top of page

Yrittäjän päivä Lappeenrannan Lyseon lukiossa

Yrittäjän päivää 5.9.18 vietettiin Lyseolla yrittämisen ja yrittäjyyskasvatuksen teemojen parissa. Teemat näkyivät niin toisen ja kolmannen vuosikurssin yhteisessä salitilaisuudessa kuin oppitunneillakin.

Yrittäjävieraiden tarinoita

Lyseolle kutsuttiin kaksi erilaista yrittäjävierasta, voimakkaasti kasvavan Finnoksen toimitusjohtaja Jere Heikkinen sekä monipuolisen uran tehnyt kartanonemäntä Kirsi Keskitalo. Heikkinen kertoili hauskasti hyvin kohdeyleisölleen sopivaa tarinaa omasta urakehityksestään lukion toiselta luokalta lähtien. Hän myös esitteli melko kärjistäen, mutta toisaalta yrityselämän kovaa puolta esiin nostaen, miten Finnos on noussut melkoisia riskejäkin ottaen ja jatkuvasti uudistumalla alallaan Suomen ykköseksi.

Kuvassa Jere Heikkinen (keskellä) ja Kirsi Keskitalo. Vasemmalla Niina Hämäläinen.

Keskitalo puolestaan toi esiin monipuolista uraansa ja sitä, miten jokaisesta koulutuksesta ja jokaisesta työtehtävästä on ollut yrittäjänä hyötyä. Keskitalo toi esiin myös yrittämisen inhimillistä puolta, sillä hän joutui juuri luopumaan toisesta kartanostaan, koska omat voimat eivät riittäneet kahdessa paikassa olemiseen.

Konkreettisia hyötyjäkin vierailuista oli kaikkien käytännön vinkkien ja inspiroivien tarinoiden lisäksi: Finnoksen saimme Lyseon yhteistyökumppaniksi, ja sinne suunnitellaan jo joidenkin opettajien työelämätreffejä sekä joidenkin matemaattisten aineiden opiskelijaryhmien vierailuja. Keskitalo puolestaan kertoi palkkaavansa kesätyöntekijöitä sekä muita kausityöntekijöitä mielellään.

Oppituntien ideoita

Toisen ja kolmannen vuosikurssin yhteisen päivänavaustunnin lisäksi yrittäjän päivä näkyi myös oppitunneilla. Opotunneilla ja yhteiskuntaopissa yrittäjyys saatettiin ottaa suoraan tunnin aiheeksi. Kielissä puolestaan otettiin käsittelyyn yrittäjyysteemaisia artikkeleita tai teemaan sopivaa sanastoa. Maantieteessä ja biologiassa taas kehiteltiin esimerkiksi ilmastonmuutoksen ehkäisyyn tai maantieteeseen liittyviä yrityksiä. Äidinkielessä teemaa saatettiin hyödyntää vaikkapa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden esseeaiheissa, teatteri-ilmaisussa taas vierailemalla teatterilla freelancereiden juttusilla.

Yhden äidinkielen oppitunnin lähitarkastelua

Omalla abiturienttien äidinkielen ja kirjallisuuden tunnillani tein abeille yrittäjän päivän kunniaksi rastiradan (rastit ovat nähtävillä jutun lopussa), jonka teemat sopivat yrittäjän päivään sekä ÄI6-kurssille äidinkielen opettajien kesken sopimaamme aihekokonaisuuteen, teknologia ja yhteiskunta. Valitsin toimintamalliksi rastiradan, jotta jo pedagogiikka tukee yrittäjämäistä asennetta. Rasteja suoritettiin ryhmissä, jotta myös työelämässä tärkeät tiimitaidot korostuvat. Rastien tehtävät vaihtelevat innovatiivisista tiedonhankinnallisiin ja pohdinnallisiin, jotta opiskelijoilla on rasteilla hauskaa ja rastit ovat todella hyödyksi esimerkiksi äidinkielen esseekokeessa. Rasteja varten opiskelijat latasivat kännyköilleen Qr readerin, ja rasteja kierrettiin ympäri koulua, jotta myös koulumme Liikkuva koulu -hankkeen tavoitteita saavutettiin.

Rastit sai suorittaa missä järjestyksessä tahansa. Alussa jokainen ryhmä keksi ryhmälleen nimen ja lähetti sen yhden opiskelijan kännykästä opettajalle Whatsapp-viestinä. Sen jälkeen kaikki tehtävät palautettiin opettajalle Whatsappissa. Opiskelijoilla on käytössään Helsingin Sanomien tunnukset, jotka kerrattiin yhdessä tunnin alussa.

