top of page

Johtajuus-kurssi lukiolaisille: Rotary Youth Leadership Awards 2019, RYLA

Mitä johtajuus on nuoren näkökulmasta? Mitä itsensä johtaminen tarkoittaa? Millaista johtaminen on tulevaisuudessa?

Rotarit, yrityselämän edustajat, Aalto-yliopisto ja lukiot tarjoavat nuorille mahdollisuuden tutustua johtajuuteen osana lukio-opintoja. Tämä tapahtuu RYLA- kurssin aikana keväällä 2019. RYLA on yksi Rotary Internationalin virallisista nuorisotoiminnan muodoista ja sai alkunsa 1970- luvulla. Sen toimintaperiaatteiden mukaan on tärkeää auttaa nuoria kehittymään ja kasvamaan hyviksi johtajiksi ja kansalaisiksi. Kevään 2019 RYLA -kurssissa rotarit ovat verkostojensa avulla luoneet puitteet yritysten, Aalto-yliopiston ja lukioiden edustajien yhteistyölle. Kurssin aikana nuoret tutustuvat johtajuuteen teorioiden ja käytännön kenttäharjoittelun kautta. Lukioiden opetussuunnitelmat uudistuvat vuonna 2021 ja yksi keskeinen uudistus on lukioiden lisääntyvä korkeakouluyhteistyö ja nykyistä vahvemmat kontaktit työelämään.

RYLA luo jatkumon lukio-opinnoista korkeakouluihin ja yliopistoihin sekä helpottaa siirtymistä niihin ylioppilastutkinnon jälkeen. Kurssilaiset pääsevät kartuttamaan työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja ja he saavat kokemusta eri aloista ja niiden johtajuudesta. Johtajuuteen valmistautuminen ja johtajuuden analysointi helpottavat nuoren siirtymistä työelämään. Nykyisen johtamisilmaston ymmärtäminen lisää nuoren valmiuksia orientoitua siihen, mitä johtaminen on tulevaisuudessa. Kurssin aikana yritykset pääsevät avaamaan ovensa tulevaisuuden työntekijöille ja saavat mahdollisuuden nostaa nuorten mietittäväksi työelämän kannalta tärkeitä ajankohtaisia teemoja.

Kurssi järjestetään yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:

Aalto-yliopisto

Rotary-klubit: Finlandia Hall, Hesperia, Kamppi, Kluuvi, Maneesi, Töölö, Rotary e-club of Verkkorotary

Lukiot: Etu-Töölön lukio, Sibelius-lukio, Töölön yhteiskoulu lukio

Johtamisen asiantuntijoinamme ovat yksityisten- ja pörssiyritysten johtajat sekä julkisen hallinnon ja vapaaehtoistoiminnan johtamisessa toimivat henkilöt.

Yhteyshenkilö yhteydenottoja varten: Marja Honkaheimo Finlandia Hall Rotaryklubi, puh. +358 44 5186724 sähköposti: marjahonkaheimo@gmail.com

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page