top of page

Lukiorehtoreiden ja yritysjohtajien johtamisvarjostus päätettiin yhteiseen kokkailuiltaan – yhteisty


Tunne Työ-hankkeen johtamisvarjostus-pilotti päättyi marraskuussa Helsingissä kun yritysjohtajat ja lukiorehtorit saapuivat historiallisen kauniiseen Lapinlahden sairaalaan päättämään yhteistä varjostustaivalta. Johtamisvarjostuksen täyteinen syksy on ollut täynnä innostavia ja avartavia keskusteluja, konkreettisten työkalujen ja käytäntöjen jakamista, verkostoitumista, erojen ja yhtäläisyyksien tunnistamista, havainnointia, yhteistyön rakentamista ja toisilta oppimista. Ja saimmehan viimeisenä päivänä kuulla mm. räpin ja runoesityksen rehtoreiden esittämänä. Päätösillallisella laitettiin testiin vielä kaikkien kokkailutaidot ja lopputuloksena syntyi hävikkiruoasta kolmen ruokalajin illallinen Ravintola Loopin kokkien opastamana.

Yhteistyökuvioita viriteltiin kokkikoulun patojen äärellä

Viimeinen päätöspäivän aamu aloitettiin Lapinlahden Lähteessä. Aamun aikana käytiin läpi varjostettavien ja varjostajien kokemuksia sekä havaintoja parien toisesta varjostuspäivästä. Keskustelun teemoina olivat muun muassa työtehtävien jakaminen, hyvät käytännöt ja kannattamattomien käytäntöjen muuttaminen, muutokset ja uteliaisuus, sekä tavoitteet ja niiden mittaaminen.

Käytäntöjä ja ajatuksia vaihdettiin puolin ja toisin esimerkiksi yritysten ja lukioiden tavoitteista. Varjostuksen osallistujat kävivät keskustelua siitä, miten tavoitteet kiteytetään ja sanoitetaan niin, että ne näkyvät todellisesti yrityksen sekä lukion toiminnassa. Keskustelua ja kokemuksia jaettiin myös tavoitteiden mittaamisesta. Useamman yrityksen käytäntönä on, että maanantaina katsotaan läpi tulos- tai laatupalaverissa läpi, millaista tulosta on viikon aikana tehty. Millaista palautetta on saatu asiakkailta, missä on onnistuttu, entä missä on yhä kehitettävää. Tässä tärkeässä roolissa ovat hyvät ja toimivat raportoinnin ja analytiikan työkalut. Rehtorit toivat keskustelussa esille, että mittaamisessa ja erilaisen data-analytiikan hyödyntämisestä yrityksillä olisi paljon annettavaa julkiselle sektorille. Yrityksiltä ideana tuli mm. rehtoreille, että lukion tavoitteet tuodaan huoltajille kuin opiskelijoille esille esimerkiksi vanhempainilloissa tai kuukausitiedotteessa. Mittareiden avulla tuotaisiin esille se, mikä on toteutunut, mitä kehitetään lukiossa seuraavana lukuvuonna ja mitä konkreettista muutoksen eteen tehdään.

Fasilitaattori Kaisa Isotalon johdolla toteutettiin myös kuplaharjoitus, jota niin rehtorit kuin yritysjohtajat voivat käyttää menetelmänä löytääkseen ratkaisuja esimerkiksi erilaisissa organisaation ongelmatilanteissa.

Päivän aikana osallistujat jakoivat myös olemassa olevia mallejaan oppilaitosyhteistyöstä sekä ideoivat vielä yhdessä ryhmissä yritysyhteistyötä. Muutamia ideoita keskusteluista alla.

Yhteisten keskusteluiden, ideoinnin ja harjoituksen päätteeksi johtamisvarjostusparit jakoivat toisilleen Varjoni johtajana -johtajakuvaukset, joita osallistujat olivat valmistelleet toisilleen varjostusprosessin aikana. Runoja, rap, huoneentaulu, puhe - toteutukset olivat mitä hienoimpia. Aamupäivä oli upea päättää raikuviin aplodeihin.

Seuraavaksi siirryttiin pienelle happihyppelylle ja Lapinlahden sairaalan alueen historiakierrokselle. Monelle tuli yllätyksenä, kuinka värikäs sairaalan historia on. Historian havinasta siirryttiin hävikkiruokaravintola Loopiin juhlistamaan onnistuneen pilotin päätöstä. Todistuksien jaon jälkeen oli aika kääriä hihat, pukea essut päälle ja kaivaa padat ja kattilat esille. Varjostuspareista muodostettiin kolme tiimiä, jotka kukin vastasi alku-, pää- tai jälkiruosta. Tiimit toimivat hyvin yhteen ja kokkailun lomassa naurun määrä oli hulvaton. Illallinen oli maittava ja Loopin kokitkin antoivat ruoanlaittotaidoillemme erinomaisen arvosanan.

