiikka- ja luonnontiedelukion opiskelijat aloittivat 1. jaksossa Science-kurssilla, jossa tutustuttiin nimenomaan tutkijan työhön. Eri oppiaineryhmät tekivät vierailuja tutkimusryhmiin ja lukiossa kävi vierailijoita luennoimassa muovista ja siihen liittyvistä tutkimuksista.

Tunne työ vieraili opettajien syksyn Kiky-lauantaissa 27.10.2018

Kiky-lauantaina kaikki Espoon opettajat oli jaettu oppiaineittain kolmeen espoolaiseen lukioon. Tunne työ-vieraili ryhmissä 2 tunnin ajan. Maija Flinkman alusti keskustelun kertomalla Tunne työ-hankkeesta Olarin kolme lukiolaista: Eelis Junnila, Matja Lasarenko, ja Elina Roiha sekä kolme tuotantotalouden opiskelijaa Aalto-yliopistosta pohdiskelivat millaista heidän työelämänsä tulee olemaan ja mitä valmiuksia lukio siihen tarjoaa. He esittävät aineenopettajille ja opoille myös toiveita siitä, miten opetuksen lukiossa pitäisi muuttua.

Matematiikka- ja luonnontieteiden erikoislukioiden LUKEMA-päivät 15.4.16.4.jatkoivat nimenomaan ma-lu opettajien jatko-opinto- ja työelämäosaamisen vahvistamista.

Alumnipäivät 15.11. sekä alumnit osana OPO2 kurssia

Aluminipäivänä 15.11. lukiomme täyttyi entisistä olarilaisista, jotka olivat halunneet tulla kertomaan opiskeluistaan 3 vk:n opiskelijoille kohti omaa unelmaansa sekä jakamassa pieniä vinkkejä nykyisille opiskelijoille miten unelmaa kohti voi päästä.

OPO2 kurssilla vieraili eri kerroilla runsaasti alumnejamme kertomassa 2. vuosikurssin opiskelijoille mitä kannattaa ottaa huomioon jatko-opintoja suunniteltaessa.

Biotaidekurssi 2.12.-5.12.

Lukiomme 6 opiskelijaa ja kuvataideopettaja Sanna Ropponen vastuuopettajana osallistuivat Aalto yliopiston järjestämälle biotaiteen kärkikurssille Aalto Junior laboratoriossa. Kurssilla perehdyttiin biotaiteeseen, mietittiin biotekniikan menetelmien käyttöä biotaiteessa sekä toteutettiin käytännössä laboratoriotöitä.

Rehtori Kaisa Tikka johtajavarjostuksessa

Yhtenä Tunne työ-hankkeen teemoista on lisätä aineenopettajien ja rehtoreiden työelämätuntemusta ja toisaalta elinkeinoelämän tietämystä muuttuvasta koulusta. Tätä varten rehtoreille järjestettiin aiheesta koulutusta yhdessä elinkeinoelämän osaajien kanssa. Tässä koulutuksessa tutustumiskeinona käytettiin yhden päivän varjostusta (job shadowing). Varjostettava tekee normaalisti työtään ja varjostaja varjostaa sekä tekee muistiinpanoja. Päivän lopuksi varjostettava ja varjostaja käyvät keskustelun päivän herättämistä ajatuksista. Parhaimmillaan varjostus toimii siten, että varjostaja ja varjostettava vaihtaa rooleja

Rehtori Kaisa Tikka kävi varjostamassa Suomen Lenovon maajohtaja Timo Toukola. Lenovon maajohtaja kävi puolestaan vastavuoroisesti varjostamassa päivän rehtoriamme. Kummankin mielestä varjostus ja siihen liittyvä koulutus oli erittäin mielenkiintoinen ja silmiä avaava kokemus.

