top of page

Perho Liiketalousopisto sparraamassa Tikkurilan lukion opiskelijoita

Perho Liiketalousopiston Tunne Työ -hankkeen ”työelämälähettiläs” Mari Biström teki syksyn 2018 aikana hankkeen tiimoilta yhteistyökokeilun Tikkurilan lukion kanssa OPO1- kurssilla. Kokeilun tavoitteena oli lisätä työelämälähtöisyyttä kurssilla opiskelijoiden ehdoilla.

Mari valmisteli syksyn aikana tunteja yhteistyössä Tikkurilan lukion opon Nanna Oinosen kanssa. Tämän jälkeen Mari piti lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille kaksi OPO1-kurssin oppituntia.

Tuntien ytimessä oli työelämälähtöisyys ja tunneilla käytiin läpi työnhakutaitoja, työhakemusta, CV:n ja video-CV:n tekoa sekä työhaastattelua. Käytännön harjoituksen opiskelijat tekivät haastatteluharjoituksen parittain. Todellista haastattelutilanne imitoivat haastatteluharjoitukset toteutettiin puolittamalla ryhmä, jolloin oli mahdollisuus sparrata haastattelutilanteita ja antaa yksilöllistä ohjausta. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että tunnit sujuivat hienosti ja ennen kaikkea oli ilo havaita, miten motivoituneita opiskelijat olivat.

Työelämälähettiläämme keräsi opiskelijoilta palautteen molemmilta oppitunneilta, joissa opiskelijat kertoivat kokemuksistaan ja oivalluksistaan:

 • Oli hyvä harjoitus. Piti miettiä itseä työntekijänä ja kertoa itsestään.

 • Kiva, että sai harjoitella haastattelua.

 • Hyvä valmistautumistapa työhaastatteluun. Todella hyödyllinen.

 • Sai miettimään mitä oikeasti sanoo haastattelussa.

 • Oli todella hyvää, opin enemmän cv:n tekemisestä ja haastattelusta. Kiitos sinulle!

 • Oleellista ja tärkeää tietoa.

 • Sain inspiraatiota siihen mitä sanon haastattelutilanteessa.

 • Opin tunnistamaan vahvuuksiani.

 • Oli todella hyödyllinen tunti, sai kokemusta työhaastatteluun, opin enemmän tekemään työnhakua ja CV:tä. Kiitos!

 • Harjoituksen avulla voi valmistautua hyvin tuleviin työhaastatteluihin.

 • Harjoitus oli hyödyllinen, koska siitä sai kuvan siitä millainen oikea työhaastattelu saattaa olla.

Perho Liiketalousopiston Tunne työ – hankkeen työelämälähettiläs Mari Biström kiittää.

Lisätiedot

Merja Staudinger, Tunne työ- hankkeen koordinaattori, kehittämispäällikkö, yrittäjyys - 040 486 9444 - merja.staudinger@perho.fi

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page