top of page

Martinlaakson lukion Tulevaisuuspäivä

www.tulevaisuuspaiva.fi

Mikä Tulevaisuuspäivä?

Tulevaisuuspäivä on valtakunnallinen teemapäivä, jonka tavoitteena on tuoda tulevaisuus kaikkien ulottuville tässä ja nyt, sekä vahvistaa suomalaisten tulevaisuustietoisuutta ja uskoa tulevaisuuteen.

Päivän viettoon oli tänä vuonna kutsuttu koulut, kunnat ja yritykset. Tulevaisuuspäivän kotisivuille oli koottuna monipuolista materiaalia erilaisille toimijoille, myös englanniksi.

Martinlaakson lukiossa (Martsari) päivää organisoi opinto-ohjaaja Sari Heiskanen, joka opiskelee Tulevaisuusohjausta Turun yliopistossa. Tavoitteena oli tehdä päivästä koko koulun yhteinen, joten suunnittelu alkoi kevätlukukauden 2019 alussa opettajien viikkopalaverissa. Ideana oli, että jokainen aineenopettaja voisi halutessaan tarkastella tulevaisuusteemaa omalla oppitunnillaan 1.3. haluamallaan tavalla.

Martsarin opettajat lähtivät päivän toteutukseen hienosti mukaan. Osa aineenopettajista kutsui tunneilleen vieraita ja toiset päättivät tehdä omaan oppiaineeseen liittyvää ohjelmaa. Aineenopettajilla oli alusta alkaen käytettävissä mm. Tulevaisuuspäivän-kotisivujen aineistot ja muuta teemaan liittyvää materiaalia.

Työn murros

Tulevaisuuspäivä koostui oppituntien ja työpajojen lisäksi koko koulun yhteisestä tilaisuudesta, johon olimme Tunne työ -projektin tuella saaneet puhujaksi työelämän kehittäjän Marika Tammeaidin (Valtionkonttori / Sitra). Marikan esitys oli nimeltään Työn murros - Kuinka navigoida muuttuvan työn maailmassa? Kuulimme mm. megatrendeistä, Sitran megatrendien pohjoisesta päivityksestä ja työn murroksesta, sekä siitä miten työn murroksessa pärjää ja pystyy parhaiten toimimaan.

Marikan muuttuvan työn navigointivinkit nuorille olivat: älä pelästy ongelmia, kehitä ajattelun ja näkökulman vaihtamisen taitojasi, ole ihmisiksi, ole yhteistyö- ja vuorovaikutushakuinen ja ole aito. Lämmin kiitos Marikalle mielenkiitoisesta esityksestä!

Työelämän kehittäjä Marika Tammeaid pohti martsarilaisten kanssa työn murrosta ja siinä navigointia.

Vierailijoina lääketieteen tohtori ja sosiaaliset robotit

Martsarin alumni, lääketieteen tohtori Noora Skants, kävi kertomassa biologian kurssilla lääketieteen ja hoitoalan tulevaisuudesta. Opiskelijoilla riitti aiheesta kysyttävää ja keskusteltavaa. Päivän toiset vierailijat olivat sosiaalisia robotteja, jotka saapuivat Martsariin kuvataiteen kurssille Luovaa teknologiaa lukioihin – projektin ja hankkeen projektisuunnittelijan Laura Lindforsin mukana. Pienen alustuksen jälkeen opiskelijat pääsivät itse tutustumaan robotteihin ja lennättämään droneja.

Tulevaisuus oppitunneilla ja työpajoissa

Englannin tunneilla tarkasteltiin tulevaisuutta kahden eri teeman näkökulmasta: Culture, Future and Science Fiction ja Inventions and Future. Fysiikan tunneilla opiskelijat pääsivät pohtimaan kehittyviä energian tuotantotapoja. Terveystiedossa päivän aiheena oli tulevaisuuden terveysteknologia. Päivän aikana järjestettiin myös kaksi työpajaa tulevaisuuden ammateista. Ammatit oli koottu Suomen 100 uutta mahdollisuutta 2018 – 2037 -julkaisusta.

Oppituntien ja työpajojen lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus kuulla välitunti-infossa erilaisista mahdollisuuksista opiskella tekoälyä. Tekoälyn peruskurssi, joka on kaikille avoin ja maksuton 2 opintopisteen kokonaisuus Helsingin yliopistossa, herätti erityistä kiinnostusta. Kurssin voi tehdä suomeksi tai englanniksi, ja mikä parasta, sen voi suorittaa jo lukioaikana.

Tulevaisuuskeskustelut ovat tärkeitä

Tulevaisuuspäivän tavoitteena oli haastaa suomalaiset pohtimaan yhden päivän ajaksi minkälaista tulevaisuutta haluamme tehdä: käymään tulevaisuuskeskusteluja. Martsarissa henkilökunta ja opettajat ottivat tämän haasteen hienosti vastaan suhtautumalla myötämielisesti uuteen tapahtumaan ja järjestämällä monipuolista ohjelmaa. Opiskelijoille tämä erilainen koulupäivä tulevaisuusteeman äärellä oli palautteen mukaan mielenkiintoinen ja antoisa. Lämmin kiitos kaikille vierailijoilla, päivän järjestelyihin osallistuneilla ja päivän eri tapahtumiin osallistuneille.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page