Tapahtumajärjestäjäkoulutus

KesätyöX tapahtumaa varten Espoon hankelukioista oli lähetetty noin viisi 2. vuosikurssin opiskelijaa tapahtumajärjestäjäkoulutukseen järjestämään kesätyötapahtuma. Olarista mukana olivat Linda Broere, Annika Siitonen ja Anna Starck.

Koulutuksessa käytiin läpi onnistuneen tapahtuman järjestämisen kulmakiviä. Kokeeksi opiskelijat saivat järjestää KesätyöX-tapahtuman. Tapahtuma luotiin alusta asti järjestelijäopiskelijoiden ja opettajatiimin voimin. Nimi, tilaisuuden graaffinen ilme olivat opiskelijoiden luomia sekä mukana olevat yritykset ja luennoitsijat olivat opiskelijoiden toivomia. Opiskelijat isännöivät tilaisuuden. Järjestelijäopiskelijat kävivät myös tarkistamassa Dipolin edellisellä viikolla ennen H-hetkeä.

KesätyöX tapahtuma 15.1.

Dipoli täyttyi 15.1 espoolaisista lukion 2. vuosikurssin opiskelijoista ja heidän opettajistaan. Tunne työ-hankkeen toimesta Dipolissa järjestettiin opettajille työelämätreffit, joissa oli mahdollisuus päästä keskustelemaan elinkeinoelämän edustajien kanssa työelämän muuttuvista vaatimuksista sekä mahdollisista yhteistyökuvioista koulujen kanssa.

Opiskelijoille oli järjestetty 3 puheenvuoroa/luentoa joiden ideana oli johdatella päivän teemaan. Luento-osuuden jälkeen opiskelijat pääsivät kesätyömessuille, jossa noin 20 yritystä olivat tarjoamassa joko keikka- tai kesätöitä. Ohjaamo oli tapahtumassa kertomassa omasta roolistaan lukion jälkeisen elämän jäsentämisessä.

Tapahtumassa vieraili noin 1200 espoolaista lukiolaista ja se onnistui hienosti!

Tunne työ hankkeen koulutusohjelma aineenopettajille ja opoille

Hankeen opettajista Maija Flinkman ja lukion opinto-ohjaaja Jutta Taskinen ovat osallistuneet pitkäkestoiseen työelämälähtöisen opettamisen koulutukseen. Myös Pohjois-Tapiolan lukion opinto-ohjaaja Minna Korin on samassa pitkäkestoisessa koulutuksessa. Koulutuksessa käydään läpi työelämässä tarvittavia valmiuksia ja miten näitä voisi koulussa opettaa erityisesti aineenopetuksessa.

Koulutukseen liittyy job shadowing -päivä itse valitusssa yrityksessa. Koulutuksessa rakennetaan työelämä- ja korkeakouluyhteistyön mallia uuteen Otaniemen lukioon. Koulutus jatkuu vielä syyslukukaudella.

Tunne työ Ruotsin Nuori Yrittäjä -messuilla

Kuntien koordinaattorit vierailivat Tukholmassa 6,-7.5. Tukholmassa Ruotsin Ung Företagare messuilla. Messuilta haettiin kokemuksia yrittäjyyskasvatuksesta sekä mallia tapahtuman järjestämisestä.

Messujen avajaiset olivat kuin suomalaiset penkkarit, rumpuineen, huutoineen ja lauluineen. pukeutumisineen sekä kyltteineen. Nopeasti eri maakuntien joukkueet rauhoittuivat kuitenkin erittäin tyylikkääseen avajaisseremoniaan, jossa oli läsnä elinkeinoelämän huippuja. Itse messut olivat suuri ja näyttävä tapahtuma, jossa lähes 150 UF-yritystä myi tuotteitaan. UF-messujen ohessa järjestettiin koulutustapahtuma opettajille. Ohjelmassa oli runsaasti luentoja yrittämiseen keskittyvän opetuksen järjestämisestä ja esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksesta ja sen tulevaisuudesta.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page