top of page

Rehtorien ja yritysjohtajien vuoden 2019 johtamisvarjostuksen parit on valittu

Rehtoreita ja johtajia vuoden 2018 johtamisvarjostustapaamisessa

Rehtoreita ja johtajia vuoden 2018 johtamisvarjostustapaamisessa

Ilmoittautuminen rehtorien ja yritysjohtajien varjostukseen on nyt päättynyt ja mukaan vuoden 2019 johtamisvarjostukseen on valittu kahdeksan rehtoria ja heille pareiksi kahdeksan yritysjohtajaa. Varjostajat saapuvat Helsingin, Vantaan, Espoon, Lahden ja Lappeenrannan alueilta.

Ylpeänä julkistamme vuoden 2019 johtamisvarjostusparit:

Helsinki

1. Aro Tarja, Helsingin kuvataidelukio ja Utso Toivo, Helsinki NewCo, Palvelupäällikkö

2. Mäkinen Ari, Kallion lukio ja Pelkonen Markku, Otava Oppimisen palvelut, Liiketoimintajohtaja

3. Peltonen Niina, Helsingin aikuislukio ja Jokela Maija, Sweco PM Oy, Toimitusjohtaja

Espoo

4. Kivioja Juha, Etelä-Tapiolan lukio ja Kiviranta Eija, Work Pilots Oy, CEO Chief Enabling Officer

5. Luoma-Mattila Sinikka, Otaniemen lukio ja Laine-Tolonen Riikka, Danske Bank AS Suomen sivuliike, Vähittäispankin johtaja

Vantaa

6. Sulander Salme, Martinlaakson lukio ja Yli-Leskijärvi Riikka, Versowood Oy, Henkilöstöjohtaja

Lahti

7. Pulkkinen Pilvi, Nastopolin lukio ja Kotiaho Pekka, Lahden Työn Paikka Oy, Toimitusjohtaja

Lappeenranta

8. Luukkonen Mika, Lappeenrannan Lyseon lukio ja Hokkanen Markku, Assi Group Oy, Johtaja, kiinteistötoiminnot

Johtamisvarjostus vuonna 2019

Tunne Työ – hankkeen Johtamisvarjostus järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018, jolloin yhdeksän rehtoria ja yhdeksän yritysjohtajaa varjostivat toistensa työpäiviä ja työskentelytapoja, sekä oppivat toisiltaan. Vertaismentorointiprosessia oli fasilitoimassa Kaisa Isotalo, joka sparraa varjostajia myös vuonna 2019. Nyt järjestettävä johtamisvarjostus on jo toinen ja se on entistä ajankohtaisempi, käynnissä olevan lukiouudistuksen johdosta.

Johtamisvarjostuksen tavoitteita ovat:

  • Tukea rehtoreita onnistumaan yhteiskunnan ja käynnissä olevan lukiouudistuksen vaatimuksia vastaavan lukion kehittämisessä. Uudistuksessa lukiolakiin (Lukiolaki 714/2018 ja Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta 810/2018) on kirjattu, että lukiokoulutuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan jatko-opinto-, työelämä-, yrittäjyys-, yhteiskunta- ja kansainvälisyysvalmiuksia.

  • Mahdollistaa rehtoreiden ja yritysjohdon johtajana kasvu luomalla foorumi tietojen, taitojen, osaamisten ja käytännön työkalujen jakamiseen ja yhteiseen kehittämiseen.

  • Tutustuttaa yritysjohtoa nykyaikaiseen oppilaitosten johtamiseen ja tulevaisuuden työntekijöiden koulutukseen.

  • Luoda lukioihin verkostoyhteistyön avulla työelämälähtöistä toimintakulttuuria ja tukea kumppanuuksien rakentamista.

  • Tehdä tulevaisuustyötä win-win –periaattein yritysten ja lukioiden johtajien yhteistyönä, jolla tuetaan elinkeinoelämän elinvoimaisuutta.

Mitä johtamisvarjostus on?

Perinteisesti ammattikuntien sisällä on mentoroinnin avulla siirretty hiljaista tietoa. Mentorointiprosessissa erityisesti mentoroitava oppii, mutta myös mentorit ovat kokeneet yhteistyön innostavaksi. Niinpä menetelmästä kehittyi vertaismentorointityömuoto, jossa saman tyyppistä työtä tekevät jakavat ideoita ja ajatuksia työnsä kehittämiseksi.

Luottamuksen ja jakamisen kulttuuriin perustuvaa mentorointi -menetelmää lähdettiin Suomessa edelleen kehittämään yrittäjien ja rehtoreiden välille Critical Friends -toimintana TAT:in, Jyväskylän yliopiston ja Suomen rehtoreiden yhteishankkeessa 2017. Tunne Työ -hankkeessa menetelmää on muokattu johtamisvarjostukseksi. Tavoitteena on, että win-win -periaatteen mukaisesti jokainen prosessiin lähtenyt oppii sekä varjostuskumppaniltaan että muilta prosessiin lähteneiltä. Varmaa on, että hankkeen myötä johtamisosaaminen lisääntyy ja sekä johtajat että organisaatiot oppivat toisiltaan.

Kesän aikana rehtori ja johtajat tutustuvat pareihinsa ja ensimmäinen tapaaminen järjestetään elokuun lopulla. Luvassa on uuden oppimista, verkostoitumista ja antoisia tapaamisia!

On ilo käynnistää kanssanne johtamisvarjostusprosessi - kiitos vielä kaikille johtajille ja lukiorehtoreille innokkuudestanne lähteä varjostukseen mukaan!

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page