top of page

Koulutusohjelman antia ja makupaloja koulutusohjelmassa syntyneistä ideoista opettajien hyödynnettäv

Tulevaisuuspäivä, lukion kontaktipankki, Minä brändinä -kurssi, oppilaitoksen työelämästrategia tai vuosikello. Tässä vain pieni osa Tunne Työ-hankkeen koulutusohjelmassa jaetuista ideoista ja sadosta. Vuoden 2018 koulutusohjelma on tullut ryhmän kanssa päätökseen ja päätösjuhlaa juhlittiin marraskuun lopussa. Juhlan tunnelmia pääset lukemaan täältä. Koulutusohjelman kouluttajat Minna ja Kirka kokoavat yhteen vuoden antia.

Työelämälähtöinen pedagogiikka ei ole vain ura- ja työnhakutyökalujen hyödyntämistä vaan nuorten ajatusten, tavoitteiden suuntaamista tulevaisuuteen ja sen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja vaihtoehtoihin omien valintojen kautta. Tämän päivän työelämässä, harva pysyy yhdellä uralla. Ensimmäinen tavoite ei ole välttämättä se lopullinen, mutta se askel vaatii eniten tukea.

Keinoja ja mahdollisuuksia on monia ja meillä jokaisella nuorten parissa toimivalla on osamme siinä. Perinteisten uraohjauksen työkalujen rinnalle on tullut paljon uusia, helposti käyttöön otettavia vaihtoehtoja ja menetelmiä. Internetissä nuori voi esimerkiksi kokeilla itselleen tutussa ja luonnollisessa ympäristössä – pelien maailmassa -vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvia omien valintojensa pohjalta tai kuunnella heille hyvinkin tutussa Youtubessa eri julkisuuden henkilöiden ja ammattien edustajien tarinoita heidän tekemistään valinnoistaan ja urapoluistaan.

Näitä ja monia muita uusia uraohjauksen työkaluja ja menetelmiä kävimme läpi koulutusohjelman aikana. Lisäksi kehittelimme niistä myös uusia, helposti käyttöön otettavia tehtäviä, joiden avulla jokainen opettaja voi sisällyttää palan työelämää myös omaan oppiaineeseensa ja siten omalla panoksellaan tukea ja auttaa nuorta sen oman tulevaisuuden suunnan löytymistä. Näistä muutama esimerkki löytyy alla. Pienilläkin teoilla voi olla suuri merkitys.

Paljon olemme saaneet ja oppineet toisiltamme, ryhmässä on todellakin voimaa. Yhdessä tekeminen, kollegan vertaistuki, hyviksi todettujen kokeilujen jakaminen ja jatkokehittäminen sekä täysin uusien, innovatiivisten menetelmien ja tapahtumien ideointi tukevat kaikki työelämälähtöisyyden eteenpäin viemistä ja kehittämistä jokaisen omassa oppilaitoksessa nyt ja tulevaisuudessakin.

Ja vaikka nyt vietämmekin marraskuussa ensimmäisen koulutusohjelmamme ensimmmäisen ryhmän päättymistä, niin hienosti alkanut yhteistyöhän vielä osallistuneiden kesken jatkuu yhteisen ideointialustan ja esimerkiksi kollegojen luona tehtävien vierailujen merkeissä.

Kiitos kaikille vuonna 2018 osallistuneille opettajille ja opinto-ohjaajille! Oli mahtavaa kulkea kanssanne tämä matka; hauskoja hetkiä ja keskusteluja, rohkeasti uuteen heittäytymistä!

Ja mikäli Sinä kiinnostuit uusista uraohjauksen menetelmistä ja työelämäyhteistyön kehittämisestä omassa oppilaitoksessasi, Tervetuloa rohkeasti mukaan ensi vuonna 2019 alkavaan ryhmään! Ilmoittautuminen on jo käynnissä. Ilmoittautumiseen pääset tästä.

Lämpimästi kiittäen ja joulun odotusta toivotellen,

Minna Ruotsalainen ja Kiril Mattila, kouluttajat, Spring House Oy

 

Tässä muutamia makupaloja koulutusohjelmassa syntyneistä ideoista opettajien hyödynnettäviksi omissa oppiaineissaan:

Indeed.fi: Työelämälähtöistä pedagogiikkaa aineen syventävälle kurssille

Opettaja tekee www.indeed.fi -sivustolle työpaikkavahdin - vaatii kirjautumisen (Google-tunnistautuminen ok)

Kun oman alan paikka alueelta tulee hakuun, niin sen voi näyttää tunnilla jossakin sopivassa välissä: motivaatiota ja inspiraatiota aineen opiskeluun (esim. mitä taitoja tai koulutusta työhön vaaditaan), vie aikaa pari minuuttia.

