top of page

Yhdeksän rehtoria ja yritysjohtajaa mukaan Tunne Työ -hankkeen johtamisvarjostukseen


Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa käynnistyy lukioiden rehtoreiden ja yritysjohtajien johtamisvarjostus. Tavoitteena on oppia yhdessä uutta sekä yrittämisen että koulutuksen kentältä sekä luoda ainutlaatuinen yhteistyöfoorumi, josta jokainen saa työkaluja omaan työhönsä. Johtamisvarjostuksen tarkoituksena on tukea myös edessä häämöttävän lukiouudistuksen tavoitteita ja lukoiden kehittämistä yhä entistä paremmin yhteiskunnan vaatimuksia vastaaviksi.

Varjostukseen ilmoittautui kevään aikana yhdeksän innokasta ja rohkeaa rehtoria sekä yritysjohtajaa. Johtamisvarjostukseen ilmoittautuivat mukaan:

Helsinki

1. Honkaheimo Marja/Etu-Töölön lukio ja Laatikainen Jani/SuoraTyö Oy, toimitusjohtaja

2. Manner Sanna/Helsingin kielilukio ja Kondelin Erkki/3 Step IT Oy, director public

3. Paju Marko/Vuosaaren lukio ja Takanen Anu/Fazer Food Services Oy, henkilöstöjohtaja

4. Rantala Hannu/Sibelius-lukio ja Virtanen Katja/Delingua Oy, toimitusjohtaja

5. Tiitta Sari/Alppilan lukio ja Roos Henrik/Accenture, teknologia-konsultoinnin johtaja

Espoo

6. Tikka Kaisa/Olarin lukio ja Toukola Timo/Lenovo Finland, maajohtaja

Vantaa

7. Sydänmaanlakka Marianna/Lumon lukio ja Anttila Eliisa/Fennia-konserni, viestintäjohtaja

Lahti

8. Nieminen Kalle (vararehtori)/Lahden Lyseon lukio ja Mattila Sami/Raute Oy, manager, quality

Lappeenranta

9. Mielonen Olli/Kimpisen lukio ja Malkamäki Matti/Aurelia Turbines Oy, toimitusjohtaja

Mistä johtamisvarjostuksessa on kyse?

Perinteisesti eri ammattikuntien sisällä mentoroinnin avulla on siirretty hiljaista tietoa. Mentorointiprosessissa erityisesti mentoroitava oppii, mutta myös mentorit ovat kokeneet yhteistyön innostavaksi. Niinpä menetelmästä on kehittynyt vertaismentorointityömuoto, jossa saman tyyppistä työtä tekevät jakavat ideoita ja ajatuksia työnsä kehittämiseksi.

Luottamuksen ja jakamisen kulttuuriin perustuvaa mentorointi -menetelmää lähdettiin Suomessa edelleen kehittämään yrittäjien ja rehtoreiden välille Critical Friends -toimintana TAT:in, Jyväskylän yliopiston ja Suomen rehtoreiden yhteishankkeessa 2017. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia ja niitä on hyödynnetty johtamisvarjostuksen suunnittelussa. Aiheesta lisää täällä (s. 36-37).

Nyt menetelmää muokataan Tunne Työ-hankkeessa johtamisvarjostukseksi. Tavoitteena on, että win-win -periaatteen mukaisesti jokainen prosessiin lähtenyt oppii sekä varjostuskumppaniltaan että muilta prosessiin lähteneiltä. Varmaa on, että hankkeen myötä johtamisosaaminen lisääntyy ja sekä johtajat että organisaatiot oppivat toisiltaan. Mahdollista on, että yrityksen ja lukion välillä syntyy myös pitkäkestoinen kumppanuus.

Johtamisvarjostukseen kuuluu mentoriparien henkilökohtaiset tutustumistapaamiset, kolme lähipäivää sekä vähintään kaksi varjostuspäivää, joiden ajankohdat varjostusparit sopivat keskenään. Ensin rehtori varjostaa yritysjohtajan työtä ja tapaa tehdä sitä. Varjostuksessa opittua puretaan toisena lähipäivänä. Tämän jälkeen yritysjohtaja varjostaa lukiolla rehtorin työtä ja tapaa tehdä sitä, jonka antia puretaan niin ikään kolmannessa, viimeisessä lähipäivässä. Tavoiteltavaa on, että päivä vastaisi rehtorin ja yritysjohtajan ”tavallista” työpäivää tapaamisineen, kokouksineen, jne. Ensimmäisen kerran kaikki varjostusparit tapaavat elokuussa Helsingin Yrityslinnassa.

Johtamisvarjostusprosessissa rehtoreita ja johtajia on tukemassa fasilitaattori Kaisa Isotalo (KT, Seinäjoen lyseon rehtori, johdon työnohjaaja, coach Master-CSLE), joka on toiminut aiemmin TAT:n Critical Friends -koulutuksen vastuukouluttajana vuonna 2017.

Lisätietoa:

Suvi Kytöharju

projektipäällikkö

Tunne Työ – suunnittele ura -hanke (ESR)

Helsingin kaupunki

Puh. 040 835 98 17

suvi.kytoharju@hel.fi

www.tunnetyo.fi

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page