top of page

Vierailu Tiimiakatemialla

Yksilö oppii = hieno juttu. Tiimi oppii = tulos on moninkertainen.

Miltä kuulostaakaan koulu, jossa ei ole opettajia, ei luentoja, eikä tenttejä? Miten ihmeessä opiskelijat sitten oikein oppivat? Tiimiakatemiassa kaikki oppiminen tapahtuu käytännön kautta ja oppimista viitoittaa pyhä kolminaisuus: teoria, projektit ja treenaus.

Dialogipiirissä ei ole pöydän päätä.

Hankkeen kevätretki

Tunne Työ -hanke järjesti huhtikuussa 2018 benchmarking-matkan kiinnostusta herättäneen tiimioppimisen äärelle Jyväskylään. Pikkubussi starttasi aamutuimaan Helsingistä päämääränä Johannes Partasen 25 vuotta sitten perustamaa Tiimiakatemiaa. Tiimiakatemia sisältyy JAMKin liiketalouden koulutusalaan ja on globaalisti toimiva yrittäjyyden huippuyksikkö, josta valmistuu tradenomeja.

Vauhdilla liikkeelle

Syksyisin Tiimiakatemiassa aloittaa n. 50-60, sinne yhteishaussa ja pääsykokeiden kautta hakenutta opiskelijaa. Heti lukuvuoden alkuun tehdään opiskelijoille Belbinin tiimiroolitesti, jonka avulla selvitetään opiskelijoiden ominainen tapa toimia ryhmässä. Tiimeistä pyritään tekemään mahdollisimman monimuotoisia, niinpä tiimipelaajaroolin lisäksi tiimien muodostumiseen vaikuttavat myös ikä, sukupuoli ja asuinpaikka. Optimaalinen tiimikoko on 10-15 opiskelijaa. Tiimit perustavat heti osuuskunnan ja jo parin viikon päästä on yritys kasassa. Vasta tämän jälkeen lähdetään miettimään, mitä tehdään?

Jokaisella tiimillä on oma valmentaja, jonka on tarkoitus kulkea tiimin mukana koko opiskelujen ajan. Valmentaja ei opeta, mutta opastaa ja auttaa.

Tiimiytyminen

Sama porukka tekee yhdessä töitä läpi koko opiskeluajan. Opiskelujen alussa tiimijaon jälkeen, vietetään yhdessä ”Forest and back”-tapahtuma, joka kestää vuorokauden. Päivään sisältyy luontopolkua, haasteita, rasteja, kaste, puheita ja bileet. Hauskana tehtävänä on puolijoukkueteltan pystytys niin, että vai arvottu johtaja saa puhua.

Huolella koottu tiimi ja tiimiläisten yhteen hiominen onkin tarpeen, sillä sama porukka käy läpi koko 3,5 vuotisen koulutuksen.

Teoria ja työelämä yhteistyöhön

Asiakashankinta on uuden tiimin yksi tärkeimmistä tehtävistä. Tiimit soittelevat yrityksiin ja hakevat itselleen yhteistyökumppaneita. He esittelevät puhelimitse omaa osaamistaan ja käyvät keskusteluja työelämäedustajien kanssa siitä, kuinka voivat hyödyntää yritystä. Alussa on tärkeää, että kaikki ottavat osaa ja tekevät kaikkea.

Kun yhteistyökumppani ja sopiva toimeksianto on löytynyt, uudet opiskelijat (pingviinit) marssivat kirjastoon ja lähtevät selvittämään kuinka toimeen on paras tarttua. Jos tehtävänä on vaikkapa parantaa yrityksen sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa markkinointia, opiskelijat tutustuvat valitsemiinsa alan kirjoihin ja lähtevät työskentelemään näiden teorioiden pohjalta.

Anton Vaulavirta ja Johannes Partasen koostama "Tiimiyrittäjän ja tiimivalmentajan 1000 maailman parasta kirjaa Tiimiakatemia-pedagogiikan tukemiseen".

Koska varsinaista opetusta ei Tiimiakatemiassa ole, opiskelijat lukevat opiskelujen aikana noin 70 kirjaa, jotka katsovat tarpeellisiksi. Hyvää osviittaa saa kattavasta "1000 maailman parasta kirjaa"-opuksesta. Luetun pohjalta opiskelijat kirjoittavat arvosteltavan reflektoinnin esseepankkiin, jossa peilataan teoriaan suoraan projekteihin. Näin teoria implementoidaan käytäntöön projektien kautta.