Vinkki: kannattaa seurata myös mol-työpaikkoja. (esim. filosofia ja historia)

Vinkki: erityisesti, kun siirrytään uuteen teemaan, niin voi toimia sisään heittona teemaan

Vinkki: kurssin käsitteillä voi myös löytyä työpaikkoja indeed.fi-sivustolla -> hakukenttään voi kirjoittaa esim. “orgaaninen kemia”, “python” tms.

Vinkki: eurooppalaisia työpaikkoja löytyy https://ec.europa.eu/eures/public/fi/homepage)

Alat ja ammatit (tehtävä oppiaineen 1.kurssilla, ensimmäisellä tai toisella oppitunnilla) Ajankäyttö: 20-30min

1. Tutkikaa www.toissa.fi -sivustoa ryhmässä tai itsenäisesti.

Hae kohdasta “Katso mihin tehtäviin opinnoilla voi sijoittua” oppiaineen nimellä tai oppiaineeseen liittyvillä hakusanoilla tietoa työelämästä. (Halutessaan opettaja voi vinkata etukäteen muutaman kyseiseen aineeseen liittyvän hakusanan, kuten taloustiede, matematiikka tai farmasia.)

a. Listaa kaksi ammattialaa, jossa ainetta opiskelleet työskentelevät eniten.

b. Listaa viisi ammattinimikettä, jossa ainetta opiskelleet työskentelevät.

c. Lue yksi valmistuneen kertomus ja kuvaile lyhyesti sen perusteella, millaisia tehtäviä tavalliseen päivään kuuluu.

2. Tehtävä puretaan opettajan johdolla niin, että jokainen ryhmä kertoo yhden ammattialan, yhden ammattinimikkeen ja yhden valmistuneen työpäivästä

3. Pohdi yksin tai ryhmäsi kanssa kaksi uutta ammattia, jotka tälle alalle voisi tulevaisuudessa syntyä.

Vaihtoehtoisia toteutustapoja:

Pyydä opiskelijoita kirjaamaan löytämänsä alat ja ammatit padletiin tai todaysmeetiin tai muulle yhteiselle alustalle, joka on sinulle tuttu. Näin voit hoitaa tehtävän purkamisen samalla kun tuloksia syntyy. Voit halutessasi rajata tehtävät kohtiin a ja b tai lisätä omia hyväksi havaitsemiasi tehtäviä perään. Voit myös halutessasi kysyä, olisiko opiskelijoilla tuttua sukulaista, joka tulisi mielellään vierailulle koululle kertomaan omasta työstään. Pyydä vapaaehtoista opiskelijaa soittamaan/viestittämään saman tien tutulleen.

Innovaatioita tulevaisuuteen

Tehtävän tavoite: Tavoitteena on, että pidetyn kurssin jälkeen opiskelijat innovoivat mahdollisia tulevaisuuden ammatteja ja työtehtäviä kurssin teemoihin liittyen.

Linkit:

200 tulevaisuuden työtä

Tekoäly ja tulevaisuuden ammatit

Erikoiset tulevaisuuden ammatit

1. Miettikää parin kanssa kurssin teemoja. Mitä opit, mikä kurssilla oli mielenkiintoisinta, missä tulet tarvitsemaan kurssilla oppimiasi tietoja ja taitoja?

2. Keksikää tulevaisuuden ammattinimikkeitä, joiden osaajia saatetaan tulevaisuudessa tarvita. Perustelkaa.

Vinkki opiskelijoille: Kuinka testata markkinoita ja saada kokemusta?

Tutustukaa fiverr-sivustoon (www.fiverr.com) jossa voi testata omien tuotosten myyntiä (lähes mitä vaan) ja saada kokemusta esimerkiksi yrittäjyydestä, omien tuotteiden kysynnästä yms.

Voisi hyödyntää myös yrityskurssin teemana.

Oivalluksia ja oppimista pelien kautta:

www.tulevaisuusohjaus.fi -> Työkalut. Get a Life ja Utua -työelämä ja uravalintaan liittyvät simulaatiot-pelit, joilla voi testata omien valintojen kautta vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvia.

Kouluttajan vinkki; opiskelijat jaetaan 2-3 hengen ryhmiin ja lähtevät pelaamaan peliä yhdessä, jolloin pääsevät myös keskustelemaan eri valintavaihtoehdoista. Ryhmälle annetaan aikaa esim. 20 min jonka jälkeen peli lopetetaan ja käydään porukalla läpi, mihin saakka kukin ryhmä pääsi ja millaiset valinnat olivat heidät siihen tilanteeseen johdattanut. Pelit toimivat myös älypuhelimilla.

Mikä ammatti minulle sopisi?

www.kunkoululoppuu.fi/duunikone/

Hauskan testin avulla opiskelijat voivat kokeilla, mitkä ammatit voisivat juuri hänen persoonallisuudelle sopia. Testin jälkeen näyttää ammatteja, joihin tietyt persoonallisuuden piirteet parhaiten osuvat.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page