top of page

Päivä Helsingin medialukion abien työelämätaitojen parantamiselle

Helsingin medialukio on lähtenyt keväällä mukaan EU-hankkeeseen Tunne Työ - suunnittele ura. Ensimmäinen tapahtuma hankkeen tiimoilta järjestettiin torstaina 23.8.2018.

Lukionsa aloittaneet opiskelijat viettävät perinteisesti elokuussa tutustumispäivää ja muiden vuosikurssien opiskelijat ovat järjestäneet samaan aikaan olympialaisia tai muita aktiviteetteja. Meillä oli siis luonteva ja helposti käyttöön otettava ajankohta uudelle toimintatavalle. Päätimme suunnata päivän tapahtumat abiturienteille ja tavoitteenamme oli lisätä abien tietämystä työelämässä tarvittavista taidoista ja laajentaa heidän ymmärrystään siitä, millaisia asioita työelämässä voi tehdä erilaisilla koulutustaustoilla.

Saimme aamun vierailijaksi Kesko Oyj:n Senior Manager Visa Myllyntauksen. Visan esityksen keskiössä olivat tulevaisuuden työelämä ja työelämätaidot. Esityksessä korostui ajatus elinikäisestä oppimisesta. Lukion jälkeinen koulutus ei vielä kerro mitään siitä, mitä ihminen tekee työelämässä. Koulutuksesta valmistuttua ei vielä kuitenkaan “valmistuta ammattiin” vaan sen jälkeen koko työelämässä oloajan pitää olla valmis omaksumaan uusia asioita.

Keskeisimmät tulevaisuuden työelämätaidot, jotka Visa nimesi, ovat empatia ja ihmissuhdetaidot, muutosvalmius, epävarmuuden sietokyky ja ongelmanratkaisukyky. Muutosvalmius ja epävarmuuden sietokyky liittyvät molemmat suureen muutokseen nykyajan työmarkkinoilla, joilla tapahtuu koko ajan valtavasti työtehtävien ja ammattinimikkeiden vaihtuessa entistä kiihtyvämmällä tahdilla. Lukion haasteena voidaan pitää sitä, miten koulussa onnistutaan antamaan opiskelijoille kokemus siitä, että heillä on näitä työelämätaitoja mukanaan heidän lähtiessään koulusta.

Ruokailun jälkeen suunnattiin yritysvierailuille. Yrityksiä, joihin opiskelijat pääsivät käymään oli seitsemän. Yritysten edustajat kertoivat muutamalla sanalla yrityksistään, mutta sen lisäksi he kertoivat erilaisista työtehtävistä, joita heillä on sekä moni esiintyjä kertoi myös omasta koulutus- ja urapolustaan. Vierailun tarkoitus oli avartaa opiskelijoiden käsityksiä siitä miten monenlaisia työtehtäviä on yrityksissä eli yrityksen toimiala ei vielä kerro minkä alan osaajia niissä tarvitaan. Lisäksi eri ammattilaisten koulutus- ja uratarinat antoivat ymmärrystä siihen ettei vielä lukion jälkeen tarvitse tietää mitä elämässään haluavat tehdä, vaan kaikki koulutus voi viedä kohti kiinnostavia työtehtäviä.

Opiskelijoiden palautetta:

"Ajankohtainen, avartava ja hyödyllinen esitys ja shoutout Valvelle vieraanvaraisuudesta"

"Aamun esitys oli kattava, ja ihan mielenkiintoinen. Itse pidin yritysvierailusta Upm:llä, vaikka biometsäteollisuus ei itsessäänkään niin paljon kiinnosta. Yrityksen edustajat olivat kuitenkin todella mukavia ja ottivat huomioon myös meidän opiskelijoiden mielenkiinnonkohteita kertoessaan yrityksestään."

"Päivä oli mukava ja mielenkiintoinen. Oli kiva saada kyyti Nordealle."

"Oli ihan mielenkiintoinen vierailu (UPM), mutta konkreettisia työtehtäviä ja uramahdollisuuksia olisi voinut ottaa reilusti enemmän esille (esityksessä puhuttiin pääasiassa itse yrityksen tarkoituksesta)."

"Aamun esitys oli todella mielenkiintoinen, tietoa oli paljon ja monipuolisesti, ja se oli kerrottu niin, että sen pystyi ymmärtämään hyvin, vaikkei ole töissä alalla. CV:n tekoon liittyvät tiedot olivat hyödyllisiä ja antoivat selkeän kuvan siitä, minkälainen on hyvä CV. Plussaa myös työhakuun liittyvien käytännön tietojen jakamisesta."

"Yritysvierailu Microsoftilla oli hyvin kiinnostava ja monipuolinen, täysin uudenlainen kokemus. Oli hienoa nähdä, minkälaista työskentely suuressa teknologiayrityksessä todellisuudessa onkaan ja minkälaisia työmahdollisuuksia siellä on tarjolla, sekä myös kuulla tietoa siitä, miten tietotekniikka-alalle tulisi kouluttautua, jos haluaisi vaikka sitten juuri itse Microsoftille töihin. Olin todella tyytyväinen vierailuun."

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page