top of page

Työelämätreffit järjestettiin lukioiden ja yritysten törmäyttämiseksi

Miten saisi nopeasti tavattua mahdollisia yhteistyökumppaneita? Kuinka ylittää aloittamisen vaikeus? Miten lukiolainen kokee työelämälähtöisyyden? Dipolin Työelämätreffeillä pääkaupunkiseudun lukioiden edustajat tapasivat kuuden yrityksen edustajat pikedeiteillä ja kuulivat puheenvuoroja oppilaitosyhteistyön konkarilta Kempin Jukka Mandelinilta ja 19-vuotiaalta Salezuren myyntipäälliköltä, Noah Bromsilta.

15.1.2019 pidettiin Dipolissa espoolaisten lukiolaisten KesätyöX-messut, joille saapui n. 1500 espoolaista opiskelijaa. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä espoolaisten Tapahtumanjärjestäjä-kurssilaisten ja Baronan kanssa. Baronan kouluttamat tapahtumanjärjestäjät vastasivat tapahtuman käytännön järjestelyistä ja kurssi huipentui 16 eri näytteileasettajan saapuessa Dipoliin. Tapahtuman yhteydessä Tunne työ tarjosi lukioiden ja yritysten edustajille mahdollisuuden puhua myös jatkuvammasta yhteistyöstä.

Työelämätreffit alkoivat Dipolin Lumituuli-auditoriossa kahdella puheenvuorolla. Ensimmäisen puheenvuoron sai Salezuren 19-vuotias myyntipäällikkö Noah Broms, joka kertoi omasta työurastaan ja asioista, joiden avulla hän on saavuttanut nykyisen työnsä. Noahin puheesta välittyi kiinnostus omaa alaa kohtaan ja sen merkitys, että nuorelle annetaan mahdollisuus löytää kokeilun kautta oma juttunsa.

Toinen tilaisuuden puhuja oli Jukka Mandelin Lahden Kempistä. Kemppi on kansainvälinen hitsausalan yritys, joka kehittää älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon

hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia asiantuntijapalveluja. Kemppi on myös yritys, joka tekee

oppilaitosyhteistyötä peruskoulusta korkeakouluun. Mandelin on puhunut aiemminkin Kempin oppilaitosyhteistyöstä ja ihmetellyt, miksi se ei ole kaikille yrityksille yhtä suuri käytäntö, kuin heille. Yhteistyön tekemiseen Mandelin antoi yhden ohjeen, jonka mukaan yhteistyö toimii parhaiten, kun se "rullaa". Jatkuva, pitkäjänteinen yhteistyö on siis kaikille osapuolille kannattavaa, kunhan toiminnan saa ensin alkuun.

Kaksituntisen tapahtuman toisella tunnilla lukioiden edustajat liikkuivat ryhmissä yritysten edustajien luota toiselle. Aikaa pikadeiteillä oli 7min, jonka aikana osallistujia pyydettiin miettimään oppilaitoksen ja yrityksen tarpeita ja resursseja, sekä pohtimaan konkreettisia tapoja tehdä yhteistyötä. 7 minuuttia on lyhyt aika, mutta tarkoitus olikin törmäyttää oppilaitokset yritysten kanssa ja avata keskusteluyhteys. Nopea tapaaminen sai osallistujat tarttumaan myös "härkää sarvista"; ensimmäisiä päivämääriä sovittiin, yhteystietoja vaihdettiin. Joku opettaja sai varattua vuoden 2019 tilaisuuksiin puhujat, toinen yritysvierailukohteen ja joku kolmas suunnitteli yhteistyössä toteutettua kurssia. Tästä on hyvä jatkaa!

Kiitos kaikki mukaan osallistuneet lukioiden edustajat ja erityisesti pikatreffikumppanit Barona, Linnanmäki, Nordic Sales Crew, Salezure, Securitas ja Working pilots.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page