Erilainen tapa kokoustaa

Tiimiyrityksen omat treenisessiot (40 h/v) ovat ainoat pakolliset tunnit. Muuten opiskeluissa pitkälti valitaan itse, mitä tehdään ja milloin. Tiimin yhteisiin treenisessioihin sisältyy 8 h viikossa dialogirinkiä, jossa käydään läpi projektien vaiheita, tehtyjä toimenpiteitä ja suunnitellaan tulevaa. Mekin pääsimme Anton Vaulavirran istuttamina keskustelemaan tiimiakatemian

toiminnasta autenttisella tavalla. Tilaisuus oli vahvasti vuorovaikutteinen ja asetelmaltaan hyvin erilainen kuin kokous tai palaveri. Niissä on lähtökohtana se, että yleisestä jutustelusta löydetään se tärkeä, keskeinen seikka, joka kiteytetään uudeksi tiedoksi.

Yritys- ja tapahtumavierailut ovat tyypillisiä tiimiakatemian toiminnassa ja yrityssparraukset tärkeä osa koulutusta. Tiimi on kerrallaan mukana useammassa projektissa ja on tärkeää, että kaikki tietävät, missä mennään.

Hiljainen tieto kaikkien käyttöön

Treenisessioista tieto ei kuitenkaan leviä tiimin ulkopuolelle, muille opiskelijoille. Hiljainen tieto tuodaan muiden saataville nk. vahvuuslaskennassa. Niissä jokainen tiimi esittelee edellisen kuukauden kuulumisia. Mekin pääsimme hulinaan mukaan. Isoilla skriineillä pyörivät animaatiot ja grafiikat, musiikki oli kovalla ja juontajat esittelivät puhujat lavalle eteen yleisön taputtaessa raikuvasti. Mukana oli perulaisia vaihto-oppilaita, jotka kertoivat oman paikallisen tiimiaketemian ja Suomen vastaavan koulun eroista. Kahoot-kilpailussa koeteltiin paikalla olevien jääkiekkotaitoja. Perulaiset juhlistivat näyttävästi jokaista oikeaa vastausta.

Johannes Partanen (vas.) ja Ulla Luukas (oik.) jututtivat Tunne Työ -hankkeen retkeläisiä vahvuuslaskennan jälkeen.

Loppurutistus

Opiskelujen loppusuoralla odottaa valmistuvan tradenomin opinnäytetyö ja loppuhaaste. Loppuhaasteessa tiimi ratkaisee yrityksen asettamat kaksi haastetta 24 tunnin aikana. Pelkkä ratkaisu ei yksin riitä, vaan ratkaisulle tarvitaan vielä toteutus ja hinta. Tällä testataan opiskelijoiden innovointikykyä ja uudenlaista ajattelua. Parhaimmillaan yritys saa käteensä muutaman erihintaisen tarjouksen ja ratkaisuvaihtoehdot esittämäänsä haasteeseen ja opiskelijat saavat rahaa poikivan toimeksiannon.

Maittava porkkana

Partanen toimi ennen Tiimiakatemiaa JAMKissa markkinoinnin opettajana. Häneltä lähti aikanaan liikkeelle idea: ”Haluatko lähteä matkalle maailman ympäri ja oppia samalla liiketaloutta?” Niinpä edelleen tiimiakatemian opiskelijat 120 opintopisteen päätteeksi lähtevät maailmanympärysmatkalle niillä rahoilla, jotka ovat yritystoiminnallaan saaneet kasaan. Samalla tiimillä, jonka kanssa on paiskittu vuosia yhdessä töitä.

Tiimimäinen opiskelutapa ei sovi kaikille -ehkä 25 % lopettaa. Eräs iso syy, miksi tiimityö ei toimi, on vahva yksintekemisen asenne: ei haluta antaa ja jakaa tietoa ja resursseja muille. Myös tavalliset henkilökohtaiset syyt elämäntilanteissa aiheuttavat keskeytyksiä. Pärjätäkseen tiimiakatemian kaltaisessa oppimisympäristössä, tulee opiskelijan olla utelias, muotoilee isäntämme Vaulavirta.

Linkkejä:

Esseepankista löydät tiimiyrittäjien esseitä markkinoinnista, innovoinnista, oppimisesta ja monesta muusta kategoriasta.

Johannes itse lukee n.100 kirjaa joka vuosi ja on koonnut parhaista löydöistään kirjan:

Partanen, J. (2017). Tiimiyrittäjän & tiimivalmentajan parhaat kirjat. Tiimivalmentajalle, tiimiyrittäjille, tiimiliidereille, tiimioppijoille

Belbinin tiimitesti

Päivä Tiimiakatemialla (Youtube-video)

Lisätietoja:

Tiimiakatemian vierailupäällikkö Anton Vaulasvirta, p. 050-5557 488

Viimeisimmät
Arkisto