top of page

Lahden kaupungin lukioiden Tunne työ –suunnittele ura -hankkeen toimintaa ja tapahtumia vuoden 2018

Lahden kaupungin lukioissa (Kannaksen lukio, Lahden lyseo, Nastopolin lukio, Tiirismaan lukio)

on kuluneen vuoden aikana ollut erilaista toimintaa Tunne työ –suunnittele ura –hankkeeseen liittyen. Ajatuksena on ollut kehittää jo olemassa olevia malleja sekä luoda uusia ideoita työelämälähtöisyyden ja yrittäjyysyhteistyön lisäämiseksi ja pysyvien rakenteiden luomiseksi.

Opettajien ja opinto-ohjaajien työelämäosaamista on edistetty erilaisten koulutusten, varjostusten ja vierailijoiden avulla. Opinto-ohjaajat osallistuivat hankkeen viisipäiväiseen koulutusohjelmaan ja saivat uutta oppia esimerkiksi uraohjauksesta, työnhausta, erilaisista menetelmistä ja verkostoitumisesta. Lahden kaupungin elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen (kuvassa) vieraili syksyn aikana lukioilla kertomassa opettajille Päijät-Hämeen alueen työelämäyhteistyömahdollisuuksista ja yritysyhteistyöstä. Opinto-ohjaajat kävivät Liiketalousopisto Perhossa kuulemassa ammatillisen ja lukiokoulutuksen opettajien keskinäisistä uravarjostuksista. Opettajia otti osaa syksyllä kaksipäiväiseen yrittäjyyskasvatusseminaariin, jossa teemoina olivat mm. yrittäjyyskasvatuksen vastuullisuus ja tulevaisuuden suunnat sekä yrittäjyyden edistämisen innovatiiviset pedagogiset ratkaisut.

Lahden lyseon apulaisrehtori Kalle Nieminen osallistui johtajavarjostukseen ja varjosti RAUTE Oyj:n Sami Mattilaa. Lukion toisen vuositason opiskelijoilla oli mahdollista tehdä työnvarjostusta (jobshadowing) osana opinto-ohjauksen kurssia. Esimerkiksi Tiirismaan musiikkilinjan opiskelijat Kaisa Martikainen ja Oona Nieminen olivat seuraamassa Lahden kaupunginteatterin näyttelijä Laura Huhtamaata. Kalle, Kaisa ja Oona pääsivät mukaan hankkeen EU-komission mainokseen, jota kuvattiin Lahdessa marraskuun alussa. Opiskelijoita osallistui entistä enemmän tammikuussa järjestettävään Duuniexpo-tapahtumaan ja lukioiden alumnitoimintaa on kehitetty.

Hankkeen innoittamana lukioiden yhteiselle kurssitarjottimelle saatiin Nuori yrittäjyys –kurssi, joka pyörii parasta aikaa Lahden lyseolla ja Kannaksen lukion yrittäjyyskurssia on uudistettu. Opiskelijoita ja opettajia on vieraillut paikallisissa yrityksissä esim. Teknowarella, Dooroomissa ja Ladecissa. Lukio-TET kurssin suunnittelua on käynnistetty yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun sekä Kempin kanssa. TET-kurssi toteutetaan kevätlukukauden 2019 aikana ja siihen osallistuu sekä opiskelijoita että opettajia. Opettajia on kannustettu ja kannustetaan ”duunaamaan” eri aineiden kursseja työelämälähtöisemmiksi.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page