top of page

Alumnitoimintaa Perho Liiketalousopistossa

Perho Liiketalousopistossa olemme yrittäneet vuosikausia käynnistää alumnitoimintaa sen ottamatta oikein tulta alleen. Nyt vuoden verran alumneja on lähdetty käsittelemään aiempaa systemaattisemmin: heidät on liitetty asiakasrekisteriimme GDPR-säännökset tiedostaen ja heille lähtee säännöllisesti uutiskirjeitä PerhoPron erilaisista täydennyskoulutuksista sekä tapahtumista.

Alumneja kutsuttiin koolle ensin palvelumuotoilutapahtumaan, jossa he mm. tuunasivat koulutustarjontaamme ja pohtivat lisäksi toiveitaan tulevalle alumnitoiminnalle. Alumnit halusivat toisaalta asiantuntijaluentoja, toisaalta vapaamuotoista toimintaa, ja erittäin mielellään he tulisivat kertomaan omia uratarinoitaan nykyopiskelijoille. Kestävän gastronomian huippuseminaarissa, joka pidettiin pe 21.9.18, alumneille tarjottiin mahdollisuutta tulla kuulemaan huippupuheenvuoroja kestävästä kehityksestä ja tällä kertaa nimenomaan gastronomiasta. Vapaamuotoisempaa tilaisuutta edusti seuraavan päivän Sadonkorjuumarkkinat, josta oheinen kuva.

Uusi lainsäädäntö ohjaa kouluja huolehtimaan opiskelijoiden työllistymisestä myös valmistumisen jälkeen. Perhossa toimii Urapalvelut, jossa toiminnan ydin on paitsi tukea opiskelijaa koko opintojen ajan, myös tavoitella opiskelijoiden 100 prosenttista työllistymistä opintojen jälkeen. Tämä edellyttää toimivaa työpaikkaverkostoa ja käytännössä hyvinkin henkilökohtaista alumnien ohjausta työnhakuvälineineen.

Alumnitoiminta on monipuolista, ehkä haasteellistakin, mutta erittäin antoisaa, kunhan se on mietittyä ja suunnitelmallista.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page