Opiskelijat olivat lähes kaikki minulle tuttuja, ja he ovat tottuneita siihen, että käytän tunneillani melko monipuolisia työtapoja. He lähtivät paria mielellään yksin työskentelevää opiskelijaa lukuun ottamatta hyvin mukaan ja tekivät tehtäviä tehokkaasti ja huolellisesti. Heillä myös näytti olevan hauskaa etenkin rastilla 3, jonka oli tarkoitus olla luova ja samalla keventää rastirataa. Annoin opiskelijoille palautetta Whatsappissa koko ajan ja pisteytin rennolla kädellä heidän vastauksiaan (1-3), jotta lopuksi saimme julistaa voittajajoukkueen – tai itse asiassa kaksi. Osa ryhmistä ei ehtinyt tehdä kaikkia tehtäviä, osa taas oli valmis noin 15 minuuttia ennen tunnin loppua, mutta tällaistahan tapahtuu aivan tavallisellakin oppitunnilla.

Kokeilu oli opettajallekin hauska ja osoitti, että yrittäjyysajattelua voi hyvin sujauttaa mukaan äidinkielen ja kirjallisuuden kurssille. Teknologia ja yhteiskunta -teemat voivat tulla aiheeksi äidinkielen kirjoitustaidon kokeeseen, joten tunnista oli hyötyä myös tulevien ylioppilaskirjoitusten kannalta. Myös Jukola 6 -kirjan kirjoitustaidon kokeessa käsitellään esimerkiksi pelitematiikkaa, joten opiskelijat hyötyvät päivästä suoraan myös kurssin esseekokeessa. Suosittelen vastaavaa kokeilua ja päivän viettoa muillekin. Rastit saa vapaasti ottaa käyttöön omalle oppitunnilleen.

Rastit käyttöön!

1. Tarpeeseen vastaavan yritysidean kehittely

Lukekaa Jussi Pullisen kolumni Koirani vastaanottaa lähetyksiäni, vaikka yritän taistella vastaan - Verkkokaupan logistiikka on mysteeri, joka ei vain ratkea. Miettikää, voisiko Pullisen esittämän ongelman ratkaista jonkin yritysidean avulla. Lähettäkää ehdotuksenne opettajalle.

2. Omista vahvuuksista lähtevän yritysidean kehittely

Miettikää ensin ryhmässä, mitä osaatte ja missä olette hyviä. Miettikää sitten, millaisille vahvuuksianne hyödyntäville palveluille ja tuotteille yhteiskunnassa olisi tarvetta. Muotoilkaa ajatustenne perusteella ryhmänne yritysidea ja lähettäkää se opettajalle.

Jos liikkeelle lähtö takkuilee, voitte lukea innoitukseksi pari Hesarin artikkelia nyky-yhteiskunnan ilmiöiden tarjoamista mahdollisuuksista: https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005799251.html ja https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005793231.html .

3. Innovointia

Vieressänne on laatikossa kasa kaikenlaista pientä tavaraa. Miettikää, mitä uutta voisitte innovoida tavaroista: ehkä taidetta, jonkin uuden keksinnön prototyypin tai kenties jonkin käyttötavaran. Vain mielikuvitus on rajana. Kootkaa innovaationne ja ottakaa kuva siitä käytössä. Lähettäkää kuva opettajalle. Jättäkää paikka siistiksi seuraavia innovaattoreita varten ja purkakaa oma tuotoksenne, jotta muut eivät käytä teidän ideoitanne.

4. Lupaviidakon tiedonhakua

Olette perustamassa yhdessä yritystä. Selvittäkää, millaisia lupia ja hakemuksia teidän täytyy yritystänne varten täyttää. Tarkastelkaa asiaa ainakin parin erilaisen yrityksen kannalta, esimerkiksi ravintolan ja itse keksittyyn teknologiainnovaatioon perustuvan yrityksen kannalta. Tiivistäkää vastauksenne muutamaan virkkeeseen tai luetteloon ja lähettäkää opettajalle.

5. Peliyrittäjyyteen tutustumista

Lukekaa Virve Rissasen artikkeli kännykkäpelien tulevaisuudesta.

  1. Miettikää, mitä seurauksia peliteollisuuden nousulla voi olla nykykulttuuriin.

  2. Miettikää, mikä klassikkokirja taipuisi hyvin peliksi.

Lähettäkää vastauksenne opettajalle.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page