top of page

Lukiorehtori Marja Honkaheimo: johtamisvarjostus monipuolinen ja virkistävä oppimiskokemus

Minulla oli ilo saada olla mukana Tunne työ- hankkeen johtamisvarjostus-pilotissa, jossa lukioiden rehtorit ja yritysjohtajat saivat oppia toisiltaan johtajuudesta. Hanke oli organisoitu hyvin ja siihen osallistuminen oli palkitsevaa, sillä pilotti oli monipuolinen ja virkistävä oppimiskokemus. Loppukevään ja syksyn aikana käsittelimme johtajuuteen liittyviä teemoja sekä yhdessä keskustellen että käytännön tasolla, varjostettavamme arkea seuraten. Sain olla mukana tinkimättömän ammattitaitoisen yritysjohtajan SuoraTyö Oy:n Jani Laatikaisen tiistaipäivässä ja nähdä, miten kunnianhimoisesti ja visionäärisesti hän suhtautui työhönsä. Varjostuspäivän lisäksi tapasimme myöhemminkin johtamiseen liittyvien keskustelujen merkeissä. Varjon kanssa käydyt keskustelut summattiin pilottiin osallistuvien kanssa pidetyissä yhteisissä seminaareissa, joita KT Kaisa Isotalo veti ansiokkaasti. Kokemusten jakaminen toi johtamiseen uusia näkökulmia ja antoi työkaluja erilaisten tilanteiden kohtaamiseen.

Varjostuspari SuoraTyö Oy:n toimitusjohtaja Jani Laatikainen ja Etu-Töölön lukion rehtori Marja Honkaheimo. Kuva: Susan Tuulosniemi

Pilotin aikana johtamisen peruselementit näyttäytyivät samansuuntaisina riippumatta siitä, millaisesta organisaatiosta oli kyse. Kaikilla johtajilla on vastuu visiosta ja strategiasta, henkilöstöstä, budjetista, kiinteistöstä ja tuloksesta. Yhtenäisyyksien lisäksi löytyi myös eroja. Lukion rehtorin työnkuva on hyvin laaja. Olemme pedagogisia johtajia, HR- ammattilaisia, talousosaajia ja kiinteistön tuntijoita. Tiimimme koostuu useista kymmenistä opettajista, muun henkilökunnan edustajista sekä sadoista opiskelijoista ja heidän huoltajistaan.

Myös yritysjohtajalla on suuri vastuu ja tehtävä edellyttää rautaista ammattitaitoa. Yritysjohtajan toimenkuva näyttäytyi hieman fokusoidumpana kuin lukion rehtorin. Yrityksissä esimerkiksi tiimien koko on lukioon verrattuna maltillinen. Tämän lisäksi yritysjohtaja pystyy ulkoistamaan erilaisia toimintoja ketterästi, jolloin asiantuntijat voivat loistaa erikoisosaamista vaativissa tehtävissään. Yrityksissä digitalisaation mahdollisuudet konkretisoituivat ja huomasin, miten erilaiset sovellukset rytmittävät tehokkaasti esimerkiksi eri projektien etenemisen seurantaa ja tuovat eri kaupungeissa sijaitsevien toimipisteiden työntekijät kitkatta saman virtuaalisen neuvottelupöydän ääreen. Yrityksissä tuotekehittely on asiakaskeskeistä ja asiakkaiden toiveisiin reagoidaan nopeasti.

Yritysjohtajalta vaaditaan ihmissuhdetaitoja siinä missä rehtoriltakin. Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan päivittäin, mikä näkyy arjen pieninä ja joskus suurempinakin tekoina. Kun arki sujuu, johtaja voi tarkkailla tilannetta taustalta, mutta kriisissä hän nousee eturintamaan ja näyttää toiminnan suunnan. Johtajan on tärkeää huolehtia omasta jaksamisestaan, sillä johtajan mahdollinen uupumus heijastuu koko työyhteisöön ja sillä voi olla laajat, kauaskantoiset seuraukset.

Pilotin perusteella johtajiksi on valikoitunut työstään innostuneita miehiä ja naisia, jotka jakavat mielellään osaamistaan ja oppivat muilta. Kaikilla on korkea työmoraali ja kyky arvostaa työn inhimillistä puolta asiaosaamisen lisäksi. Olen iloinen, että sain peilata johtajuuttani kollegoiden kanssa. On tärkeää, että lukioiden ja työelämän edustajat tekevät yhteistyötä, joka viime kädessä jalostuu opiskelijoiden ja suomalaisen työelämän eduksi.

Kirjoittaja Marja Honkaheimo toimii rehtorina Helsingin Etu-Töölön lukiossa.

Täältä pääset lukemaan myös Tunne Työ-hankkeen johtamisvarjostus-pilottiin osallistuneen Delingua Oy:n toimitusjohtajan Katja Virtasen blogitekstin siitä, miltä tuntui palata takaisin lukioon ja mitä hän oppi rehtoreilta.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page