top of page

Vuosaaren lukion psykologian tunnilla harjoiteltiin tulevaisuuden työelämätaitoja

Tulevaisuuden työelämä vaatii asiaosaamisen lisäksi monenlaisia itsetuntemuksen ja vuorovaikutuksen taitoja. Myös tunneäly ja oman osaamisen tunnistaminen ovat merkittäviä voimavaroja sekä oman elämän hallinnassa, että työelämään hakeutumisessa ja siellä toimimisessa. Vuosaaren lukion PS9 Elämänhallinta ja vuorovaikutus- kurssilla harjoittelimme näitä taitoja toiminnallisten harjoitusten ja kirjoittamisen avulla.

Itsetuntemusta pyrimme lisäämään kirjoittamalla tekstejä ja keskustelemalla tekstien pohjalta mm. seuraavista aiheista: Mitä ominaisuuksia arvostat? Mitkä ovat vahvuuksiasi? Ketä ihailet? Mitä raha merkitsee sinulle? Missä olet hyvä? Kenen seurassa viihdyt? Mikä on sinulle tärkeää?

Kuuntelemista harjoittelimme kokeilemalla erilaisia kuuntelemisen tapoja. Keskittynyttä kuuntelemista harjoittelimme esim. tehtävällä, jossa pari kuvailee näkemäänsä kuvaa ja selin istuva yrittää keskittyä kuuntelemaan ja piirtämään samanlaisen kuvan pelkästään kuulemansa perusteella. Keskustelimme siitä, miksi kuunteleminen on tärkeää ja miksi se on joskus vaikeaa. Kokeilimme hieman myös huonosti kuuntelemista: räplää kännykkää, katso ohi, älä katso ollenkaan, puhu päälle, haukottele. Ja sitten vastapainoksi hyvää, aktiivista kuuntelemista: katso silmiin, kysy lisää, ota tosissasi, tarkenna, jos et ymmärrä jne. Jälkimmäisen kuuntelijan kanssa on aika erilaista keskustella kuin ensin mainitun. Kannattaa muistaa esim. työhaastattelussa!

Opiskelijat valmistautuvat keskustelemaan kuvien herättämistä tunteista.

Teimme myös seinätaulut, joihin kokosimme omia taipumuksiamme, vahvuuksiamme ja unelmiamme. Luovuutta ja tunnetaitoja herättelimme myös kuvien avulla esim. sanoittamalla kuvien herättämiä tunteita ja arvaamalla, mitä tunnetta toinen yrittää kuvata. Pohdimme myös, minkälaisissa tilanteissa olemme näitä tunteita kokeneet. Keskustelupiireissä harjoittelimme kertomaan omia ajatuksia ja mielipiteitä erilaisista asioista lyijykynällä kirjoittamisesta ilmastonmuutokseen. Samalla harjoittelimme erilaisten roolien ottamista keskustelussa. Jatka piirrosta -tehtävässä kokeilimme, miltä tuntuu jatkaa toisen aloittamaa työtä, ja pohdimme, miltä tuntuu, kun joku jatkaa omaa piirustusta. Lopuksi ihmettelimme, minkälaisia luomuksia yhdessä voimmekaan saada aikaan.

Kurssilla ilmapiiri oli innostunut, avoin ja positiivinen. Oppitunneilla syntyi paljon keskustelua ja aitoja kohtaamisia, joita ei perinteisemmillä oppitunnilla helposti synny. Palautteissa kävi ilmi, että opiskelijat olivat onnistuneet harjoitusten ja myönteisen vuorovaikutuksen myötä löytämään hieman omia vahvuuksiaan, kertomaan ajatuksiaan ryhmässä ja saaneet uskoa itseensä ja omaan osaamiseensa . Moni mainitsi myös oppineensa lisää muista ihmisistä. Yleinen mielipide oli, että tällaisia kursseja ehdottomasti tarvitaan muiden, vähän perinteisempien kurssien rinnalle.

Kuvakorttien avulla harjoittelimme tunnetaitoja ja omien vahvuuksien löytämistä.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page