top of page

Martinlaakson lukio: Aktiivista elämäntapaa yli ikärajojen -JUHLAJULKAISU!

Tämä juttu on Tunne Työ -hankkeen 100. blogipostaus! Miten ihana ja merkityksellinen esimerkki työlämäyhteistyöstä ikäihmisten ja nuorten välillä liikkumisen merkeissä.

Martinlaakson lukion opiskelijat ovat LI02 Aktiivinen elämäntapa -kurssin puitteissa käyneet liikkumassa yhdessä Raikukujan palvelutalon asukkaiden kanssa. Ohjelmaan on kuulunut sekä yhteistä ulkoilua että erilaisia pelejä, kuten mölkkyä ja hernepussinheittoa.

Yhteistyötä on jatkettu nyt useamman kurssin ajan, ja samalla käytännöt ovat muotoutuneet molempia osapuolia hyvin palveleviksi. Yhdessä liikkuminen tarjoaa myös vaihtelua, sillä yleensä liikuntaa harrastetaan oman ikäryhmän kanssa.

Tulevaisuudessa yhä useampi nuorista tulee työskentelemään erilaisten palvelujen parissa, joista hoitotyö on yksi vaihtoehto. Yhteistyön avulla nuoret ovat päässeet kurkistamaan luontevasti palvelutalon arkeen.

Kurssille osallistuneet opiskelijat ovat kokeneet kurssin opiskelumuodon hyödylliseksi. Opiskelijoilta kerättiin palautetta kurssista ja vastauksista nousi esiin seuraavanlaisia huomioita:

  • "Ikäihmisten liikuttaminen on hyvä opetusmuoto, koska silloin näkee oikeasti miten toimintakyky heikkenee ikääntyessä ja mitä apuvälineitä sitä varten on kehitetty."

  • "Koin kurssin mielekkääksi oppimismuodoksi. Ikäihmiset saavat seuraa ja vaihtelua, ja nuoretkin saavat oikeasti nähdä millaista vanhainkodeissa on."

  • "Tajusin kurssilla, kuinka tärkeää ikäihmisten auttaminen on. Vanhainkodissa vierailu muistutti myös siitä, miten tärkeää on liikkua paljon jo nuorena."

Martinlaakson lukion yhteistyötä Raikukujan palvelutalon kanssa jatketaan tulevana lukuvuonna.

Lisätietoja:

Anssi Nevalainen

Liikunnan ja terveystiedon opettaja

Martinlaakson lukio

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page