top of page

Securitas oppilaitosyhteistyössä - Teemu Leppäsalko kannustaa yrityksiä ottamaan käyttöön "kisä


Teemu Leppäsalko, rekrytointikoordinaattori, securitas.

Yksi tapa tuoda työelämälähtöisyyttä lukioon on kannustaa ja tukea opiskelijoiden työntekoa. Työkokemusten saamiseksi eri lukioissa on useita toimintamalleja: Työelämäpassi, kesätyökurssi, TET, uravarjostus tai nyt uutena alkava työtehtävän perusteita opettava vartijakurssi. Securitas aloittaa kurssin kolmessa pääkaupunkiseudun lukiossa; Helsingin Kielilukiossa, Lumon lukiossa Vantaalla ja Espoossa Tapiolan lukiossa.

Vartijakurssi suoritetaan osana lukio-opintoja, mutta kurssin kouluttajana toimii Securitaksen kumppani Careeria. Lukion tiloissa tapahtuva kurssi sijoittuu pääasiassa 5. jakson iltapäiväpalkkeihin. Vartijakurssille pääsevät opiskelijat valitaan Securitaksen suorittamien haastatteluiden kautta. Väliaikaisen vartijan kurssin (40ot) suorittaneille luvataan kesätyöpaikka ja työstä kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuus suorittaa kesän lopuksi Vartijan koulutus (80ot) –kurssi, jonka avulla vartijan töitä on mahdollista jatkaa.

Yhteistyö ja hyödyt yritykselle

Securitaksen lukiokurssien taustalta löytyy rekrytointikoordinaattori Teemu Leppäsalko, joka kertoo, että turvallisuusalalla toimii lähinnä nuoria miehiä, jotka päätyvät alalle kaveriensa kautta. Oppilaitosyhteistyön taustalla onkin ajatus markkinoida turvallisuusalaa toisen asteen opiskelijoille. ”Olisimme voineet vain markkinoida hae meille –ilmoituksia, mutta halusimme tarjota enemmän. Kurssin kautta opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua alaan ja joko tehdä vartijan töitä yhden kesän ajan, jäädä työhön pidemmäksikin aikaa tai sitten yhdistää jatkossa opiskelut helposti vartijan työhön. Toivomme toki aina pitkiä työsuhteita.”

Teemu Leppäsalko sai idean lukion vartijakurssista monien lukioiden tarjoamien autokoulu-kurssien pohjalta. Erilaisten markkinointikampanjoiden ja tapahtumien haasteena on sopivien nuorten tavoittaminen. Perinteisessä rekrytoinnissa hakijalta odotetaan aktiivisuutta ja kiinnostusta etsiä tietoa, mutta vartijakurssilla tilannetta tarkasteltiin eri näkökulmasta. ”Kurssi mahdollistaa sen, että Securitaksen ei tarvitse toivoa, että asiasta kiinnostuneet hakisivat itse tietoa, vaan mennään nuorten luo ja tarjotaan mahdollisuus päästä töihin. Teemme rekrystä helppoa, jolloin saamme kerralla paljon hyviä hakijoita ja jolloin opiskelijat voivat käyttää aikansa muihinkin asioihin, kuin kesätöiden etsimiseen”, Leppäsalko kertoo.

Leppäsalko näkee työelämän ja oppilaitosten asenteen yhteistyöhön olevan muuttumassa. ”Idea vartijakurssista on kehittynyt jo pidempään. Aluksi tähän suhtauduttiin varauksellisesti, mutta nyt palaute on hyvin positiivista.”

Leppäsalko on saanutkin paljon palautetta kurssien järjestämisestä ja tarpeellisuudesta, ”Esimerkiksi Vantaalla kurssi nähdään yleishyödyllisenä syrjäytymistä ehkäisevänä toimintana, kun lukiolaisilla on jatkuvuus töihin. Jokainen lukiolainen ei tiedä mihin lukion jälkeen tähtää ja kurssin kautta nuori aikuinen pääseekin työtehtäviin eikä siis putoa tyhjän päälle.”

”Innostuminen on tärkeää”

Kurssin järjestämisen taustalla on myös opiskelijahaastatteluita. Securitas kävi kysymässä suoraan opiskelijoilta, kuinka moni kiinnostuisi vartijakurssista ja hyvän palautteen innoittamana Leppäsalko jatkoi itse kurssin järjestelyjen ideointia ja otti yhteyttä lukioihin. Lisää kiinnostuneita lukiota pilottiin löytyi Tunne Työ –hankkeen Työelämätreffien kautta, mutta neuvottelut Leppäsalko kertoo käyneensä itse. Yhtenä haasteena kurssin kehittämisessä oli saada muut ymmärtämään kurssin idea ja hyödyt samoin, kuin itse. Tärkeätä olikin löytää sopivat yhteistyökumppanit, joiden kanssa kurssia oli hyvä kehittää. ”Ei ole olemassa huonoja ideoita, vaan vain hyviä ja vähemmän hyviä. Harvoin asia onnistuu ekalla kerralla oikein, mutta aihiosta lähdetään kehittämään.”

”Otetaan käyttöön kisälli-periaate”

Leppäsalko näkee yhteistyön win-win –tilanteena, josta hyötyvät niin lukiolaiset, kuin yrityskin. Usein työn saaminen on vaikeaa ja työnantajat vaativat hakijoilta kokemusta, mutta Leppäsalko kehottaa muitakin yrityksiä näkemään nuorten potentiaalin, ” Otetaan käyttöön sellainen kisälli-periaate. Monet Securitaksella ovat aloittaneet kenttätasolla nuorina, mutta työ on kasvanut tekijän mukana. Isoissa yrityksissä tarvitaan tekijöitä erilaisista koulutustaustoista ja tekijänkin on helpompi vaihtaa työtehtävää yrityksen sisällä, kuin etsiä uutta työtä.”

Ensimmäiset vartijakurssit käynnistyvät keväällä 2020. Myös lukioissa ollaan kiinnostuneita kurssin mahdollisuuksista ja vastaavien kurssien juurruttaminen osaksi lukiokursseja on jo aloitettu. Toinen vastaava yhteistyökurssi tullaan toteuttamaan jo kevään 2019 viidennessä jaksossa, kun Helsingin kielilukiossa toteutetaan ravintolatyön kurssi yhteistyössä Baronan kanssa. Ravintolatyö-kurssilla opiskelijat saavat Baronan Raflateam-koulutuksen ja pääsevät kesäksi ravintolaan töihin.

Securitas on yksi ensimmäisistä, mutta ei varmasti ainoa työkoulutusta tarjoavista yrityksistä. Nyt jäädään kiinnostuneena odottamaan jatkoa.

Viimeisimmät
Arkisto