top of page

Koulutusohjelma käynnistyi iloisissa tunnelmissa uusien opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa

Innostava, voimaannuttava, kannustava. Tälläinen oli ilmapiiri heti ensimmäisestä tunnista alkaen, kun hankkeen koulutusohjelma käynnistyi uuden ryhmän kanssa tammikuun puolessa välissä. Edessä on varmasti puhelias ja idearikas koulutusvuosi. Mukaan on ilmoittautunut 14 motivoitunutta opettajaa sekä opinto-ohjaajaa Helsingistä, Espoosta ja Lahdesta. Kouluttajina toimivat viime vuoden tavoin Spring Housen Minna Ruotsalainen ja Kiril Mattila.

Ideoita, työkaluja ja eväitä lukion työelämäyhteistyöhön Koulutusohjelma käynnistyi Spring Housen toimistolla lumisena tammikuun aamuna. Lumipyrystä huolimatta paikalle saapui iloinen joukko hankkeen opettajia ja opinto-ohjaajia verkostoitumaan, jakamaan ideoita ja oppimaan uutta. Tutustumiskierroksen yhteydessä ryhmän jäsenet kertoivat tulleensa hakemaan työkaluja siihen, miten toteuttaa työelämäyhteistyötä omassa opetuksessa tai opinto-ohjauksessa. Toisaalta koulutusohjelman toivotaan tuovan uusia ideoita luokkahuoneen ulkopuolelta ja antamaan ajatuksia siitä, millaiseen tulevaisuuden työelämään lukiolaisia ohjataan. Oli mahtava kuulla, että muutamilla oli jo mielessä hyödyntää koulutusta pitkäjänteisen työelämäsuunnitelman tai lukion työelämätiimin toiminnan perustamiseen tai kehittämiseen. Positiivista oli myös se, että niin opinto-ohjaajat kuin aineenopettajat haluavat oppia ryhmässä toisiltaan sekä jakaa osaamistaan muille.

Ensimmäisenä kouluttaja Kiril haatoi opettajat ja opinto-ohjaajat kertomaan, mikä on heidän vahvuus ja missä ovat parhaimpia. Tuohon samaan kysymykseen kun nuoret törmäävät usein heti ensimmäisessä työhaastattelussaan. Päivä jatkui orientaatiolla tulevaan koulutusvuoteen ja osallistujille esiteltiin ensimmäinen kehittämistehtävä sekä Real-verkko-oppimisympäristö, joka on osallitujien käytössä koulutusohjelman ajan.

Koulutusohjelmaa kehitetty viime vuonna saadun palautteen pohjalta

Vuoden 2018 ryhmältä kerättiin palautetta koulutusohjelmasta ja palaute oli todella hyvää sekä rakentavaa.Palautteen pohjalta oli innostavaa lähteä suunnittelemaan uutta koulutusvuotta. Kokonaisarvosana viime vuoden koulutusohjelmasta oli yhdeksän, josta olimme todella iloisia rakentaessamme kuitenkin ensimmäistä kertaa tämän kaltaista koulutuskokonaisuutta lukion henkilöstölle yhdessä. Eniten positiivista palautetta saimme innostavasta vertaistoiminnasta. Koulutusohjelman parhaimpana antina koettiin se, että vuosi tarjosi paikan, ajan ja ihmiset jakamaan vinkkejä, työkaluja ja konkreettisia materiaaleja omaan opetukseen. Useimmilta saimme palautetta, että koulutusohjelma vahvisti ajattelutavan muutosta sekä käsitystä siitä, mitä työelämälähtöinen pedagogiikka on, sekä miten sitä voi hyödyntää osana omaa työtä entistä paremmin. Palautetta saimme myös siitä, että vuosi vahvisti käsitystä lukion työelämästrategian tärkeydestä. Pyrimme siihen, että tämän vuoden ryhmä saa vuoden aikana vähintäänkin yhtä positiivisia kokemuksia.

