top of page

Fyysikon elämää -Studia Ressun alumni-iltapäivä


Kuva: Piritta Ekroth

Ressun lukion ensimmäinen Tunne Työ–suunnittele ura -projekti liittyy työelämäkokemusten ja vinkkien tuomiseen lukion alumneilta nykyisille opiskelijoille. Ensimmäisessä projektin tapahtumassa 4.10.2018 kaksi Ressun fysiikan kursseista pääsi kuulemaan Ressusta vuonna 2004 ylioppilaaksi kirjoittaneen Tuukka Verhon kokemuksia fyysikon ammatista. Tällä hetkellä Tuukka työskentelee tutkijana Teknillinen Tutkimuskeskus Oy:llä (VTT) tutkien polymeerien säteilyvanhenemista molekyylimalleilla ja mallintaa selluloosan liuotusta molekyylitasolla. Alkamassa on myös uusi projekti sitkeistä keraameista.

Tuukka myönsi, että fyysikkona ei aivan suoraan päädy tiettyyn ammattiin, kuten monilta muilta teknisiltä aloilta, vaan fysiikka on lähes yliopistosta riippumatta lähtökohtaisesti tutkijoiden oppiaine. Tuukka kuitenkin korosti puheessaan fyysikoiden yleishyödyllisiä ja monipuolisia taitoja, jotka ovat todistetusti olleet kovassa kysynnässä niin Start Up -yrityksissä, kuin viimeaikaisissa ”muotialoissa” koodauksessa ja tekoälyssä. Fyysikot kykenevät yleensä vastaavaan niihin tarpeisiin, jotka tieteen kehittyminen synnyttää, ja usein tilanteissa joissa muut alat eivät vielä pysy perässä.

Tuukan mukaan on tärkeää osata oman alan lisäksi kieliä ja etenkin äidinkieltä, joka luo pohjan kaikkeen kommunikaatioon niin suullisesti kuin kirjallisesti. Tohtori Verhon mukaan ajattelun selkeys on suoraan sidoksissa ulosannin selkeyteen: jos ei hallitse kieltä, ei hallitse oikeastaan ajatuksiakaan eikä täten voi tehdä hyvää tieteellistä tutkimusta ja työtä.

Tuukka on suorittanut tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot silloisessa Teknillisessä Korkeakoulussa Otaniemessä ja väitellyt tekniikan tohtoriksi nykyisestä Aalto-yliopistosta. Hän on ollut vierailevana tutkijana San Sebastianin yliopistossa sekä MIT:ssä (Massachusetts Institute of Technology), jota pidetään yhtenä arvostetuimmista yhdysvaltalaisista yliopistoista. Tuukka kehotti lukiolaisia lähtemään rohkeasti ulkomaille, sillä opiskelu on nykyään suureksi osiksi englanninkielistä ja on tärkeää integroitua kansainväliseen tutkijayhteisöön sekä tavata ihmisiä muista kulttuureista ja maista.

Tohtori Verho painotti toisaalta lukiolaisille myös muiden asioiden kuin kovan opiskelun ja kurssien suorittamisen merkitystä. Hän rohkaisi lähtemään mukaan opiskelijayhteisöön, joka on monissa ylipistoissa hyvin aktiivinen. Hän suositteli myös harrastamaan tärkeitä asioita, kuten musiikkia ja urheilua, ne tarjoavat mukavaa vaihtelua tieteelliselle työlle.

Ressut esittivät monia hyviä kysymyksiä Tuukan tutkimusalaan ja opiskeluun liittyen ja osa jäi juttelemaan vielä tilaisuuden päätyttyäkin. Kontaktit työelämässä olevien ja nykyisten ressujen välillä lisääntyvät tulevaisuudessa toivottavasti entisestään.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page