Johtamisvarjostusparien yhteistyö saa jatkoa

Johtamisvarjostuksen keskeisenä tavoitteena oli tukea lukiorehtoreita ja yritysjohtajia yritysyhteistyön sekä pitkäjänteisempien kumppanuuksien rakentamisessa. Johtamisvarjostuksessa saatiin hyvän kierre liikkeelle ja varjostusparit ovat jo viritelleet erilaisia yhteistyömahdollisuuksia.

Johtamisvarjostuksen tuloksena ainakin Lahden lukioiden johtoryhmä on vieraillut Raute Oyj:llä jo marraskuussa ja luvassa on LEAN -luento Lahden lyseon opiskelijoille helmikuussa 2019. Alppilan lukiolla ja Accenturella on suunnitteilla yhteinen työpajapäivä syksylle 2019 esim. robotiikkaan ja koodaukseen liittyen. Myös muita yhteistyökuvioita on muilla pareilla viritteillä. Tästä on hyvä siis jatkaa eteenpäin.

Palaute johtamisvarjostuksesta on ollut positiivista ja pilotti koettiin hyödyllisenä. Näin ollen johtamisvarjostus saa jatkoa ensi vuonna 2019, kun mukaan rekrytoidaan uudet varjostusparit ja mallia kehitetään eteenpäin uuden ryhmän kanssa. Tämän vuoden varjostusparit kutsutaan tapaamaan ja verkostoitumaan uusien varjostusparien kanssa. Luvassa on siis hieno varjostusvuosi myös ensi vuonna. Ilmoittautuminen vuoden 2019 johtamisvarjostukseen alkaa keväällä. Innokkaimmat ja johtamisvarjostuksesta kiinnostuneet voivat kuitenkin jo ilmoittautua ja ottaa yhteyttä Tunne Työ-hankkeen projektipäällikköön Suvi Kytöharjuun. Mukaan etsitään jälleen noin kymmenen innokasta hankkeen lukiorehtoria sekä kymmenen yritysjohtajaa rehtoreiden pareiksi.

TUNNE TYÖ HALUAA VIELÄ KIITTÄÄ KAIKKIA VUODEN 2018 JOHTAMISVARJOSTUSPAREJA INNOKKUUDESTA JA AKTIIVISUUDESTA! TOIVOMME, ETTÄ YHTEISTYÖ JATKUU JA TAPAAMME VUONNA 2019!

Vuonna 2018 johtamisvarjostuksessa mukana olivat seuraavat yritykset:

SuoraTyö Oy, 3 Step IT Oy, Fazer Food Services Oy, Delingua Oy, Accenture, Lenovo Finland, Fennia-konserni, Raute Oyj, Aurelia Turbines Oy.

Johtamisvarjostus tiivistetysti

Johtamisvarjostuksessa lukiorehtoreista ja yritysjohtajista muodostettiin yhdeksän varjostusparia, jotka vertaismentoroivat toisiaan syksyn 2018 ajan. Pilotissa varjostuspareilla olivat henkilökohtaiset tutustumistapaamiset, kolme yhteistä lähipäivätapaamista kaikkien parien kesken sekä vähintään kaksi varjostuspäivää, joissa yritysjohtaja ja rehtori varjostivat toistensa työtä ja tapaa tehdä sitä. Pilotissa pyrittiin siihen, että varjostuspäivät vastaisivat rehtorin ja yritysjohtajan "tavallista" työpäivää tapaamisineen ja kokouksineen. Pilotin tavoitteena oli oppia muilta win-win -periaatteen mukaisesti sekä saada työkaluja oman organisaation toimintakulttuurin kehittämiseen ja johtamistyöhön. Pilotilla pyrittiin tukemaan yrityksiä ja lukioita rakentamaan pitkäkestoisempaa kumppanuutta. Johtamisvarjostus toteutetaan uuden ryhmän kanssa vuonna 2019.

Lisätietoa:

Suvi Kytöharju

projektipäällikkö

Tunne Työ – suunnittele ura -hanke (ESR)

Puh. 040 835 98 17

suvi.kytoharju@hel.fi

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page