Jatkokehitettäväksi saimme palautetta koulutusohjelman rakenteesta ja siitä, miten ryhmä voisi jakaa menetelmiä ja vinkkejä vielä entistä hyödyllisemmin. Tähän palautteeseen olemme kiinnittäneet huomiota ja koulutuksen rakennetta on hieman muutettu viime vuoden kokemusten pohjalta. Lähitapaamisten rinnalle on tuotu muutama verkkotapaaminen. Koulutusohjelmassa otetaan aktiivisemmin käyttöön keväästä alkaen yhteinen alusta, jotta osallistujat voivat verkostoitua ja jakaa vinkkejä toisilleen yhä tehokkaammin. Palautteissa toivottiin lisäksi tapaamista työelämän edustajien kanssa ja kehittämistehtävien hyödyntämistä paremmin oman osaamisen kehittämisessä. Tähän palautteeseen on vastattu uuden kehittämistehtävän avulla, joka toteutetaan osallistujien kanssa kevään 2019 aikana.

Uutena juttuna opettajien uravarjostus

Koulutusohjelman uutena sisältönä on tänä vuonna koulutusohjelmaan osallistuvien opettajien ja opinto-ohjaajien uravarjostus. Hankkeessa opiskelijoiden uravarjostus on yksi suosituimmista toimintamalleista, jota on lähdetty kehittämään esimerkiksi osana OP1 tai OP2-kurssia. Myös rehtorit ja yritysjohtajat varjostivat viime vuonna toistensa tapaa tehdä työtä hankkeen johtamisvarjostus-pilotissa. Nyt vuorossa ovat opettajat ja opinto-ohjaajat, jotka osallistuvat koulutusohjelmaan.

Kevään ensimmäisen kehittämistehtävän tavoitteena on, että opettajat ja opinto-ohjaajat lähtevät tutustumaan työelämän nykypäivän haasteisiin ja arkeen sekä oppimaan uutta. Toisaalta uravarjostus on myös loistava tilaisuus rakentaa samalla verkostoja ja yhteistyötä työelämän edustajien kanssa.

Astumalla rohkeasti itselle vieraaseen maailmaan, voi oppia paljon myös itsestä ja saada hyödyllisiä työkaluja omaan aineenopetukseen tai opinto-ohjaukseen tai jopa lukion toimintakulttuurin kehittämiseen.

Koulutusohjelman uravarjostus-kehittämistehtävässä aineenopettaja/opinto-ohjaaja etsii itseään kiinnostavan tai hyödyntää jo valmiiksi olemassa olevia yhteistyöverkostojaan löytääkseen yrityksen ja henkilön, jonka työtä hän pääsisi seuraamaan paikan päälle. Varjostettava voi työskennellä myös julkisella puolella tai 3. sektorilla. Tämän jälkeen työelämän edustaja kutsutaan varjostamaan opettajan tai opinto-ohjaajan arkea lukioon.

Puolesta päivästä päivään kestävät varjostukset toteutetaan kevään 2019 aikana. Syksyn ensimmäisessä koulutuspäivässä osallistujat pääsevät jakamaan varjostuskokemuksiaan ja oppimaansa muille koulutusohjelman opettajille sekä opinto-ohjaajille.

Kehittämistehtävä on kehitelty TAT:n Critical Friends- ja Tunne Työ-hankkeen johtamisvarjostus I-mallin pohjalta, joiden kehittäjänä on toiminut muun muassa Kaisa Isotalo.

Uravarjostuksesta ja koulutusohjelman tunnelmista pääset kuulemaan myöhemmin keväällä kun ryhmä tapaa jälleen maaliskuun alussa. Tuolloin kuulemme, millaisia varjostuspareja opettajat ja opinto-ohjaajat ovat itselleen löytäneet.

Tätä ennen kannattaa käydä myös lukemassa Spring Housen juttu vuoden 2018 koulutusohjelmasta.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page