top of page

Lukio- ja amk-yhteistyötä parhaimmillaan : opettamalla oppimaan

Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan kaupunki, tarkemmin Kimpisen ja Lyseon lukiot, ovat osatoteuttajina Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Tunne työ – suunnittele ura -hankkeessa. Hankkeen pääkoordinaattorina on Helsingin kaupunki ja muut osatoteuttajat, lukiot, tulevat pääkaupunkiseudulta ja Lahdesta. Hankkeen tavoitteena on kehittää lukiokoulutukseen työelämäyhteistyön malli, jossa opetus- ja ohjaushenkilöstö tukee lukiolaisten opiskelijoiden oppimista työelämälähtöisesti siten, että opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat mm. tutustumalla erilaisiin koulutus- ja uramahdollisuuksiin.

Saimaan amk:n ja Lappeenrannan lukioiden yhteisenä tavoitteena on luoda malli, jossa ammattikorkeakoulu ja lukiot tekevät tiivistä yhteistyötä niin lukion kurssien toteutuksissa kuin muutoinkin.

Tämän artikkelin tarkoituksena on kertoa yhdestä yhteisesti suunnitellusta ja toteutetusta pilotista.

Kyseinen pilotti kuuluu Kimpisen lukion Terveydentieto TE3:sen toteutukseen, jossa kurssin päättöpäivänä 10 lukion 3. vuosikurssin opiskelijaa ja heidän opettajansa Anu Skyttä vierailivat Saimaan ammattikorkeakoulussa. Saimaan ammattikorkeakoulusta toteutukseen osallistui hankkeessa mukana oleva sosiaali- ja terveysalan lehtori Sinikka Laine sekä Hyvinvointipalveluista harjoitteluohjaajat Essi Sinkkonen ja Ellinoora Villinger sekä 7 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa. Lisäksi Saimaa amk:n hankekoordinaattori Sari Jokimies havainnoi päivän kulkua.

Päivän tavoitteena oli aamupäivän aikana tutustua erilaisiin mittauslaitteisiin, niistä saataviin tuloksiin ja analysointiin fysioterapiaopiskelijoiden johdolla neljässä eri toimintopisteessä. Toimintopisteissä lukiolaiset tekivät tasapainotestejä tasapainolaudalla, ottivat kehonkoostumus- ja puristusvoimamittauksia, mittasivat kävelyn askelpituuksia kävelymatolla ja testasivat hyppylevyllä hyppykorkeuttaan.

Lounaan jälkeen iltapäiväpuolella puolestaan kahden terveydenhoitajaopiskelijan ohjaamina lukiolaiset pohtivat ja ratkoivat viittä eriä potilascasea ”Potilaana Suomessa, asiakkaana terveydenhuollossa” –aiheesta. Tämän jälkeen lukiolaiset työskentelivät ”Terveysteknologia hyvinvoinnin edistäjänä” –aiheen parissa ja pohtivat sähköisen asioinnin vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä heikkouksia ja uhkia.

Miten sitten onnistuimme?

Oli hienoa seurata innostuneiden, aktiivisten lukiolaisten ja Saimaan amk:n asiantuntijuudella tehtäväpisteitä vetävien opiskelijoiden yhteistyötä. Se, että niin oppijat kuin tulevaisuuden ammattilaiset olivat lähes samaa ikäluokkaa, loi päivään positiivisen ilmapiirin.

Päivän aikana ja lopuksi käytiin avointa keskustelua sekä kerättiin kirjallinen palaute siitä, miltä päivä on tuntunut ja pitäisikö vastaavaa toteuttaa jatkossa. Lukiolaiset olivat yhtä mieltä, että valitsisivat mieluummin kyseisen toteutusmallin kuin perinteisen kokeen ja perusteluina toiminnallisuus, käytännönläheisyys ja oppiminen.

Myös Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat kokivat päivän antoisaksi ja opettavaiseksi. Kun joutuu ohjeistamaan, ohjaamaan ja selittämään, miten tuloksia analysoidaan, joutuu itsekin todella perehtymään aiheeseen. Oppimista siis puolin ja toisin. Saimaan amk:n opiskelijoiden mieltä varmasti myös lämmitti lukiolaisten palaute kokemuksesta, että ovat viettäneet päivän ammattilaisten ohjauksessa.

Miten tällaisen onnistuneen päivän toteutus sitten onnistuu?

Suurimpana haasteena voidaan pitää erilaisten niin lukuvuosisuunnittelu- kuin toteutusaikataulujen yhteensovittamista. Hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä tämä haaste voidaan kuitenkin voittaa. Yhteistyöhön tarvitaankin innostuneita, idearikkaita opettajia ja opiskelijoita, yhteisiä suunnitteluhetkiä ja aikaa sekä ennen kaikkea uuteen, erilaiseen ja hieman ”pelottavaankin” tilanteeseen heittäytyviä lukiolaisia ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Sari Jokimies Lehtori Saimaan ammattikorkeakoulu

sari.jokimies@saimia.fi

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page