Alumnit ja huoltajat esittelivät ammattiaan Helsingin luonnontiedelukion ammattien aamupäivässä

Helsingin luonnontiedelukion perinteinen ammattien aamupäivä järjestettiin 9.5.2018. Aamupäivän esityksien myötä opiskelijat saavat tuntumaa eri aloihin ja ammatteihin ja voivat sitten hyödyntää kokemuksiaan omassa urasuunnittelussaan. Helsingin luonnontiedelukio on mukana Tunne Työ-hankkeessa ja ottanut kehittämiskohteekseen muun muassa yhteistyön tiivistämisen alumniverkoston ja huoltajien kanssa.

Ammattien aamupäivässä jokainen opiskelija osallistuu aamupäivän aikana kahteen 45 minuutin mittaiseen esitykseen. Opiskelija valitsee tarjolla olevista noin 20 - 25 alasta ja ammatista kiinnostavimmat ja ilmoittautuu esityksiin Wilman kautta. Paikkoja on tarjolla lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille riittävästi ja monipuolisesti, mutta joka vuosi samat alat ovat suosituimpia: luonnontiedelukiolaiset haluavat yhä uudelleen kuulla ainakin lääkärin ja eläinlääkärin työstä.

Eläinlääkärin ja lääkärin ammatista olivat tänäkin vuonna kertomassa lukion entiset opiskelijat. Lukio on tänä lukuvuonna pyrkinyt yhä enemmän hyödyntämään alumniverkostoa, ja melkein puolet tapahtuman esiintyjistä olikin nyt vanhoja hellulaisia: kirjailija, hiukkasfyysikko, ilmakemisti, rauhantyön tekijä…

Myös huoltajiin päin on tiivistetty yhteistyötä Tunne Työ-hankkeen tiimoilta. Syksyllä kaikkien opiskelijoiden huoltajille lähetettiin rehtorin allekirjoittama sähköpostiviesti, jolla etsittiin varjostettavia kakkosvuosikurssin opiskelijoiden uravarjostuspäivään ja esiintyjiä ammattien aamupäivään. Molempiin halukkaita löytyi – neljäsosa ammattien aamupäivän esiintyjistä oli opiskelijoiden huoltajia. Paikalle saapuneet huoltajat kokivat ammattien aamupäivän mielekkäänä tapana tehdä yhteistyötä oppilaitoksen kanssa.

Alumni- ja huoltajayhteistyön lisäksi lukio on kehittänyt ja miettinyt opiskelijoiden osallistumista ja aktivointia ammattien aamupäivän esityksien aikana. Nyt kokeilussa oli muutamassa luokassa Padlet-alustat, joihin opiskelijat esittivät kysymyksiä esiintyjille puheenvuoron aikana. Kokemukset alustoista olivat vaihtelevia, ja niiden sekä tekemämme sähköisen palautekyselyn pohjalta jatkamme kehittelytyötä.

Ammattien aamupäivä on vakiinnuttanut paikkansa lukiossa ja sai taas hyvää palautetta osallistujilta. Monesta palautteesta voi päätellä, että esitykset saavat osallistujat pohtimaan omaa tulevaisuuttaan ja onnistuvat kannustamaan kuulijoita. Vai mitä sanotte tästä: ”En oikein vieläkään tiedä mikä on sosiologia. Hänellä oli kumminkin hyvin kiinnostavan kuuloinen elämä ja se antoi toivoa tulevaisuudelle.”

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon

 

© 2020 Tunne Työ 2.0 uudet sivut

 Sivut ja päivitykset: Heidi Hannikainen

 Päivitetty viimeksi 17.9.2020
 

 

© 2018  Tunne Työ -suunnittele ura (2017-2019)

// Sivut ja kuvat: Susan Tuulosniemi

Sivu päivitetty 20.12.2018

Seuraa #tunnetyö