top of page

Isojen tulevaisuuskysymysten äärellä

Vantaan lukioiden opettajat kokoontuivat torstaina 19.4. kaupungin yhteiseen pedagogiseen iltapäivään kulttuuritalo Martinukseen. Tilaisuus järjestettiin osana Tunne Työ-hanketta. Iltapäivän isona teemana oli tulevaisuuden työelämä ja sen asettamat vaatimukset lukio-opinnoille ja -opetukselle.

Iltapäivän aikana päästiin kuulemaan tulevaisuustutkija Ilkka Halavan ajatuksia. Ilkka Halava näki maailmanlaajuisten kehityssuuntien olevan menossa positiiviseen suuntaan. Hänen mukaansa voidaan ajatella, että elämme monestakin näkökulmasta tarkasteltuna ihmiskunnan huippukautta. Digitalisaation myötä nykyiset lukiolaiset tulevat työelämässään ratkomaan ja löytämään ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Työltä toivotaan tulevaisuudessa entistä enemmän merkityksellisyyttä ja ihminen alkaa tehdä niitä asioita, mihin ennen tarvittiin yritys. Yleissivistyksen merkitys säilyy ja sitä pitää pystyä myös jatkossa puolustamaan.

Halavan puheenvuoron jälkeen siirryttiin ryhmätyöskentelemään luokkatiloihin Martinlaakson lukion puolelle Halavan herättämien ajatusten pohjalta. Ryhmätyöosuuden iso kysymys oli ”Miten lukiokoulutus vastaa tulevaisuuden haasteisiin?”. Aluksi osallistujat pohtivat lukiokoulutuksen tulevaisuutta Halavan puheenvuoron ja kuvitteellisten visioiden kautta. Tämän jälkeen vastattiin ryhmissä seuraaviin kysymyksiin:

- Minkälaista lukiokoulutuksen tulee olla, jotta opiskelijat saavat hyvät valmiudet tulevaisuuden työelämän ja jatkokoulutuksen osaamistarpeisiin? - Miten uskotte lukiokoulutuksen uudistusten vaikuttavan opettajan työhön? - Mitä mahdollisuuksia opetussuunnitelman uudistus voisi tarjota?

Lopuksi kokoonnuttiin vielä yhteisesti Martinus-saliin, jossa käytiin lyhyesti yhdessä läpi iltapäivän antia.

Pedagogiset iltapäivät on Vantaalla kerran lukukaudessa järjestettävä tapahtuma, jossa lukioiden opettajat ja opinto-ohjaajat tapaavat toisiaan ja kehittävät omaa ammattiosaamistaan sekä lukioiden toimintaa ajankohtaisten teemojen pohjalta. Aiemmin pedagogiset iltapäivät on järjestetty aineryhmittäin toisistaan erillisinä iltapäivinä. Nyt kokeiltiin ensimmäistä kertaa kaikille opettajille ja opoille suunnattua isompaa tilaisuutta.

Pedagogiset iltapäivät aloitettiin edellisen opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä oppiainekohtaisten opetussuunnitelman tekstien valmistelemiseksi, jonka jälkeen ne ovat säilyneet vuosittaisena rakenteena lukio-opettajien osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen. Pedagoginen iltapäivä toteutetaan puolikkaana veso-päivänä.

Tämän kevään kaikille yhteisesti suunnattu pedagoginen iltapäivä sai kiitosta Ilkka Halavan puheenvuorosta. Puheenvuoro koettiin ajatuksia herättäväksi ja moni palautteenantaja sanoi sen antaneen ajatuksia omaa työtä ajatellen. Toisaalta joidenkin mielestä Halavan maalailemat tulevaisuuskuvat olivat jossain määrin epärealistisia ja kaukana lukion arjesta. Kriittistä palautetta tuli ryhmätyöosuudesta. Sen koettiin olevan ajallisesti liian lyhyt isojen asioiden käsittelyyn. Osallistujat olisivat toivoneet myös enemmän mahdollisuuksia keskustella Ilkka Halavan kanssa hänen luentonsa herättämistä ajatuksista. Tähän jäi kuitenkin harmillisen vähän aikaa. Pedagoginen iltapäivä herätti ajatuksia, joista keskusteltiin tilaisuuden jälkeisinä viikkoina lukioiden opettajanhuoneissa.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page