top of page

Vuosaaren lukiossa filosofia mukana Tunne Työ -hankkeessa

Mitä hyötyä filosofiasta on? Tähän kysymykseen on varmaan jokainen filosofian opettaja törmännyt oppitunneillaan. Aristoteles sanoi, ettei filosofiaa harjoiteta hyödyn, vaan ymmärryksen vuoksi. Tämä vastaus pitää mielestäni edelleen paikkansa. Mutta samalla väitän, että filosofian opiskelun kautta saavutettu ymmärrys on hyödyllistä erityisesti tulevaisuuden työelämässä.

Kun yhteiskunta ja teknologia ovat jatkuvassa muutoksessa, erityisten ammattitaitojen ohella ns. geneeriset taidot tulevat yhä tarpeellisemmiksi. Esimerkiksi Maailman talousfoorumin mukaan tulevaisuuden työelämän tärkeimpiä taitoja ovat kyky ratkaista monimutkaisia ongelmia ja kriittinen ajattelu. Nämä taidot ovat filosofian peruskauraa.

Mutta mitä filosofit tekevät työkseen? Olen itse opiskellut filosofiaa ja toimin lukion filosofian opettajana. Mutta lähtiessäni mukaan Tunne Työ -hankkeeseen, halusin kartoittaa, mitä muita uravalintoja filosofiaa opiskelleet ovat tehneet. Olin erityisen kiinnostunut kuulemaan, mitä hyötyä filosofian opiskelun kautta opituista taidoista on ollut työelämässä.

Otin sosiaalisen median kautta yhteyttä lukuisiin entisiin filosofian opiskelijoihin ja selvitin, mitä he tekevät nykyään. Joukkoon kuului muun muassa toimittajia, virkamiehiä, poliitikkoja, konsultteja, tutkijoita, ohjelmoijia ja yrittäjiä. Olen myös kutsunut halukkaita filosofian johdantokurssille kertomaan opinnoistaan ja työstään.

Yksi vieraista oli ajatushautomo Demos Helsingin perustaja Aleksi Neuvonen. Neuvonen on työskennellyt paljon tulevaisuuden tutkimuksen parissa. Siinä keskeinen taito on muodostaa ja kuvitella erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja niihin johtavia kehityskulkuja. “Mielestäni filosofian opiskelu antaa tähän hyviä eväitä. Tällaisen hypoteettisen ajattelun luulisi olevan yhä tärkeämpää tulevaisuuden työelämässä, jossa haetaan jatkuvasti uusia ratkaisuja ja innovaatioita”, arveli Neuvonen.

Filosofi Aleksi Neuvonen vieraana Vuosaaren lukion filosofian kurssilla

Myös opiskelijat ovat pitäneet työelämälähtöisestä näkökulmasta filosofian kurssilla. Filosofian kurssi tuki opiskelijoiden mielestä heidän urasuunnitteluaan:

Väite: Filosofian kurssi tuki urasuunnitteluani eli kurssin jälkeen tunnen paremmin erilaisia koulutus- ja uravaihtoehtoja (esim. mahdollisia jatko-opinto- ja työpaikkoja).

Tässä joitakin kohokohtia palautteista: “Kurssissa oli hyvää se että (...) eri ihmisiä tuli puhumaan meille filosofiasta”, “Pidin siitä, että meillä oli vieras, joka puhui työstään”, “Pidin siitä, että he kertoivat millä aloilla filosofia olisi hyödyllistä” ja “Mielestäni vieraat olivat kivoja ja oli hienoa kuulla miten he olivat hyödyntäneet filosofian opintoja työelämässään”.

Suosittelen työelämänäkökulmaa myös muille filosofian opettajille. Ainakaan opiskelijat eivät enää kysy, onko filosofiasta mitään hyötyä.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page