top of page

Minä brändinä – uusi yrittäjyyttä ja muotoilua yhdistävä kurssi Torkkelissa

Miten nuoret saavat työkokemusta, kun töiden saamiseksi pitää olla työkokemusta: onko tämä ikiaikainen ja ylitsepääsemätön ongelma? Ei ole enää, ainakaan Helsingin kuvataidelukion nuorille.

”Tästä sai kokemusta töiden tekemisestä”

Helsingin kuvataidelukiossa polkaistiin vauhdilla käyntiin Minä brändinä -kurssi joulukuussa 2018. Kuvataidelukiossa oli jo jonkin aikaa pohdittu, millä tavalla opiskelijoiden tietoja, ymmärrystä ja taitoja itsensä työllistämiseksi voidaan opettaa ja kasvattaa mielekkäällä tavalla. Koulu toimii parhaiten niin, että jokin asia opetetaan opetussuunnitelmaan kytkeytyvän kurssin avulla. Kurssien puitteissa kootaan opiskelijaryhmä, motivoidaan työskentelyyn, annetaan palautetta ja arvioidaan suoritukset.

Muutaman opettajan ajatuksissa oli jo pitkään muhinut idea, että yrittäjyyskasvatusta ja kuvataidelukion erityistehtäviä – kuvataidetta ja muotoilua – ryhdytään integroimaan opiskelijoita hyödyttävässä muodossa. Helsingin kaupungin Tunne Työ -hankkeeseen oli menty mukaan näitä tavoitteita silmällä pitäen. Syksyllä tuli 6Aika-kaupunkistrategian kautta tarjolle myös yhteistyömahdollisuus nuorille keikkatöitä välittävän Work Pilots -mobiilipalvelun kanssa. Kuvataidelukiolle tarjottiin apua ja resursseja kuin tilauksesta ja suoraan tarpeeseen. Innokkaat opettajat nappasivat haasteen vastaan ja ryhtyivät suunnittelutyöhön.

”Opin tykkäämään ryhmätöistä!”

Projekti tuntui syntyvän onnellisten tähtien alla ja palaset loksahtelivat paikoilleen. Innostuneita ja motivoituneita opiskelijoita ilmoittautui nopealla aikataululla sopiva määrä ja opettajat yhdistivät voimansa sekä tietotaitonsa kätevästi kurssin muotoon. Opiskelijat saivat runsaasti uutta tietoa sellaisessa kokonaisuudessa, jota koulussa ei ennen ole osattu tai voitu välittää peruskursseilla. Opiskelijat voimaantuivat sekä näkivät omat voimavaransa ja osaamisensa uusin silmin.

Kuvataidelukion opiskelijoilla on monenlaista visuaalisen alan osaamista harrastuneisuuden sekä lukuisten taidekurssien ansiosta. Kuitenkaan tämän osaamisen ja oman lahjakkuuden hahmottaminen ei aina ole itsestään selvää. Kurssin aikana mietittiin jokaisen opiskelijan yksilöllisiä taitoja ja kiinnostuksenkohteita, sekä sitä, miten niitä voitaisiin paketoida asiakkaita kiinnostaviksi kokonaisuuksiksi. Kun lisäksi asiantuntijaluennoilla kuultiin palvelumuotoilusta ja brändäämisestä, alkoi opiskelijoille syntyä monenlaisia ideoita.

Kurssilaiset löivät kaksi kärpästä yhdellä iskulla. He oppivat kurssitöiden aikana käytännön asioita, kuten ansioluettelon tekoa ja oman osaamisen tarjoamista asiakkaalle. Samaan aikaan he tarttuivat Work Pilotsin ja muiden yritysten tarjoamiin ”haasteisiin”, jotka olivat oikeita työtehtäviä. Nuoret valikoituivat tiimeihin, joissa he suunnittelivat ja toteuttivat kuvituskuvia julkaisuihin, suunnittelivat ja valmistivat maskotin, pohtivat mobiilialustan käyttöohjeita ja kuvasivat yritystapahtumaa. Kaiken aikaa kommunikoitiin WhatsApp-ryhmissä opettajien, asiakkaiden ja ennen kaikkea tiimin jäsenten kesken. Keikoista maksettiin oikeaa palkkaa. Opiskelijat joutuivat myös hinnoittelemaan työnsä – mikä on vaikea tehtävä kenelle hyvänsä.

”Oli aika työläs kurssi – Tällaisia kursseja pitäisi olla enemmän”

Monilla tunneilla työskentelyä seurasi iso liuta koulun ulkopuolista väkeä. Taustaorganisaatioista tuli kuuntelijoita, Work Pilotsin tilaajat tulivat tunneille ohjeistamaan ja vastaamaan kysymyksiin ja EU:n komission yhteistyökumppanikin tuli hankkimaan blogiinsa aineistoa. Paljon kuvattiin ja raportoitiin.

Näin opiskelijat kokivat kurssin: ”Omanlainen kurssi jota ei todellakaan löydy kaikista lukioista.” ”Tällainen kurssi valmistaa työelämään ja selkeyttää monet jutut.” ”Oli kiva kun pääsi ”vilkaisemaan” työmaailmaan ja vieläpä sellaisella alalla joka kiinnostaa.” ”Opin kurssilla tekemään CV:n ja työhakemuksen.” ”Oli kiva miten paljon itse voi olla vaikuttamassa siihen, mitä tekee.” ”Myös vierailijat olivat todella mielenkiintoisia.” ”Opin paljon yrittäjyydestä ja oman osaamisen tuotteistamisesta ja sain paljon kokemusta.”

Kaikki ei sujunut ongelmitta: ”Työlästä oli, kun omien projektien tekemiseen ei ollut tarpeeksi aikaa… mutta paljon opittiin.” ”Opin mitä pitää ottaa huomioon ryhmän sisällä ja yrityksen kanssa työskennellessä.”

Näiden kommenttien pohjalta opettajien ja yhteistyökumppanien on helppo jatkotyöstää vielä toimivampi ja ketterämpi kurssi. Tarkoitus on tehdä Minä brändinä -kurssista pysyvä osa kuvataidelukion opetussuunnitelmaa. Jatkossa sitä tarjotaan kerran pari vuodessa.

”Kurssilla sai paljon kannustavaa palautetta muilta”

Torkkelin väki kiittää yhteistyökumppaneita! Pääsimme luontevasti osaksi ympäröivää yhteiskuntaa ja työelämää. Kaikki mukana olleet ovat astetta valmiimpia tarttumaan seuraavaan projektiin, joka osuu kohdalle!

Lue lisää kurssin toteuttamisesta Helsinki oppii -sivustolta täältä.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page